64212000-5

ZP-45/2015

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawił Wykonawca:

 

w zakresie zadania Nr 1: Zakup aktywacji telekomunikacyjnych usług komórkowych z dostawą kart SIM oraz dostawą sprzętu

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Polski

ZP-36/2014

Kraków: Świadczenie dostępu do sieci telefonii komórkowej za pośrednictwem kart SIM
Numer ogłoszenia: 73099 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82518 - 2014r.

Polski

ZP-113/2013

Kraków: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. małopolskiego wraz z dostawą sprzętu
Numer ogłoszenia: 145487 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Polski
Subscribe to RSS - 64212000-5