35000000-4

ZP.3.2019

Projekt współfinansowany w ramach EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2. Wsparcie służb ratunkowych.

Polski

ZP.2.2019

nkówPrzedmiotem zamówienia jest dostawa paralizatorów, pałek teleskopowych i komór do bezpiecznego rozładowania broni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2. Zakres zamówienia został podzielony na 3 zadania:
1) Zadanie 1: Paralizatory elektryczne z kaburą i jednostką zasilającą – 13 kpl z prawem opcji 3 kpl;
2) Zadanie 2: Pałki teleskopowe – 350 szt;
3) Zadanie 3: Komory do bezpiecznego rozładowania broni – 65 szt. (z prawem opcji 15 szt.);

Polski

ZP.157.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa celowników laserowych, znaczników stroboskopowych i latarek do pistoletów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2.    Zakres zamówienia został podzielony na 3 zadania:
1)    Zadanie 1: Celowniki laserowe do broni długiej – 15 kpl (z prawem opcji 1 kpl);
2)    Zadanie 2: Znaczniki osobiste  stroboskopowe – 55 kpl (z prawem opcji 9 kpl);
3)    Zadanie 3: Latarki do pistoletu Glock – 12 kpl;

Polski

ZP.155.2018

Projekt współfinansowany w ramach EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2. Wsparcie służb ratunkowych

Polski

ZP.148.2018

Projekt współfinansowany w ramach EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2. Wsparcie służb ratunkowych.

Polski

ZP.142.2018

Projekt współfinansowany w ramach  EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa  5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2. Wsparcie służb ratunkowych,

Polski

ZP.125.2018

Projekt współfinansowany w ramach  EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa  5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2. Wsparcie służb ratunkowych,

 

 

Polski

ZP.113.2018

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym dla potrzeb jednostek Ruchu Drogowego oraz Prewencji garnizonu małopolskiego.

  2. Szczegółowe określenie przedmiotu i wielkość zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – formularzu cenowym.

Polski

ZP.86.2018

Projekt współfinansowany w ramach  EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa  5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2. Wsparcie służb ratunkowych,

UWAGA! Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp., SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

 

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 35000000-4