98351100-9

ZP-155/2013

Kraków: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania pojazdów i ich części zatrzymanych dla celów procesowych wraz z ich holowaniem na teren parkingu
Numer ogłoszenia: 163463 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - 98351100-9