Dla kierowców

Prosimy o rozważną jazdę podczas wakacyjnych powrotów

Małopolska Policja apeluje do podróżujących w czasie ostatniego weekendu wakacyjnego  o zachowanie rozwagi na drodze i życzliwość wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego! Ostatni weekend wakacji to czas powrotów i bardzo dużego natężenia ruchu na drogach. Powoduje to wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypominamy, że niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe wykonywanie manewrów wyprzedzania, wymijania i omijania to najczęstsze przyczyny wypadków na drogach.

Wpływ na bezpieczeństwo ma również jazda bez zapiętych pasów, a także przewożenie dzieci w sposób niezgodny z przepisami oraz kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. 

Podczas ostatniego weekendu sierpniowego nad bezpieczeństwem podróżnych będzie czuwać większa ilość policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze przede wszystkim będą nadzorować główne szlaki komunikacyjne województwa, udzielać wskazówek i rad kierującym, a w przypadku tworzenia się tzw. korków  będą starać się upłynniać ruch i kierować pojazdy na drogi objazdowe.

Podczas najbliższego weekendu należy spodziewać się częstszych kontroli drogowych. Policjanci będą zdecydowanie reagować na wykroczenia i przestępstwa wpływające na liczbę wypadków drogowych iich ofiar, przede wszystkim na:

nadmierną prędkość, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, nie zapinanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących samochodem i przewożenie dzieci  niezgodnie z przepisami (bez fotelików lub urządzeń przytrzymujących dla dzieci), kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, każda kontrola drogowa będzie wiązała się z badaniem trzeźwości kierującego.

Kierujący powinni pamiętać,  że  policyjne działania nawet najbardziej nasilone nie zastąpią rozsądku i wyobraźni uczestników ruchu drogowego.

Małopolska Policja drogowa życzy bezpiecznych powrotów do domu.

 

Podsumowanie europejskich działań „Prędkość” na terenie Małopolski

25 sierpnia 2017 roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej prowadzone były policyjne działania pn. Prędkość. Działania te koordynowane były przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL. Uczestniczyła w nich także polska Policja.

Policyjne działania pn. Prędkość mają charakter międzynarodowy, a biorą w nich udział funkcjonariusze policji drogowej z ponad dwudziestu krajów Europy, zrzeszonych w międzynarodowej organizacji policji ruchu drogowego TISPOL.

Podczas tych działań na terenie Małopolski policjanci skontrolowali prawie 2500 pojazdów i ujawnili  2023  kierujących przekraczających prędkość.

Ponadto reagowali na szereg innych wykroczeń w ruchu drogowym. Za ujawnione naruszenia prawa nałożono 1915 mandatów karnych.

Analizy stanu bezpieczeństwa pokazują, że sprawcami wypadków drogowych są przede wszystkim kierowcy - powodują oni 3/4 wypadków, główną ich przyczyną jest niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu.W roku 2016 w Małopolsce z tej przyczyny zaistniało 808 wypadków drogowych w których zginęło 45 osób, a 1999 doznało obrażeń ciała.

Prosimy o spokojną i bezpieczną jazdę. Brawura, pośpiech, chęć zaimponowania innym to czynniki, które wpływają na zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W poniedziałek 28 sierpnia br. w kinie Kijów w Krakowie odbyła się narada dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego, organizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczyli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, którzy w swoim wystąpieniu zachęcali obecnych dyrektorów szkół podstawowych do wzięcia udziału w VIII edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Małopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła” dla szkół podstawowych z całego województwa, został zainicjowany przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie w 2010 roku. Jego celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Tegoroczna akcja jest realizowana w Małopolsce po raz ósmy. Podsumowując siedem poprzednich edycji można powiedzieć, że cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem. W sumie w konkursie wzięło udział blisko 2200 szkół podstawowych z Małopolski, blisko 450 tys. uczniów zostało wyposażonych w elementy odblaskowe i kamizelki odblaskowe. Ukazało się ponad 30 tys. publikacji w mediach promujących korzystanie z elementów odblaskowych. Ponadto, przeprowadzono ponad 2500  konkursów plastycznych i wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Konkurs „Odblaskowa Szkoła” prowadzony jest na początku nowego roku szkolnego. Szkoły podstawowe dbając o bezpieczeństwo uczniów – wyposażają je w elementy odblaskowe, pilnując żeby z nich korzystały w codziennej drodze do i ze szkoły, dbają także o prawidłowe oznakowanie rejonów szkół, ponadto organizują akcje edukacyjne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym angażując w takie działania również rodziców.

