Dla kierowców

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnzjalnych do wzięcia udziału w IV edycji Małopolskiego Konkursu Filmowego "Bądz bezpieczny na drodze". Termin przesyłania prac - od 16 do 27 kwietnia 2018 roku.

Regulamin Konkursu Filmowego "Bądz bezpieczny na drodze"

Podczas jednodniowych działań "Smog" skontrolowano ponad 1900 pojazdów

We wtorek 6 marca 2018 roku na terenie Małopolski policjanci przeprowadzili działania „Smog”, które miały na celu zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i nadmierną emisję spalin do środowiska.

Działania te mają na celu wyeliminowanie z ruchu jak największej ilości pojazdów, które zanieczyszczają środowisko.

Funkcjonariusze za pomocą dymomierza i analizatora spalin sprawdzali, czy kontrolowane pojazdy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności. Reagowali również na wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów.

Podczas całodziennych działań małopolscy policjanci skontrolowali ponad 1900 pojazdów, ujawnili 163 nieprawidłowości. W sumie w czasie policyjnej akcji „Smog” zatrzymanych zostało 61 dowodów rejestracyjnych.

Podczas działań policjanci również edukowali kierujących, iż  zły stan paliwa wpływa na stan środowiska, a tym samym na nasze życie i zdrowie.

Ponadto policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie wraz z zarządcami dróg kontrolowali rejony krakowskich budów pod kątem zanieczyszczania dróg, za to wykroczenie ukaranych zostało 5 kierujących.

Za używanie pojazdów na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwość związaną z nadmierną emisją spalin do środowiska grozi mandat karny w wysokości 300 zł, ponadto za tą nieprawidłowość policjant obligatoryjnie zatrzymuje dowód rejestracyjny pojazdu z zakazem dalszej jazdy.

 

Narada służby ruchu drogowego małopolskiej Policji

W ubiegłym tygodniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się narada małopolskiej służby ruchu drogowego. Przybyłych na spotkanie naczelników i kierowników komórek ruchu drogowego komend miejskich i powiatowych Policji powitał mł. insp. Maciej Rymar Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz jego zastępca podinsp. Krzysztof Dymura.

W naradzie uczestniczyli również Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr. Krzysztof Pobuta oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak, którzy podziękowali za osiągnięte wyniki i zaangażowanie w służbie podkreślając, iż bezpieczeństwo na drogach jest jednym z najważniejszych priorytetów działań Policji.

Tematem narady było omówienie głównych zagrożeń bezpieczeństwa na drogach oraz sposoby ich przeciwdziałania. Szczegółowo przedstawiono stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach w roku 2017, a także w roku bieżącym. Z uwagi na znaczy udział pieszych, wśród ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, w latach 2018 – 2020 będzie realizowany „Małopolski Wojewódzki Program Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych”. Jego zakres będzie obejmował działania kontrolno – prewencyjne, inżynieryjne oraz profilaktyczno - edukacyjne.

Podczas narady szeroko dyskutowano na temat działań, które będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym także o wprowadzonym na lata 2018 – 2020 wojewódzkim programie bezpieczeństwa rowerzystów.

 

Zaprezentowano szczegółowy kalendarz działań profilaktycznych na rok 2018, który koordynowany jest przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zgodnie z tym harmonogramem, praktycznie w każdym miesiącu będą realizowane konkretne akcje edukacyjne skierowane do poszczególnych grup uczestników ruchu drogowego, w zależności od występującego zagrożenia.

Działania Policji ruchu drogowego ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów i pojazdów ciężarowych

W czasie jednodniowych działań, policjanci ujawnili ponad 320 pojazdów poruszających się po drodze w złym stanie technicznym.

We wtorek 27 lutego 2018r. małopolska Policja ruchu drogowego, na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

Podczas działań policjanci skontrolowali 3555 pojazdów, w tym 179 busów i autobusów oraz 1366 samochodów ciężarowych. Ujawniono 328 naruszeń związanych ze złym stanem technicznym kontrolowanych w czasie akcji pojazdów, a w 21 przypadkach nie dopuszczono do dalszej jazdy.

Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów - czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw  i odpoczynku kierowców.

Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego. W trakcie działań ujawniono 6 kierujących prowadzących pojazd po alkoholu.

Kaskadowy pomiar prędkości w Małopolsce

W ostatnią niedzielę zimowych ferii, tj. 25 lutego br. na terenie Małopolski prowadzone były ogólnopolskie działania pn. „Kaskadowy pomiar prędkości.

Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach.

Dane statystyczne od lat wskazują, że nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków, średnio co 4. wypadek spowodowany jest z tej przyczyny. Wielu kierowców nie zdejmuje nogi z gazu nawet na śliskiej i mokrej nawierzchni, gdzie droga hamowania pojazdu znacznie się wydłuża i trudniej jest zapanować nad nim.

Celem prowadzonych działań było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Policjanci ruchu drogowego wykorzystali wszystkie dostępne urządzenia do pomiaru prędkości, w tym również radiowozy nieoznakowane wyposażone w wideorejestratory.

Podczas całodziennej akcji skontrolowano 1912 pojazdów, ujawniając ponad 1400 kierujących przekraczających prędkość.  

 

Strony