45000000-7

ZP.129.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Komisariatu Policji w Jordanowie, dz. Nr 5884, ul. Rynek 10. 2. Budynek jest budynkiem administracyjnym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, wykonany w technologii tradycyjne, murowany z ceramiki. 3.

Polski

ZP.124.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni placu parkingowego, ok. 3800m2 (w tym 9 studzienek kanalizacyjnych, 14 kratek odpływowych) i schodów (6 ciągów, w tym podjazd dla niepełnosprawnych) przy siedzibie KMP Kraków, ul. Siemiradzkiego 24. 2. Prace prowadzone będą na działce ewidencyjnej nr 44, obr. 59 Śródmieście w Krakowie.

Polski

ZP.77.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku Komisariatu Policji w Skale, ul. Langiewicza 6 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi. 2.

Polski

ZP.88.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. KPP Limanowa - remont etap IV (część II piętra seg. B). Zakres obejmuje roboty opisane w PW branż: konstrukcyjnej i elektrycznej wraz ze zmianami opisanymi poniżej. Prace dotyczą części pomieszczeń II piętra w tym: pom. 312, 313, 314, 315, 316, 316A, 317, korytarz 321, klatka schodowa 6 (malowanie ścian 4 biegów schodów pomiędzy I i III piętrem).

Polski

ZP.92.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu – w zakresie wymiany poszycia i konstrukcji dachu oraz remont elewacji.

Polski

ZP.52.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynkach nr 11 i 12 KWP w Krakowie obejmujący wykonanie robót budowlano-remontowych w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach w/w budynków w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, tzn. malowanie ścian i sufitów, wymianę parapetów drewnianych na parapety PCV, montaż lamp oświetleniowych i inne prace ogólnobudowlane. 2.

Polski

ZP.49.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:„Termomodernizacja budynków niskich nr 10, 13 i 16 KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi.

Polski

ZP.50.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku Komisariatu Policji w Krzeszowicach w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”. 2.

Polski

ZP.59.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku o powierzchni użytkowej 4409 m2 Komisariatu Policji VIII w Krakowie – Nowej Hucie, osiedle Zgody 10 (w tym m.in.: termomodernizacja budynku z wymianą stolarki, wymiana instalacji wewnętrznych na nowe, przebudowa klatki schodowej, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, malowanie ścian wewnętrznych, remont podwórka wraz z wymiana ogrodzenia, montaż 2 szt. urządzeń typu platforma, podnośnik dla niepełnosprawnych) wraz z zaprojektowaniem i budową systemu instalacji antenowej łączności radiotelefonicznej. 2.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 45000000-7