50410000-2

ZP.1,2019

Przedmiotem zamówienia jest naprawa sekwenatora do badania DNA ludzkiego AB 3500 Genetic Analyzer HID firmy Applied Biosystems nr - 22119-221 (rok produkcji 2010).
Uszkodzenie polega na niemożności uruchomienia programu służącego do obróbki i interpretacji danych genetycznych (GeneMaper).

Polski

ZP.167.2018

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest naprawa sekwenatora do badania DNA ludzkiego AB 3500 Genetic Analyzer HID firmy Applied Biosystems nr - 22119-221 (rok produkcji 2010). Uszkodzenie polega na niemożności uruchomienia programu służącego do obróbki i interpretacji danych genetycznych (GeneMaper).
1. Naprawa nie może wpływać na zmianę funkcjonalności urządzenia oraz nie może powodować utraty posiadanych atestów/certyfikatów urządzenia.

Polski

ZP.143.2018

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa chromatografów gazowych firmy Perkin Elmer polegająca na:.
1) wymianie silnika układu dozującego autosamplera w chromatografie gazowym z detektorem masowym CLARUS 680 SQ8 nr-680S11122101/648N1120802 (rok produkcji 2011).
2) przeinstalowanie oraz skonfigurowanie oprogramowania TurboChrom Navigator koniecznego do obsługi chromatografu AUTOSYSTEM XL nr-610N8100701 (rok produkcji 1998).

Polski

ZP.98.2018

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy Video Spectral Comparatora VSC-4C firmy Foster + Freeman (rok produkcji 2003) stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. W urządzeniu uszkodzeniu uległy:

1)       elementy oświetlające, w tym lampy UV i IR – nie działają zgodnie z zapisami w instrukcji obsługi,

2)       układ optyczny - ostrość obrazu przy powiększeniach „ucieka” i takie nieostre zdjęcia są przenoszone do programu obsługującego,

3)       monitor - śnieżenie monitora,

Polski

ZP.67.2018

  1. Przegląd urządzeń wyszczególnionych w zadaniach nr 1 i 2 odbędzie się w siedzibie użytkownika tj. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie  przy ul. Mogilskiej 109 w terminach wyszczególnionych w poszczególnych zadaniach, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 .

  2. Koszt dojazdu do siedziby użytkownika - wliczony w cenę oferty.

Polski

ZP.58.2018

IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy chromatografu gazowego z detektorem masowym CLARUS 680 SQ8 firmy Perkin Elmer (rok produkcji 2011) stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. Usterka objawia się brakiem stabilności przepływów i ciśnienia oraz pojawiającym się komunikatem błędu: SPL2 PPC Shutdown, CAR2 PPC Shutdown.
2. Termin realizacji – do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Polski

ZP.50.2018

UWAGI OGÓLNE:

  1. Przegląd/naprawa urządzeń wyszczególnionych w zadaniach nr 1 do 5 odbędzie się w siedzibie użytkownika tj. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie  przy ul. Mogilskiej 109 w terminach wyszczególnionych w poszczególnych zadaniach, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 .

  2. Koszt dojazdu do siedziby użytkownika - wliczony w cenę oferty.

Polski

ZP.35.2018

UWAGI OGÓLNE:

1.    Przegląd urządzeń wyszczególnionych w zadaniach nr 1 do 7 odbędzie się w siedzibie użytkownika tj. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie  przy ul. Mogilskiej 109 w terminach wyszczególnionych w poszczególnych zadaniach, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1500 .

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 50410000-2