45421000-4

ZP.122.2019

1.    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont pomieszczeń sanitariatów w budynku nr 15 i ”A” KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 obejmujący wykonanie robót budowlano-remontowych, instalacji wod.-kan i elektrycznej.
2.    Zakres zamówienia obejmuje:
Zadanie I. Remont sanitariatów pomieszczeń Referatu Konwojowego w budynku nr 15 – w osi 4÷5, w tym :
    wykonanie sufitów podwieszonych
    wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej

Polski

ZP.25.2019

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń czterech sanitariatów w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce przy ulicy Jedynaka 30A. Zakres zamówienia obejmuje wymianę instalacji zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, grzejników, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, białego montażu wraz z robotami towarzyszącymi polegającymi na wymianie okładzin ściennych, podłogowych, częściową rozbiórką wewnętrznych ścianek działowych, wymianą wewnętrznych drzwi, wymianą instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych, łączników.

Polski

ZP-12/2016

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont strefy wejściowej parteru w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, przy ul. Jedynaka 30a. Zakres zamówienia obejmuje  przebudowę części parteru budynku „A” Komendy Powiatowej Policji pełniącego funkcję administracyjną wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej, elektrycznej oraz budowa wentylacji mechanicznej. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie.

Polski
Subscribe to RSS - 45421000-4