50310000-1

ZP-45/2016

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania urządzeń marki LEXMARK:
- 305 szt. urządzeń Lexmark MS510dn,
- 122 szt. urządzeń Lexmark E460dn.
2. Na dzień 10.06.2016 r. 344 szt. urządzeń jest w stanie technicznym umożliwiającym dokonywanie wydruków.
3. Na 10.06.2016 w podległych jednostkach KMP 83 drukarki wymagają instalacji tonera lub bębna lub obu materiałów eksploatacyjnych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Polski

ZP-34/2016

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu technicznego (zwanego dalej: serwisem), polegających na konserwacji i bieżących naprawach urządzeń kserograficznych (zwanych dalej: kserokopiarkami) stanowiących wyposażenie komórek i jednostek Policji woj. małopolskiego.
2. Wykonawca będzie wykonywał usługi konserwacji i napraw kserokopiarek na terenie województwa małopolskiego, w związku z powyższym Wykonawca koszty transportu musi wkalkulować w cenę usługi, gdyż Zamawiający z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych opłat.

Polski

ZP-1/2014

Kraków: Usługi napraw i konserwacji kserokopiarek stanowiących wyposażenie jednostek Policji woj. małopolskiego
Numer ogłoszenia: 35901 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 18017 - 2014r.

Polski
Subscribe to RSS - 50310000-1