80500000-9

ZP.5.2020

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych z zakresu teleinformatyki, z podziałem na zadania:

 

Zadanie nr

Nazwa szkolenia

1

Podstawy systemu operacyjnego Junos

2

Polski

ZP.135.2019

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zwanej dalej: Platformą; Systemem) pod adresem: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i Otwarte Zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna Administracja, tytuł projektu: Nowoczesna Policja dla Małopolski.

Polski

ZP.99.2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych z zakresu teleinformatyki,
    z podziałem na zadania:

1)       Zadanie 1: AJEX – Zaawansowane przełączanie w systemie JUNOS-ELS (Enhanced Layer 2 Switching);

2)       Zadanie 2: JIR – Routing dla średniozaawansowanych w systemie JUNOS;

3)       Zadanie 3: IJOS” – podstawy systemu operacyjnego JUNOS";

4)       Zadanie 4: „JEX” – Przełączanie w systemie Junos-ELS (Enhanced Layer 2 Switching);

5)       Zadanie 5: „JSEC – JUNOS w urządzeniach zabezpieczeń"

Polski

ZP.18.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych z zakresu teleinformatyki,
z podziałem na zadania:
1) Zadanie 1: System Junos;
2) Zadanie 2: CompTIA Security+;
2. Szczegółowy opis dot. ilości osób, dni szkoleniowych oraz minimalnego programu zawarty jest
w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Polski

ZP-212/2013

Kraków: Szkolenie instruktorów z zakresu wyszkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem strzelnicy i zainstalowanych stanowisk do strzelań sytuacyjnych i dynamicznych przy użyciu urządzeń multimedialnych
Numer ogłoszenia: 269973 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Polski

ZP-211/2013

Kraków: Szkolenie w zakresie doskonalenia technik jazdy samochodem
Numer ogłoszenia: 515322 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253253 - 2013r.

Polski

ZP-208/2013

Kraków: Szkolenie dla oficerów prasowych oraz osób udzielających informacji mediom z garnizonu małopolskiego z zakresu kompetencji medialnych
Numer ogłoszenia: 515146 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Polski

ZP-210/2013

Kraków: Szkolenie z obsługi programu informatycznego ArcGIS
Numer ogłoszenia: 515274 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253161 - 2013r.

Polski

ZP-215/2013

Kraków: Szkolenie w zakresie zabezpieczania technicznego II stopnia projektowanie systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 klasy SA4 NO
Numer ogłoszenia: 516026 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Polski

ZP-214/2013

Numer ogłoszenia: 274189 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 515880 - 2013 data 12.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 80500000-9