50410000-2

ZP.22.2020

zygnięcioZadanie nr 1

Przegląd serwisowy – czerwiec 2020r.:
Chromatograf  gazowy GC-17 z autosamplerem  AOC-20
firmy SHIMADZU, rok produkcji 2000
 Konserwacja zestawów chromatograficznych.
 Sprawdzenie drożności dozownika.
 Kontrola szczelności i przepływów układu pneumatycznego.
 Czyszczenie dozownika automatycznego AOC-20i.
 Wymiana elementów zużytych.

Polski

ZP.2.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnej obsłudze serwisowej urządzeń:

Zadanie 1

Naprawy, przegląd zgodnie z kartą przeglądu producenta Analizatorów obecności narkotyków

w ślinie Drag Test 5000 - 10 szt.; gwarancja minimum 12 miesięcy; legalizacja/ obsługa co 12 miesięcy

Zadanie 2

Naprawy, kalibracja Dymomierzy DS. 2 PC - 2 szt.; gwarancja minimum 6

Polski

ZP.1,2019

Przedmiotem zamówienia jest naprawa sekwenatora do badania DNA ludzkiego AB 3500 Genetic Analyzer HID firmy Applied Biosystems nr - 22119-221 (rok produkcji 2010).
Uszkodzenie polega na niemożności uruchomienia programu służącego do obróbki i interpretacji danych genetycznych (GeneMaper).

Polski

ZP.167.2018

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest naprawa sekwenatora do badania DNA ludzkiego AB 3500 Genetic Analyzer HID firmy Applied Biosystems nr - 22119-221 (rok produkcji 2010). Uszkodzenie polega na niemożności uruchomienia programu służącego do obróbki i interpretacji danych genetycznych (GeneMaper).
1. Naprawa nie może wpływać na zmianę funkcjonalności urządzenia oraz nie może powodować utraty posiadanych atestów/certyfikatów urządzenia.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 50410000-2