55300000-3

ZP.6.2017

Uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił  Wykonawca:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

Polski

ZP-80/2016

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, które
w zakresie poszczególnych zadań przedstawili następujący Wykonawcy:

 

Zadanie Nr 1

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

4

Polski

ZP-77/2016

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, które
w zakresie poszczególnych zadań przedstawili następujący Wykonawcy:

 

Zadanie Nr 1

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

2

Polski

ZP-39/2016

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, wybrał 5 Wykonawców z którymi zostanie zawarta umowa ramowa:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

2

KONSUMEX S.C.

ul. Mogilska 109 Kraków

Polski

ZP-123/2015

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, które
w zakresie poszczególnych zadań przedstawili następujący Wykonawcy:

 

Zadanie nr 4

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

Polski

ZP-30/2016

W toku negocjacji z jednym Wykonawcą, prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki, zawarto umowę z Wykonawcą: KONSUMEX S.C. M. Strojek – W. Michorek, 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 55300000-3