45000000-7

ZP.12.2019

1.    Przedmiotem zamówienia jest budowa Posterunku Policji w Uściu Gorlickim. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynków: Posterunku Policji i garażu w Uściu Gorlickim wraz z instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budową utwardzeń terenu (zjazdu publicznego, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, placu), przebudową sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i kanalizacyjnej, budową murów oporowych oraz rozbiórką istniejących budynków.

Polski

ZP.138.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Komisariatu Policji w Skale ul. Langiewicza 6 wraz z robotami towarzyszącymi” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi.
2.    Zakres zamówienia obejmuje:
1)    termomodernizację budynku administracyjnego, w tym:  

Polski

ZP.122.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest budowa Komisariatu Policji przy ul. Zawierciańskiej w Kluczach wraz z budową przyłączy wod.-kan., instalacji wod.-kan., gazu, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej (silnoprądowej i niskoprądowej), kanalizacji deszczowej oraz przebudową gazociągu, budową murów oporowych oraz budową utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, chodników, miejsc postojowych w miejscowości Klucze, na działkach nr ew. gr. 207/4, 1616/1, 1616/2, 1616/4, 1616/5.

Polski

ZP.130.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 – Modernizacja instalacji c.o. w budynku G” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi.

2.    Zakres zamówienia obejmuje:
a) termomodernizację budynku administracyjnego, w tym:  

Polski

ZP.95.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku Komisariatu Policji w Krzeszowicach w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji”.

2.    Zakres zamówienia obejmuje
1.1.    Termomodernizację budynku administracyjnego, w tym:

Polski

ZP.132.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji Tarnów – Zachód w Tarnowie, ul. Ks. Indyka 2 i 2A (budynek administracyjny i magazynowy)” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi.

Polski

ZP.117.2018

1.    Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe pomieszczeń w przyziemiu w bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 pod potrzeby mechanoskopii Laboratorium Kryminalistycznego K KWP w Krakowie”.

1.1.    Ogólny zakres prac demontażowych.
    demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z osprzętem;
    demontaż istniejącego rurażu wody i kanalizacji wraz z osprzętem;
    częściowy demontaż instalacji elektrycznej wraz osprzętem;
    skucie tynków (wg potrzeby);
    likwidacja istniejącego kanału;

Polski

ZP.114.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „Termomodernizacja budynku nr 13 KWP (w zakresie wymiany pokrycia dachowego) KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie”.

Zakres zamówienia obejmuje:
Roboty towarzyszące – budynek nr 13, w tym m.in.:
a)    wymiana pokrycia dachowego z dachówki na nowe z dachówki wraz z częściową wymianą elementów drewnianej więźby dachowej,
b)    naprawa uszkodzonych kominów w części naddachowej wraz z ociepleniem i obróbkami,

Polski

ZP.102.2018

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Wojniczu, ul. Jagiellońska 8” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi.

Polski

ZP.101.2018

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji Tarnów – Zachód w Tarnowie, ul. Ks. Indyka 2 i 2A (budynek administracyjny i magazynowy)” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” wraz z robotami towarzyszącymi.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 45000000-7