55100000-1

ZP.86.2017

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania policjantów odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa dla maksymalnie 60 osób, w okresie co najmniej od 16 października do 7 grudnia 2017 roku na terenie miasta Krakowa.
  2. Obiekt, w którym będą świadczone usługi zakwaterowania musi się znajdować w odległości nie większej niż 8 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Mogilska 109.
Polski

ZP.85.2017

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania policjantów odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa dla maksymalnie 60 osób, w okresie co najmniej od 16 października do 7 grudnia 2017 roku na terenie miasta Krakowa.
2. Obiekt, w którym będą świadczone usługi zakwaterowania musi się znajdować w odległości nie większej niż 8 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Mogilska 109.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 55100000-1