44100000-1

ZP.57.2017

  1. Przedmiotem zamówienia jest remont kulochwytu w strzelnicy w piwnicy budynku A KWP polegający na rozbiórce istniejącego okna i kulochwytu oraz dostawie i montażu nowych elementów kulochwytu w miejsce starych oraz dostawa i montaż okna kuloodpornego FB4 w sterowni strzelnicy.

Zakres zamówienia do wykonania:

-        rozbiórka istniejącego kulochwytu,

Polski
Subscribe to RSS - 44100000-1