55300000-3

ZP.82.2017

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia policjantów odbywających staże aplikacyjne na terenie miasta Krakowa dla maksymalnie 56 osób, w okresie co najmniej od 16 października do 7 grudnia 2017 na terenie miasta Krakowa.
  2. Obiekt, w którym będą świadczone usługi żywienia musi się znajdować w odległości nie większej niż 8 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Mogilska 109.
Polski

ZP.6.2017

Uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił  Wykonawca:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 55300000-3