44421000-7

ZP.93.2018

  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu metalowego w postaci szaf metalowych na akta i regałów przesuwnych archiwizacyjnych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
  2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, określające rodzaj, wymiary, materiał, wymogi dot. konstrukcji, kolorystyki zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz cenowy.
Polski
Subscribe to RSS - 44421000-7