45453000-7

ZP.82.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont korytarza na I piętrze w budynku A komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 wraz z przyległymi do niego zatokami. W zakres wchodzi:
    demontaż i wymiana sufitu podwieszanego,
    demontaż i wymiana oświetlenia w suficie podwieszanym i/lub wymiana instalacji elektrycznej,
    demontaż i wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych,
    wywiezienie gruzu i odpadów demontażowych,
    montaż dodatkowego oświetlenia dekoracyjnego,
    odnowienie posadzki lastryko,

Polski

ZP.65.2018

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont korytarza na I piętrze w budynku A komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 wraz z przyległymi do niego zatokami. W zakres wchodzi:
    demontaż i wymiana sufitu podwieszanego,
    demontaż i wymiana oświetlenia w suficie podwieszanym i/lub wymiana instalacji elektrycznej,
    demontaż i wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych,
    wywiezienie gruzu i odpadów demontażowych,
    montaż dodatkowego oświetlenia dekoracyjnego,
    odnowienie posadzki lastryko,

Polski

ZP-12/2016

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont strefy wejściowej parteru w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, przy ul. Jedynaka 30a. Zakres zamówienia obejmuje  przebudowę części parteru budynku „A” Komendy Powiatowej Policji pełniącego funkcję administracyjną wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej, elektrycznej oraz budowa wentylacji mechanicznej. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie.

Polski

ZP-198/2013

Kraków: Remont pomieszczeń służbowych w budynku administracyjnym KPP w Myślenicach Numer ogłoszenia: 234061 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 408162 - 2013r.

Polski
Subscribe to RSS - 45453000-7