35113400-3

ZP.36.2018

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ochronnych na potrzeby Policji woj. małopolskiego w postaci: fartuchów, kombinezonów ochronnych, rękawiczek, masek, półmasek, ochraniaczy itp.
  2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 3 do umowy – formularzu cenowym.
Polski

ZP-36/2016

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, wybrał Wykonawców z którymi zostanie zawarta umowa ramowa:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„MADA” Kosiec i Wspólnicy Sp. j.

Polski
Subscribe to RSS - 35113400-3