90915000-4

ZP.24.2019

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kominiarskich w nieruchomościach (w lokalach i częściach wspólnych budynków) zajmowanych przez jednostki organizacyjne Policji na terenie województwa małopolskiego, w zakresie:

1)       okresowa kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (według wymagań art. 62 ustawy Prawo budowlane), wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów i nakazów do usunięcia nieprawidłowości w lokalach;

Polski
Subscribe to RSS - 90915000-4