55300000-3

ZP.4.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania wraz ze śniadaniem policjantów odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa dla:

1)       maksymalnie 96 osób, w okresie co najmniej od 28 stycznia do 21 marca 2019 roku;

2)       maksymalnie 96 osób, w okresie co najmniej od 01 kwietnia do 23 maja 2019 roku;

Polski

ZP.135.2018

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia na terenie jednego z powiatów: krakowski, myślenicki i wielicki, dla maksymalnie 17 uczestników warsztatów, w terminach:

1)       22 – 26 października 2018r. - zadanie nr 1

2)       5-9 listopada 2018r. – zadanie nr 2

a także zapewnienie sali szkoleniowej

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 55300000-3