45422100-2

ZP.92.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu – w zakresie wymiany poszycia i konstrukcji dachu oraz remont elewacji.

Polski

ZP.52.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynkach nr 11 i 12 KWP w Krakowie obejmujący wykonanie robót budowlano-remontowych w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach w/w budynków w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, tzn. malowanie ścian i sufitów, wymianę parapetów drewnianych na parapety PCV, montaż lamp oświetleniowych i inne prace ogólnobudowlane. 2.

Polski

ZP-50/2016

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia w przyziemiu budynku G oraz boksów garażowych w budynku nr 24 KWP Kraków ul. Mogilska 109. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1)    roboty rozbiórkowe: zerwanie płytek glazurowych na ścianach, wyburzenie ścianek działowych, demontaż instalacji sanitarnych wraz armaturą i osprzętem.

Polski
Subscribe to RSS - 45422100-2