71320000-7

ZP.125.2019

1.    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja zadań pn. „Przebudowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego obiektu KPP w Krakowie” oraz „Przebudowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego obiektu KPP w Miechowie”.
2.    ZADANIE 1: „Przebudowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego obiektu KPP w Krakowie”. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie:
1)    Budowa systemu klimatyzacyjnego w 102 pomieszczeniach budynku administracyjno-biurowego KPP w Krakowie;

Polski
Subscribe to RSS - 71320000-7