55300000-3

ZP.80.2018

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia policjantów odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa dla maksymalnie 37 osób, w okresie od daty zawarcia umowy  do 28 czerwca 2018 r.
  2. Obiekt, w którym będą świadczone usługi żywienia musi się znajdować w odległości nie większej niż 2 km od miejsca zakwaterowania tj. ul. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - 55300000-3