Zwycięskie szkoły, które zajmują miejsca od I do X otrzymują nagrody pieniężne oraz Certyfikaty potwierdzające aktywność szkoły w zakresie dbania o bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.

Małopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła” jako innowacyjne podejście Policji do edukacji uczniów, przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa na drodze najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Od roku 2009, tj. przed rozpoczęciem akcji konkursowej do roku 2016 wśród dzieci do lat 14 liczba ofiar wypadków drogowych spadła z 561 do 420, tj. o 1/4 mniej.

Jeszcze raz zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Odblaskowa Szkoła”.

 

Zachowajmy rozsądek i życzliwość na drodze wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego!

 Przed nami długi sierpniowy weekend, to dla wielu czas wyjazdów i spotkań w gronie bliskich. W tym okresie dodatkowo z uwagi na okres wakacyjny na drogach, zwłaszcza prowadzących  do atrakcyjnych rekreacyjnie miejscowości, pojawia się więcej niż zwykle pojazdów. Może to powodować wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podczas tegorocznego weekendu sierpniowego nad bezpieczeństwem podróżnych będzie czuwać małopolska drogówka.  Funkcjonariusze przede wszystkim będą nadzorować główne szlaki komunikacyjne województwa, udzielać wskazówek i rad kierującym, a w przypadku tworzenia się zatorów będą upłynniać ruch i kierować pojazdy na drogi objazdowe.

W celu zapobiegania niebezpiecznym zachowaniom, podczas sierpniowego weekendu należy spodziewać się częstszych kontroli drogowych.
Policjanci będą zdecydowanie reagować na wykroczenia i przestępstwa wpływające  na liczbę wypadków drogowych i ich ofiar, przede wszystkim na:
- nadmierną prędkość, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu
- nie zapinanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących samochodem i przewożenie dzieci niezgodnie z przepisami (bez fotelików);
- kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu - każda kontrola drogowa będzie wiązała się z badaniem trzeźwości kierującego;
- obowiązek posiadania  przez pieszych elementów odblaskowych poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W tym celu zostaną maksymalnie wykorzystane posiadane urządzenia kontrolno - pomiarowe (fotoradary, radary, videorejestratory, alkotesty, itp.). Miejsca pełnienia służby wyznaczane będą przede wszystkim w miejscach, gdzie dochodzi do wypadków drogowych.
Podróżni powinny pamiętać,  że  policyjne działania nawet najbardziej nasilone nie zastąpią rozsądku i wyobraźni kierujących.

Najprostsze sposoby bezpiecznego podróżowania:

- przestrzeganie występujących ograniczeń prędkości (szczególnie na obszarze zabudowanym  i w miejscowościach zlokalizowanych przy drogach tranzytowych) - nadmierna prędkość jest niezmiennie główną przyczyną wypadków drogowych , w których giną ludzie!;

 - zapięcie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących pojazdem i przewożenie dzieci w fotelikach ochronnych (w razie jakiegokolwiek zdarzenia drogowego uratują życie i zdrowie),

- właściwe zaplanowanie podróży (wcześniejszy lub późniejszy, od przewidywanego maksymalnego natężenia, ruchu wyjazd i powrót).

