Dla kierowców

Trwają policyjne działania "NIE DLA PRĘDKOŚCI"

Dzisiaj, tj. 13 kwietnia w Małopolsce na autostradzie A4 i drodze S7, realizowane są działania pn. „NIE DLA PRĘDKOŚCI”, ukierunkowane na eliminowanie negatywnych zachowań mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podejmowane są one wspólnie z Policją podkarpacką i śląską.

Powyższa akcja podejmowana jest w ramach rozpoczętych w ubiegłym tygodniu cyklicznych międzywojewódzkich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza tych o dużym natężeniu ruchu i występującymi w związku z tym zagrożeniami.

Zmniejszenie liczby osób zabitych i rannych w wypadkach drogowych oraz ograniczenie piractwa na drogach to główny cel podjętego przedsięwzięcia, w ramach którego policjanci będą reagować na wykroczenia polegające na nieprzestrzeganiu dozwolonej prędkości, a w szczególności na obszarach zabudowanych. To właśnie z tej przyczyny dochodzi do największej liczby wypadków.

Ponadto funkcjonariusze będą poddawać badaniu trzeźwości każdego kontrolowanego kierującego, zgodnie z realizowaną od 2006 roku kampanią „Policja przeciw pijanym kierującym”.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i bezpieczną jazdę.

 

 

Ponad 1500 wykroczeń popełnionych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego

W miniony poniedziałek, tj. 9 kwietnia br. małopolscy policjanci ruchu drogowego  prowadzili działania  pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego", które realizowane były w ramach ogólnopolskiej akcji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa w szczególności pieszych i rowerzystów.

Badania pokazują, że pieszy przy prędkości wynoszącej 50 km/h ma statystycznie tylko około 50 % szans na przeżycie, ale już przy prędkości wynoszącej 80 km/h, jego szanse na przeżycie są bliskie zeru.

Podczas akcji nadzorem objęte zostały miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych.

W ciągu 3 miesięcy tego roku w Małopolsce na przejściach dla pieszych odnotowano 114 wypadków, w których śmierć poniosło 6 pieszych, a 113 zostało rannych.

Policjanci w czasie prowadzonych działań, zwracali także uwagę na niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem rozmowy przez telefon czy słuchaniem głośnej muzyki w słuchawkach podczas przechodzenia przez jezdnię. Takie zachowanie może przyczynić się do powstania wypadku drogowego. Ponadto reagowali na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych i rowerzystów, których w związku z rozpoczęciem sezonu rowerowego pojawia się coraz więcej na naszych drogach.

Podczas poniedziałkowych działań ujawniono blisko 1500 wykroczeń popełnionych przez pieszych, najwięcej z nich, bo aż 884 dotyczyło przechodzenia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym oraz 65 wykroczeń popełnionych przez kierujących rowerami, gdzie1/3 z nich dotyczyła jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych.

W działaniach ujawniono 212 wykroczeń kierujących wobec pieszych i rowerzystów.

Apelujemy, do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby bacznie obserwowali drogę, stosowali się do obowiązujących przepisów, by na naszych drogach było bezpiecznie.

To była bezpieczna droga krajowa nr 79

W piątek 6 kwietnia br. w Małopolsce, na ciągu drogi krajowej nr 79 realizowane były działania pn. „BEZPIECZNA DK 79”, ukierunkowane na eliminowanie negatywnych zachowań mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podejmowane one były wspólnie z Policją śląską i świętokrzyską.  

Celem akcji było zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a tym samym ograniczenie piractwa na drogach. Podczas prowadzonych działań, na ciągu drogi krajowej nr 79 było bezpiecznie. Na blisko 100 km jej odcinku, przebiegającym przez nasze województwo, nie odnotowano żadnych wypadków drogowych. Policjanci skontrolowali 266 pojazdów ujawniając 236 wykroczeń drogowych, w tym 74 % dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości jazdy.

Powyższa akcja rozpoczęła cykl zaplanowanych w kolejnych tygodniach międzywojewódzkich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza tych o dużym natężeniu ruchu i występującymi w związku z tym zagrożeniami.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i bezpieczną jazdę. Pamiętajmy, że rozpoczął się sezon rowerowy i motocyklowy dlatego baczenie obserwujmy drogę, aby wszyscy jej użytkownicy podróżowali bezpiecznie.

 

Trwają policyjne działania "Bezpieczna DK 79"

Dzisiaj, tj. 6 kwietnia w Małopolsce, na ciągu drogi krajowej nr 79 realizowane  są działania pn. „BEZPIECZNA DK 79”, ukierunkowane na eliminowanie negatywnych zachowań mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podejmowane są one wspólnie z Policją w Katowicach i w Kielcach.

Powyższa akcja rozpocznie cykl zaplanowanych w kolejnych tygodniach międzywojewódzkich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza tych  o dużym natężeniu ruchu i występującymi w związku z tym zagrożeniami.

Zmniejszenie liczby osób zabitych i rannych w wypadkach drogowych oraz ograniczenie piractwa na drogach to główny cel podjętego przedsięwzięcia, w ramach którego policjanci będą reagować na wykroczenia polegające na nieprzestrzeganiu dozwolonej prędkości, a w szczególności na obszarach zabudowanych oraz na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych. Ponadto funkcjonariusze będą poddawać badaniu trzeźwości każdego kontrolowanego kierującego, zgodnie z realizowaną od 2006 roku kampanią „Policja przeciw pijanym kierującym”.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i bezpieczną jazdę.

 

 

Dzień Grzeczności za Kierownicą

Dzisiaj, tj. 5 kwietnia obchodzony jest Dzień Grzeczności za Kierownicą, który wiele lat temu został wprowadzony we Francji. Święto to przyjęło się w kilku innych krajach, w tym również w Polsce.  W samej Francji zapoczątkowało ono dodatkowo Tydzień Kurtuazji na Ulicach. 

Wprowadzone święto ma na celu uświadomienie kierowców, by w czasie jazdy zachowywali się kulturalnie,  życzliwie wobec innych użytkowników dróg, a także by nie zapominali   o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego. Duży ruch pojazdów powoduje, że wielu kierowców ponoszą nerwy, a agresywne zachowania na drodze mogą być przyczyną wypadków.

Poniżej przedstawiamy wskazówki, które przydadzą się każdemu uczestnikowi ruchu drogowego:

 • Nie zajeżdżaj drogi, gdyż takie agresywne zachowanie to brak poszanowania dla innych.
 • Używaj kierunkowskazów, aby zasygnalizować zamiar wykonania manewru.
 • Nie wjeżdżaj na skrzyżowanie, gdy nie możesz z niego zjechać.
 • Na parkingach ustawiaj pojazd tak, by zajmować tylko jedno miejsce.
 • Zbliżając się do przejścia dla pieszych, zatrzymaj się, gdy obok czekają piesi.
 • Ustępuj miejsca pojazdom uprzywilejowanym. 
 • Lewego pasa ruchu na drodze używaj tylko do wyprzedzania. 
 • Unikaj gwałtownego hamowania. 
 • Nie rozmawiaj przez telefon w czasie jazdy – stwarzasz wówczas zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. 
 • Zatrzymaj się, gdy ktoś ma problem z pojazdem.
 • Unikaj brawury, przekraczania prędkości, zachowaj bezpieczny odstęp od innego pojazdu. 

Zaprezentowane wskazówki powinny być przestrzegane przez kierowców ZAWSZE,  nie tylko w Dniu Grzeczności za Kierownicą, bądźmy wyrozumiali gdy ktoś popełni błąd, bo może on przytrafić się każdemu. 

Strony