85000000-9

ZP.84.2017

UWAGA: ZMIANA ZAPISÓW OGLOSZENIA I FORMULARZA CENOWEGO (ZWIĘKSZONE ILOŚCI ZE WZGLEDU NA KPP PROSZOWICE, KPP WIELICZKA I KPP MYŚLENICE

Badania dotyczą policjantów i pracowników woj. małopolskiego, KWP Kraków, KMP Kraków, KPP Kraków, CBŚP, BSW KGP, KPP Proszowice, KPP Wieliczka, KPP Myślenice

Polski

ZP.110.2017

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAKRES ŚWIADCZEŃ NIE OBEJMUJE PRÓB BŁĘDNIKOWYCH.

1)       Badania okresowe i kontrolne policjantów oraz wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Policji, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Policji, stermotorzystów a także szczepienia ochronne policjantów i pracowników - w rozumieniu:

a)       Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 ze zm.),

Polski

ZP.111.2017

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAKRES ŚWIADCZEŃ NIE OBEJMUJE PRÓB BŁĘDNIKOWYCH.

1)       Badania okresowe i kontrolne policjantów oraz wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Policji, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Policji, stermotorzystów, a także szczepienia ochronne policjantów i pracowników - w rozumieniu:

a)       Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 ze zm.),

Polski

ZP.102.2017

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAKRES ŚWIADCZEŃ NIE OBEJMUJE PRÓB BŁĘDNIKOWYCH.

1)       Badania okresowe i kontrolne policjantów oraz wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Policji, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Policji, a także szczepienia ochronne policjantów i pracowników - w rozumieniu:

a)       Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 ze zm.),

Polski

ZP.101.2017

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAKRES ŚWIADCZEŃ NIE OBEJMUJE PRÓB BŁĘDNIKOWYCH.

1)       Badania okresowe i kontrolne policjantów oraz wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Policji, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Policji, a także szczepienia ochronne policjantów i pracowników - w rozumieniu:

a)       Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 ze zm.),

Polski

ZP.107.2017

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAKRES ŚWIADCZEŃ NIE OBEJMUJE PRÓB BŁĘDNIKOWYCH.

1)       Badania okresowe i kontrolne policjantów oraz wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Policji, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Policji, stermotorzystów, a także szczepienia ochronne policjantów i pracowników - w rozumieniu:

a)       Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 ze zm.),

Polski

ZP.116.2017

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAKRES ŚWIADCZEŃ NIE OBEJMUJE PRÓB BŁĘDNIKOWYCH.
1)    Badania okresowe i kontrolne policjantów oraz wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Policji, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Policji, a także szczepienia ochronne policjantów i pracowników - w rozumieniu:
a)    Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 ze zm.),

Polski

ZP.118.2017

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAKRES ŚWIADCZEŃ NIE OBEJMUJE PRÓB BŁĘDNIKOWYCH.

1)  Badania okresowe i kontrolne policjantów oraz wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Policji, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Policji, a także szczepienia ochronne policjantów i pracowników - w rozumieniu:

a)       Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 ze zm.),

Polski

ZP.117.2017

  1. UWAGA: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAKRES ŚWIADCZEŃ NIE OBEJMUJE PRÓB BŁĘDNIKOWYCH.

    1)       Badania okresowe i kontrolne policjantów oraz wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Policji, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Policji, a także szczepienia ochronne policjantów i pracowników - w rozumieniu:

    a)       Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 ze zm.),

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 85000000-9