45261100-5

ZP.92.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu – w zakresie wymiany poszycia i konstrukcji dachu oraz remont elewacji.

Polski

ZP.47.2019

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu – w zakresie wymiany poszycia i konstrukcji dachu oraz remont elewacji.
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1)    Remont elewacji:
    skucie zniszczonych tynków budynku do podłoża nośnego obu elewacji;
    w miejscach zawilgoconych, zasolonych i zazielenionych – położenie tynku renowacyjnego po uprzednim przygotowaniu podłoża;
    uzupełnienie spękań zaprawą do betonu;
    przygotowanie podłoża pod nowy tynk;
    położenie nowego tynku renowacyjnego;

Polski

ZP.68.2019

1.    Przedmiotem zamówienia jest:
    Zad. 1. Wymiana pokrycia dachowego dobudówki do budynku 15, wiaty przy budynku 16 i wiaty 19 a  KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie. Zakres obejmuje m.in. demontaż pokrycia dachu z płyt falistych cementowoazbestowych wraz z ołaceniem,  montaż nowego ołacenia dachu wraz z wykonaniem pokrycia z blachy trapezowej powlekanej, wywóz materiałów z rozbiórki;

Polski

ZP.46.2019

1.    Przedmiotem zamówienia jest:
    Zad. 1. Wymiana pokrycia dachowego dobudówki do budynku 15, wiaty przy budynku 16 i wiaty 19 a  KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie. Zakres obejmuje m.in. demontaż pokrycia dachu z płyt falistych cementowoazbestowych wraz z ołaceniem,  montaż nowego ołacenia dachu wraz z wykonaniem pokrycia z blachy trapezowej powlekanej, wywóz materiałów z rozbiórki;

Polski

ZP.114.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „Termomodernizacja budynku nr 13 KWP (w zakresie wymiany pokrycia dachowego) KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie”.

Zakres zamówienia obejmuje:
Roboty towarzyszące – budynek nr 13, w tym m.in.:
a)    wymiana pokrycia dachowego z dachówki na nowe z dachówki wraz z częściową wymianą elementów drewnianej więźby dachowej,
b)    naprawa uszkodzonych kominów w części naddachowej wraz z ociepleniem i obróbkami,

Polski
Subscribe to RSS - 45261100-5