50400000-9

ZP.98.2018

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy Video Spectral Comparatora VSC-4C firmy Foster + Freeman (rok produkcji 2003) stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. W urządzeniu uszkodzeniu uległy:

1)       elementy oświetlające, w tym lampy UV i IR – nie działają zgodnie z zapisami w instrukcji obsługi,

2)       układ optyczny - ostrość obrazu przy powiększeniach „ucieka” i takie nieostre zdjęcia są przenoszone do programu obsługującego,

3)       monitor - śnieżenie monitora,

Polski

ZP.45.2018

    1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy chromatografu gazowego z detektorem masowym CLARUS 680 SQ8 firmy Perkin Elmer (rok produkcji 2011) stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. Usterka objawia się brakiem stabilności przepływów i ciśnienia oraz pojawiającym się komunikatem błędu: SPL2 PPC Shutdown, CAR2 PPC Shutdown.

    2. Termin realizacji – do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Polski

ZP.2.2017

1.    Przegląd urządzeń odbędzie się w siedzibie użytkownika tj. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w terminach wyszczególnionych w poszczególnych zadaniach, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 .
2.    Koszt dojazdu do siedziby użytkownika - wliczony w cenę oferty.
3.    W przypadku konieczności przesłania urządzenia do przeglądu i konserwacji do siedziby Wykonawcy koszt przesyłki (w obie strony) wraz z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca.

Polski
Subscribe to RSS - 50400000-9