Ograniczenia w ruchu:          

  dniach od 11 do 15 sierpnia 2017r. obowiązują ograniczenia ruchu na drogach pojazdów  i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  przekraczającej 12 ton:

  • 11 sierpnia (piątek)              – w godz. 18.00 – 22.00;
  • 12 sierpnia (sobota)              – w godz. 8.00 – 22.00;
  • 13 sierpnia (niedziela)           – w godz. 8.00 – 22.00;
  • 14 sierpnia (poniedziałek)     – w godz. 18.00 – 22.00;
  • 15 sierpnia (wtorek)              – w godz. 8.00 – 22.00;

 Statystyka ubiegłorocznych wyjazdów:

W roku 2016 w porównywalnym okresie (12 - 15.08.2016r.) na drogach naszego województwa doszło do 53 wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosła jedna osoba, ranne zostały 73 osoby, odnotowano 280 kolizji drogowych. Ponadto ujawniono blisko 120 kierujących prowadzących pojazd po alkoholu. 

Prezentacja trasy dojazdu do Zakopanego ( kliknij link)

 

 

Efekty działań małopolskiej Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach w okresie pierwszego miesiąca wakacji – lipiec 2017

Małopolska Policja od początku wakacji prowadzi na terenie całego województwa działania pn. „Bezpieczne Wakacje 2017”, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego.  

Wstępne dane statystyczne pokazują, że w pierwszym miesiącu tegorocznych wakacji było bezpieczniej niż rok wcześniej – liczba zabitych w wypadkach drogowych uległa zmniejszeniu o 1/3.

W okresie od 24 czerwca do 31 lipca br. doszło do 494 wypadków drogowych (spadek o 28 tj. 5,4 %), w których zginęło 14 osób (spadek  o 6 tj. 30 %), a 612 zostało rannych (spadek o 56 tj. 8,4 %).

W grupie wiekowej dzieci do lat 14 w wypadkach drogowych odnotowano 1 ofiarę śmiertelną natomiast 71 doznało obrażeń ciała. W lipcu ubiegłego roku w wypadku śmierć poniosło 1 dziecko. 

Od początku wakacji, tj. od 24.06 do 31.07.2017 roku małopolscy policjanci skontrolowali ogółem 57 199 pojazdów, w tym 886 autobusów. Ujawniono  48 358 wykroczeń, za które nałożono 37 370 mandatów karnych (w tym 207 dot. autobusów), skierowano 3787 wniosków o ukaranie (w tym 7 dot. autobusów) oraz zastosowano 7201 pouczeń (w tym 28 dot. autobusów). Zatrzymano 625 praw jazdy  i 2801 dowodów rejestracyjnych w tym 2020 za zły stan techniczny.

Pod szczególnym nadzorem znalazły się autobusy turystyczne. Od 24.06. do 31.07.2017 roku skontrolowano 886 autobusów, z czego 827 w komunikacji krajowej i 59 w komunikacji międzynarodowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych za pośrednictwem mediów przekazano informacje o możliwości skontrolowania autobusu turystycznego jeszcze przed wyjazdem w trasę - skontrolowano 330 autokarów (tj. prawie co 3. skontrolowany autobus). Kontrole autobusów ujawniły 32 usterki techniczne. Do najistotniejszych należały usterki: ogumienia, układu hamulcowego.

Podczas prowadzonych działań nie stwierdzono przypadków kierowania autobusem przez nietrzeźwego kierującego.

Policjanci w okresie wakacyjnym szczególną uwagę zwracają na obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy przez wszystkich podróżnych w pojeździe oraz przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych. Kontrole ujawniły 2413 przypadków niestosowania się do obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa i 48 przypadków niewłaściwego przewozu dzieci. Ponadto przez cały okres wakacji stosowana jest zaostrzona procedura kontrolna polegającą na każdorazowym sprawdzaniu stanu trzeźwości kierującego podczas kontroli drogowej. Pozwoliło to na ujawnienie i wyeliminowanie z ruchu 1099 nietrzeźwych kierujących.          

              

Działania kontrolne uzupełniane są aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu. Zaowocowało to90 wystąpieniami w mediach. Podjęte zostały również akcje edukacyjne, w sumie zrealizowano blisko 580 takich spotkań.

Ponadto wakacje to okres gdzie na terenie województwa małopolskiego policjanci organizują i uczestniczą w szeregu akcjach profilaktycznych w ramach działań „Kręci mnie bezpieczeństwo”, podczas których m.in. promowane są zasady bezpieczeństwa  w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rowerzystów.

 

Strony