55100000-1

ZP.43.2017

Uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił  Wykonawca:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

Polski

ZP.36.2017

Zamawiający, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Polski

ZP.19.2017

I

Uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił  Wykonawca:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

2

Polski

ZP.29.2017

Uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił  Wykonawca:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

Polski

ZP.21.2017

Zamawiający, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Polski

ZP.20.2017

Uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił  Wykonawca:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

Polski

ZP.8.2017

Uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił  Wykonawca:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

2

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 55100000-1