38000000-5

ZP.21.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych (zlewki, pipety, probówki, szalki, kapsle, itd.) dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, w tym maksymalny zakres przedmiotu zamówienia, zawarte jest w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Polski
Subscribe to RSS - 38000000-5