38437000-7

ZP.20.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań (chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym:
Zad. 1. Materiały do urządzeń Applied Biosystems
Zad. 2. Materiały do urządzeń Applied Biosystems
Zad. 3. Materiały do urządzeń QiaCube
Zad. 4. Materiały do urządzeń PerkinElmer
Zad. 5. Materiały do urządzeń Shimadzu
Zad. 6. Materiały do urządzeń Eppendorf AG
Zad. 7. Materiały do urządzeń Gilson
Zad. 8. Odczynniki
Zad. 9. Odczynniki

Polski

ZP-77/2015

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił Wykonawca:

 

w zakresie zadania Nr 1 i 10

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

8

Life Technologies Polska sp. z o.o.

Polski
Subscribe to RSS - 38437000-7