Dla kierowców

We wtorek 28 sierpnia br. w kinie Kijów w Krakowie odbyła się narada dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego, organizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

W spotkaniu uczestniczyła policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, która w swoim wystąpieniu zachęcała obecnych dyrektorów szkół podstawowych do wzięcia udziału w IX edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Małopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła” dla szkół podstawowych z całego województwa, został zainicjowany przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie w 2010 roku. Jego celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Tegoroczna akcja jest realizowana w Małopolsce po raz dziewiąty. Podsumowując osiem poprzednich edycji można powiedzieć, że cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem. W sumie w konkursie wzięło udział ponad 2500 szkół podstawowych z Małopolski, blisko 500 tys. uczniów zostało wyposażonych w elementy odblaskowe i kamizelki odblaskowe. Ukazało się ponad 30 tys. publikacji w mediach promujących korzystanie z elementów odblaskowych. Ponadto, przeprowadzono prawie 3000 konkursów plastycznych i wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Konkurs „Odblaskowa Szkoła” prowadzony jest na początku nowego roku szkolnego. Szkoły podstawowe dbając o bezpieczeństwo uczniów – wyposażają je w elementy odblaskowe, pilnując żeby z nich korzystały w codziennej drodze do i ze szkoły, dbają także o prawidłowe oznakowanie rejonów szkół, ponadto organizują akcje edukacyjne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym angażując w takie działania również rodziców. Małopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła” jako innowacyjne podejście Policji do edukacji uczniów, przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa na drodze najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Od roku 2009, tj. przed rozpoczęciem akcji konkursowej do roku 2017 wśród dzieci do lat 14 liczba ofiar wypadków drogowych uległa zmniejszeniu o 34%.

 

 

Jeszcze raz zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Odblaskowa Szkoła”.

 

Tegoroczny 75 "Tour de Pologne" dobiegł końca.

W dniach od 4 do 10 sierpnia 2018 roku na terenie woj. małopolskiego odbyło się pięć etapów „75 TOUR DE POLOGNE UCI WORLD TOUR” - największego wydarzenia kolarskiego w Polsce.

Długość wszystkich etapów podczas rozgrywanego międzynarodowego wyścigu na terenie Małopolski wyniosła 507 kilometrów.

Jak co roku w zabezpieczeniu i w prowadzeniu wyścigu brało udział blisko 450 małopolskich policjantów, którzy dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Funkcjonariusze zabezpieczali przejazd kolarzy na trasach wyścigu, kierowali ruchem drogowym, organizowali objazdy.

 

Wszystkie etapy wyścigu przebiegły bezpiecznie.

Małopolska Policja w czasie wakacji prowadzi działania „Bezpieczne wakacje”

Małopolska Policja od początku wakacji prowadzi na terenie całego województwa działania pn. „Bezpieczne Wakacje 2018”. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowi priorytet działań.

Głównym zadaniem Policji ruchu drogowego w tym czasie, jest kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek. Szczególnym nadzorem zostały objęte zorganizowane formy przewozu.

Kontrole autokarów są dokonywane jeszcze przed wyruszeniem autokarów w trasę. Sprawdzany jest każdorazowo stan trzeźwości kierującego, dokumenty uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdów i jego obowiązkowe wyposażenie. W Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu zostały wyznaczone stałe punkty kontroli autokarów, co pozwala w jednym czasie sprawdzić większą ilość autobusów wyjeżdzających na letni wypoczynek.

Od 22.06. do 31.07.2018 roku skontrolowano 1174 autobusy, z czego 1104 w komunikacji krajowej i 70 w komunikacji międzynarodowej. Podobnie jak w latach ubiegłych za pośrednictwem mediów przekazano informacje o możliwości skontrolowania autobusu turystycznego jeszcze przed wyjazdem w trasę. Na prośbę rodziców, opiekunów czy też organizatorów wyjazdów skontrolowano 373 autokary (tj. prawie co 3. autobus). Sprawdzenia te ujawniły 79 usterek technicznych, za które zatrzymano 45 dowodów rejestracyjnych. Do najistotniejszych należały usterki: ogumienia, układu hamulcowego.

Podczas prowadzonych działań stwierdzono 4 przypadki kierowania autobusem przez nietrzeźwych kierujących - 3 dotyczyły linii regularnych, natomiast 1 dotyczył przewozu turystów.

Miało to miejsce 6 lipca 2018r. o godzinie 7.35 w miejscowości Kalwaria w powiecie wadowickim. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego autobusem, który przewoził turystów na wypoczynek. Po przebadaniu u kierowcy stwierdzono prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy natomiast pasażerowie po przybyciu na miejsce innego, tym razem trzeźwego kierowcy udali się w dalszą podróż.

W trosce o bezpieczeństwo, policjanci w czasie wakacji szczególną uwagę zwracają na indywidualne przejazdy. Kontrole dotyczą wykroczeń popełnianych przez kierujących, a zwłaszcza: przekroczenia dozwolonej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi czy też prawidłowości przewozu dzieci.

