85000000-9

ZP.47.2018

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN TO: 21.03.2018 r. godz. 12:00

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.47.2018 KWP Kraków, CBŚP, BSWP. Zamówienie nie jest podzielone na części.

Zakres zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projekt umowy.

Zamawiający wymaga świadczenia usług na terenie miasta Kraków.

Polski

ZP.16.2018

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.16.2018 KPP w Wieliczce. Zakres zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projekt umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga świadczenia usług na terenie powiatu wielickiego lub Miasta Kraków.

 

Polski

ZP.15.2018

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.15.2018 KPP w Proszowicach. Zakres zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projekt umowy. Zamawiający wymaga świadczenia usług na terenie powiatu proszowickiego lub Miasta Kraków.

Polski

ZP.14.2018

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.14.2018 KPP w Myślenicach. Zakres zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projekt umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga świadczenia usług na terenie powiatu myślenickiego lub Miasta Kraków.

Polski

ZP.13.2018

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.13.2018 KPP w Limanowej. Zakres zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projekt umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga świadczenia usług na terenie powiatu limanowskiego lub nowosądeckiego

Polski

ZP.11.2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników woj. małopolskiego, nr sprawy ZP.11.2018 KWP Kraków, KMP Kraków, KPP Kraków, CBŚP, BSWP. Zamawiający podzielił zakres zamówienia na zadania:

- zadanie I – KWP  w Krakowie + CBŚP + BSWP:

- zadanie II – KMP w Krakowie;

- zadanie III – KPP w Krakowie.

Zakres zamówienia opisany jest w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Projekt umowy.

Zamawiający wymaga świadczenia usług na terenie miasta Kraków.

Polski

ZP.84.2017

UWAGA: ZMIANA ZAPISÓW OGLOSZENIA I FORMULARZA CENOWEGO (ZWIĘKSZONE ILOŚCI ZE WZGLEDU NA KPP PROSZOWICE, KPP WIELICZKA I KPP MYŚLENICE

Badania dotyczą policjantów i pracowników woj. małopolskiego, KWP Kraków, KMP Kraków, KPP Kraków, CBŚP, BSW KGP, KPP Proszowice, KPP Wieliczka, KPP Myślenice

Polski

ZP.110.2017

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAKRES ŚWIADCZEŃ NIE OBEJMUJE PRÓB BŁĘDNIKOWYCH.

1)       Badania okresowe i kontrolne policjantów oraz wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Policji, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Policji, stermotorzystów a także szczepienia ochronne policjantów i pracowników - w rozumieniu:

a)       Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 ze zm.),

Polski

ZP.111.2017

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAKRES ŚWIADCZEŃ NIE OBEJMUJE PRÓB BŁĘDNIKOWYCH.

1)       Badania okresowe i kontrolne policjantów oraz wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Policji, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Policji, stermotorzystów, a także szczepienia ochronne policjantów i pracowników - w rozumieniu:

a)       Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 ze zm.),

Polski

ZP.102.2017

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAKRES ŚWIADCZEŃ NIE OBEJMUJE PRÓB BŁĘDNIKOWYCH.

1)       Badania okresowe i kontrolne policjantów oraz wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Policji, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Policji, a także szczepienia ochronne policjantów i pracowników - w rozumieniu:

a)       Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 ze zm.),

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 85000000-9