34923000-3

ZP.64.2017

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 kompletów fabrycznie nowych laserowych mierników prędkości pojazdów.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikację techniczną zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
  3. Wykonawca dostarczy oferowane urządzenia na własny koszt do Magazynu Techniki Policyjnej KWP
    w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109.
  4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt na okres minimum 24 miesięcy, licząc od daty wydania towaru z magazynu.
Polski
Subscribe to RSS - 34923000-3