Każdorazowo sprawdzany jest stan trzeźwości kierującego. Od początku wakacji, tj. od 22.06 do 31.07.2018 roku małopolscy policjanci skontrolowali ogółem 50 777 pojazdów. Ujawniono 35 155 wykroczeń. Zatrzymano 542 prawa jazdy i 2373 dowody rejestracyjne w tym 1419 za zły stan techniczny. Przez cały okres wakacji stosowana jest zaostrzona procedura kontrolna polegającą na każdorazowym sprawdzaniu stanu trzeźwości kierującego podczas kontroli drogowej. Pozwoliło to na ujawnienie i wyeliminowanie z ruchu 935 nietrzeźwych kierujących.

Działania kontrolne uzupełniane są aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu. Zaowocowało to 146 wystąpieniami w mediach.

 

Podjęte zostały również akcje edukacyjne, w sumie zrealizowano blisko 600 takich spotkań. Ponadto wakacje to okres gdzie na terenie województwa małopolskiego policjanci organizują i uczestniczą w szeregu akcjach profilaktycznych w ramach działań „Kręci mnie bezpieczeństwo”, podczas których m.in. promowane są zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rowerzystów.

W okresie od 22 czerwca do 31 lipca br. doszło do 403 wypadków drogowych (spadek o 96 tj. 19 %), w których zginęło 26 osób (wzrost o 10 tj. 62,5 % %), a 480 zostało rannych (spadek o 135 tj. 22 %). Zaistniało 3365 kolizji drogowych (wzrost o 234 tj. 7,5 % %),. W grupie wiekowej dzieci do lat 14 odnotowano 40 wypadków – bez ofiar śmiertelnych, natomiast 42 osoby zostały ranne. W lipcu ubiegłego roku odnotowano 64 wypadki, w których śmierć poniosło 1 dziecko, a 71 zostało rannych.

Bezpieczne wakacje 2018

Wakacje to nie tylko czas relaksu i swobody, ale także okres dodatkowych zagrożeń  i niebezpieczeństw.


W tym czasie małopolska Policja będzie prowadziła działania zapewniające bezpieczeństwo turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym w okresie wakacyjnym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowi priorytet policyjnych działań. Będą one zmierzać do zminimalizowania potencjalnych zagrożeń, a także poprawy bezpieczeństwa najmłodszych, tak w ruchu drogowym, jak i w zakresie bezpieczeństwa osobistego.

 

Porady z zakresu bezpieczeństwa na drodze.

Porady prewencyjne - dla dzieci i młodzieży

Porady prewencyjne - dla rodziców

Uroczysta Gala podsumowująca IV edycję Małopolskiego Konkursu Filmowego "Bądz bezpieczny na drodze"

W czwartek 14 czerwca  2018 roku w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody Laureatom IV Edycji Małopolskiego Konkursu Filmowego „Bądź bezpieczny na drodze” skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Do konkursu nadesłane zostały filmy o różnorodnej tematyce, większa część z nich dotyczyła bardzo istotnej rzeczy, a mianowicie widoczności człowieka na drodze, a także ogólnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Materiały filmowe zostały poddane ocenie Jury Konkursu, które postanowiło przyznać następujące miejsca:

W kategorii szkół gimnazjalnych:

Miejsce I zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr. 1 w Spytkowicach.

Miejsce II zdobyli uczniowie z Gimnazjum im. Księdza Prałata  Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich.

Miejsce III zdobyły uczennice ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Zespół Jury postanowił nie przyznawać miejsca 1 i przyznać następujące miejsca w konkursie:

II Miejsce zdobyli uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

III Miejsce zdobyli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju.

Zwycięzcy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz dyplomy  przekazane przez Burmistrza Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Nagrody wręczali zaproszeni goście: Marek Dworak Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podinsp. Krzysztof Dymura Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, mł. insp. Witold Ślęzak Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie, Waldemar Olszyński Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Andrzej Nowicki Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, Marek Sułek Kierownik ds. BRD Departamentu Transportu  i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Paweł Wlezień Kierownik Zakładu Archiwum Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz Teresa Szydłowska Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie.

Powyższy Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego. Jest to młodzież, która z uwagi na osiągnięty wiek może rozpocząć swoją przygodę z pojazdem, tj. motorowerem, a nawet pojazdem samochodowym. Taka forma akcji konkursowej, chęć przekazywania jak najistotniejszych treści drogowych w tworzeniu filmów sprawia, że uczestnicy konkursu musieli analizować, a tym samym pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą ruchu drogowego. Jest to bardzo istotne, gdyż statystyki policyjne pokazują, że tzw. młodzi kierowcy są sprawcami co 4. wypadku drogowego. Przyczynami tych zdarzeń najczęściej jest brawura, alkohol oraz chęć popisania się przed rówieśnikami.

Organizatorami konkursu byli:

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie,

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie,

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,

Kuratorium Oświaty w Krakowie,

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Patronat honorowy objęli:

Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Jacek Krupa,

Wojewoda Małopolski – Pan Józef Pilch,

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie –

Pan nadinsp. dr Krzysztof Pobuta,

Małopolski Kurator Oświaty – Pani Barbara Nowak.

Patronat medialny objęli:

TVP Kraków, Radio Kraków.

Po uroczystym wręczeniu nagród odbyła się projekcja premierowego filmu Jurassic Park – Upadłe Królestwo.

Strony