Dla kierowców

Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Wadowicach z udziałem małopolskiej Policji

Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego          w Wadowicach z udziałem małopolskiej Policji

W środę 22 marca 2017 roku w Wadowicach w Starostwie Powiatowym z inicjatywy Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbyło się kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych, Policji, Straży Pożarnej, przedstawicieli zarządców dróg oraz osób reprezentujących instytucje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Tematem spotkania było przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz propagowanie optymalnych rozwiązań minimalizujących zagrożenia w tym obszarze.

Przybyłych gości powitał Wicestarosta wadowicki Pan Andrzej Górecki, który podkreślił zasadność działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Następnie przedstawiciel Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie Pan Marek Dworak, zrelacjonował różnorodne działania podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz założenia Małopolskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 – 2020. W swoim przemówieniu podkreślił jak ważne jest kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków od najmłodszych lat.

Podinsp. Krzysztof Dymura – Zastępca Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie omówił aktualny stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach, porównując województwo do całego kraju. Przedstawił także działania i inicjatywy szeroko podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Prezentacja (kliknij link)

 

Dane w zakresie ruchu drogowego na terenie powiatu wadowickiego zaprezentował mł. insp. Włodzimierz Warzecha – Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach dokonując analizy zdarzeń drogowych i ich przyczyn.

Prezentacja (kliknij link)


Podczas spotkania poruszono także kwestie infrastruktury drogowej, w tym również oznakowania dróg, co niewątpliwie ma istotne znaczenie wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podsumowaniem dyskusji były wnioski i propozycje działań ograniczających wzrost zagrożeń.

Powiatowe Rady Bezpieczeństwa mają skupiać i konsolidować wszystkie podmioty działające w obszarze ruchu drogowego. Wspólne działania przyniosą najlepsze efekty w zakresie niwelowania zagrożeń w ruchu drogowym.

Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Wadowicach z udziałem małopolskiej Policji

Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego          w Wadowicach z udziałem małopolskiej Policji

W środę 22 marca 2017 roku w Wadowicach w Starostwie Powiatowym z inicjatywy Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbyło się kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych, Policji, Straży Pożarnej, przedstawicieli zarządców dróg oraz osób reprezentujących instytucje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Tematem spotkania było przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz propagowanie optymalnych rozwiązań minimalizujących zagrożenia w tym obszarze.

Przybyłych gości powitał Wicestarosta wadowicki Pan Andrzej Górecki, który podkreślił zasadność działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Następnie przedstawiciel Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie Pan Marek Dworak, zrelacjonował różnorodne działania podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz założenia Małopolskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 – 2020. W swoim przemówieniu podkreślił jak ważne jest kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków od najmłodszych lat.

Podinsp. Krzysztof Dymura – Zastępca Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie omówił aktualny stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach, porównując województwo do całego kraju. Przedstawił także działania i inicjatywy szeroko podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Prezentacja (kliknij link)

 

Dane w zakresie ruchu drogowego na terenie powiatu wadowickiego zaprezentował mł. insp. Włodzimierz Warzecha – Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach dokonując analizy zdarzeń drogowych i ich przyczyn.

Prezentacja (kliknij link)


Podczas spotkania poruszono także kwestie infrastruktury drogowej, w tym również oznakowania dróg, co niewątpliwie ma istotne znaczenie wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podsumowaniem dyskusji były wnioski i propozycje działań ograniczających wzrost zagrożeń.

Powiatowe Rady Bezpieczeństwa mają skupiać i konsolidować wszystkie podmioty działające w obszarze ruchu drogowego. Wspólne działania przyniosą najlepsze efekty w zakresie niwelowania zagrożeń w ruchu drogowym.

Działania Policji drogowej „BUS” i „TRUCK”

Działania Policji drogowej „BUS” i „TRUCK”

Prawie 40 % skontrolowanych w czasie całodziennych działań pojazdów, było  w złym stanie technicznym.

W poniedziałek 20 marca 2017r. małopolska Policja drogowa na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

Podczas działań policjanci skontrolowali 3097 pojazdów, w tym 305 busów i autobusów oraz 2292 samochody ciężarowe, na kierujących  nałożyli w sumie 1809 mandatów karnych. Ujawniono 1197 naruszeń związanych ze złym stanem technicznym kontrolowanych w czasie akcji pojazdów, a w 121 przypadkach nie dopuszczono do dalszej jazdy.

Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów - czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców.

Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego. W trakcie działań ujawniono 6 kierujących prowadzących pojazd po alkoholu.

