85100000-0

ZP.79.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych zlecanych przez Policję na terenie województwa małopolskiego polegających na: 1) pobraniu krwi lub innego materiału biologicznego (bez badań analitycznych) od osoby zatrzymanej lub podejrzanej - zgodnie z przepisami: rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2472), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r.

Polski

ZP.78.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji (KWP w Krakowie, KMP w Krakowie, KPP w Krakowie i KPP w Wieliczce, CBŚP, BSWP) polegających na: 1) pobraniu krwi lub innego materiału biologicznego (bez badań analitycznych) od osoby zatrzymanej lub podejrzanej - zgodnie z przepisami: rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz.U. z 2018 r. poz.

Polski

ZP.65.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji (KWP w Krakowie, KMP w Krakowie, KPP w Krakowie i KPP w Wieliczce, CBŚP, BSWP) polegających na:

Polski

ZP.44.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych  zlecanych przez Policję na terenie województwa małopolskiego polegających na:

Polski

ZP.56.2017

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie polegających na: 1) pobraniu krwi lub innego materiału biologicznego (bez badań analitycznych) od osoby zatrzymanej lub podejrzanej - zgodnie z przepisami: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2153), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r.

Polski

ZP-121/2013

Przedmiotem zamówienia są świadczenia lekarskie, które muszą być wykonywane zgodnie z przepisami:
1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 06.05.1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. 83.25.117);
2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.06.2003r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz. U. 04.52.524);

Polski

ZP-120/2013

Przedmiotem zamówienia są świadczenia lekarskie, które muszą być wykonywane zgodnie z przepisami:
1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 06.05.1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. 83.25.117);
2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.06.2003r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz. U. 04.52.524);

Polski

ZP-119/2013

Przedmiotem zamówienia są świadczenia lekarskie, które muszą być wykonywane zgodnie z przepisami:
1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 06.05.1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. 83.25.117);
2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.06.2003r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz. U. 04.52.524);

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 85100000-0