35811200-4

ZP.53.2018

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, w zakresie poszczególnych zadań, które złożyli Wykonawcy

 

Nr zad.

Nazwa zadania

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Polski

ZP.34.2017

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, w zakresie poszczególnych zadań, które złożyli Wykonawcy:

 

Nr zad.

Nazwa zadania

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Polski

ZP-67/2016

 

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił Wykonawca:

 

w zakresie zadania Nr 1: Czapka gabardynowa z pokrowcem

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

8

Polski

ZP-19/2015

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił Wykonawca:

 

w zakresie zadania Nr 1: Czapki gabardynowe

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

2

Polski
Subscribe to RSS - 35811200-4