Narada służby ruchu drogowego małopolskiej Policji połączona z pożegnaniem byłych naczelników

 

W poniedziałek 20 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się narada podsumowująca działalność służby ruchu drogowego w 2016 roku. Podczas spotkania omówiono główne zagrożenia bezpieczeństwa na drogach Małopolski, sposoby ich przeciwdziałania, a także zmiany w przepisach. Szczegółowo przedstawiono małopolski program poprawy bezpieczeństwa pieszych i zadania z nim związane. Ponadto omówiono osiągnięte wyniki i efekty pracy policjantów oraz przedstawiono kierunki działań na bieżący rok.

W naradzie, oprócz kierownictwa komórek ruchu drogowego komend miejskich i powiatowych Policji  uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak, który przywitał wszystkich przybyłych naczelników, podziękował za osiągnięte wyniki i zaangażowanie w służbie, dzięki któremu rok 2016 był bezpieczniejszy od poprzednich.

Podkreślił, iż bezpieczeństwo na drogach jest jednym z ważniejszych priorytetów działań Policji w roku 2017.

Naradę rozpoczął mł. insp. Maciej Rymar - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, który przedstawił kierunki działań na rok 2017. Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie podinsp. Krzysztof Dymura, omówił stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach w roku 2016. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż z uwagi na najmniejszą liczbę osób zabitych rok 2016 był najbezpieczniejszym rokiem na drogach Małopolski.

Narada była znakomitą okazją do zaproszenia byłych naczelników ruchu drogowego oraz byłego komendanta KAP w Krakowie, którzy na początku br. po długoletniej służbie odeszli na zasłużoną emeryturę, tj.:

 • podinsp. Krzysztofa Burdaka – Naczelnika WRD KMP w Krakowie;
 • podinsp. Władysława Szydłowskiego – Naczelnika WRD KMP w Tarnowie;
 • podinsp. Krzysztofa Jamrozowicza – Zastępcę Naczelnika WRD KMP w Nowym Sączu;
 • podinsp. Zbigniewa Barusia– Naczelnika WRD KPP w Brzesku;
 • podinsp. Pawła Garzeł – Naczelnika WRD KPP w Wadowicach;
 • asp. szt. Krzysztofa Cholewę – Naczelnika WRD KPP w Chrzanowie;
 • podinsp. Krzysztofa Lisa – Komendanta Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie.

Po omówieniu zagadnień dotyczących ruchu drogowego, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak wręczył wspomnianym gościom podziękowania za wieloletnią wzorową służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na małopolskich drogach, podkreślając ich profesjonalizm i zaangażowanie. 

Stop. Agresji Drogowej. Widzisz? Reaguj – każdy może pomóc w walce z piratami drogowymi

Od sierpnia 2014 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie funkcjonuje  Nieetatowy Zespół do Zwalczania Agresywnych Zachowań na Drogach.

W skład Zespołu działającego wchodzą zarówno policjanci z wydziału ruchu drogowego jak również pionów: kryminalnego, wywiadu kryminalnego oraz cyberprzestępczości. Zespół zajmuje się pozyskiwaniem informacji o niebezpiecznych zachowaniach na drogach oraz ściganiem ich sprawców.

Oprócz informacji uzyskiwanych od policjantów kryminalnych, ruchu drogowego, prewencji i innych służb, bardzo ważne są informacje uzyskiwane od uczestników ruchu drogowego zaniepokojonych niebezpiecznymi sytuacjami. Na stronie internetowej KWP w Krakowie została utworzona skrzynka e – mail „Stop agresji drogowej”, gdzie każdy może przesłać informację o niebezpiecznym zachowaniu w ruchu drogowym. Zgłoszenie może mieć formę informacji pisemnej lub multimedialnej (zdjęcia, filmy).

W otrzymanych na e-maila materiałach udokumentowane są zachowania kierowców, którzy stwarzają realne zagrożenie w ruchu drogowym. Od momentu powstania skrzynki przesłano blisko 1500. filmów z naruszeniami prawa.

Po otrzymaniu takiej informacji,  funkcjonariusze  każdorazowo podejmują czynności prawne zmierzające do ukarania piratów drogowych.

Przykłady filmów z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze – ku przestrodze:

 

W Krakowie na ul. Długiej kierujący pojazdem marki Renault, spowodował zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych i innych kierujących. Za powyższe wykroczenie na kierującego nałożono mandat karny kredytowany w kwocie 1000 zł i otrzymał on 22 punkty.  

W miejscowości Siedliska (powiat tarnowski) na Drodze Wojewódzkiej 977, kierujący pojazdem marki Skoda wyprzedzał w miejscu niedozwolonym. Za powyższe wykroczenie na kierującego sporządzono wniosek o ukaranie do Sądu. 

 

 

Strony