Dla kierowców

Dzień bezpieczeństwa w TAURON ARENIE z udziałem małopolskich policjantów

Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Jak unikać zagrożeń w sieci? Jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa oraz jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy? Tego wszystkiego mogli dowiedzieć się uczniowie krakowskich szkół, którzy 20 lutego (środa) wzięli udział w Dniu Bezpieczeństwa w TAURON Arenie Kraków.

Blisko 150 uczniów z czwartych i piątych klas szkół podstawowych nr 39, 52, 64 i 156 w Krakowie wzięło udział w wydarzeniu na zaproszenie Agencji Rozwoju Miasta S.A., Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Było to pierwsze z cyklu bezpłatnych spotkań, które w tym roku odbędą się w TAURON Arenie Kraków.

- Celem programu „Dzień Bezpieczeństwa w TAURON Arenie Kraków” jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego zachowania. Pokazanie im zagrożeń, z którymi mogą mieć do czynienia na co dzień i sposobów, jak sobie z nimi radzić – powiedziała Małgorzata Marcińska, Prezes Zarządu ARM S.A.

Noś odblaski

Pierwsze spotkanie w TAURON Arenie Kraków poświęcone było m.in. bezpiecznemu poruszaniu się pieszych na drogach, m.in. tych słabiej oświetlonych, także w mieście. Bardzo często kierowcy dostrzegają pieszego w ostatniej chwili, zwłaszcza, gdy pogarszają się warunki atmosferyczne, a do tego ubranie pieszego jest w ciemnych barwach i nie ma on na sobie żadnych jasnych lub odblaskowych elementów. Aby uczniowie pamiętali o tym, żeby być lepiej widocznymi po zmroku, każdy z nich dostał specjalne odblaskowe opaski dla siebie lub do przekazania swoim najbliższym. Ponadto policjanci ruchu drogowego omówili i przypomnieli podstawowe zasady ruchu drogowego, przestrzegali przed niebezpiecznymi zachowaniami na drodze.  

- Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych i im więcej o nim mówimy tym lepiej – mówił podinsp. Robert Michalik, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

W trakcie zajęć przygotowanych przez Policję uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożenia związane z jego użytkowaniem. Policjanci poruszyli temat szacunku do innych użytkowników sieci i wzajemnych relacji uczniów podczas codziennych spotkań w szkole i poza nią. Mówili również o konsekwencjach wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych. Uczniowie mogli dowiedzieć się, co to są zachowania ryzykowne, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa i jak uniknąć takich sytuacji oraz gdzie szukać pomocy.

Z kolei podczas zajęć przygotowanych przez Straż Miejską Miasta Krakowa funkcjonariusze zapoznawali uczniów z występującymi zagrożeniami, prezentowali sposoby ich unikania.

– Bardzo ważne jest promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród najmłodszych i uczenie ich podstaw obowiązującego prawa. Właśnie temu służą zajęcia takie jak te przeprowadzone dzisiaj – powiedział Radosław Gądek, zastępca komendanta ds. prewencji Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Pokaz służb

Przedstawiciele służb, którzy wzięli udział w Dniu Bezpieczeństwa przygotowali dla uczniów pokaz sprzętu, który na co dzień wykorzystują w swojej pracy. Wzięły w nim udział dwa zastępy ratowniczo-gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Jeden z pojazdów stanął na zewnątrz areny, drugi, mniejszy, wewnątrz hali.

- Musimy pamiętać o tym, że codziennie możemy spotkać się z niebezpiecznymi sytuacjami zarówno w domu jak i poza nim i musimy wiedzieć jak na nie zareagować, m.in. na jaki numer telefon zadzwonić. To chcemy przypomnieć uczniom – powiedział kpt. Bartłomiej Rosiek z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Na stanowiskach przygotowanych przez PSP uczniowie mogli także uczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zobaczyć sprzęt wykorzystywany do ratowani ludzi podczas wypadów.

Na stanowisku Policji stanął radiowóz, a także „Ósemka” rowerowa, przy której uczniowie mogli dowiedzieć się, jak bezpiecznie poruszać się po drogach na rowerze. Z kolei na stanowisku Straży Miejskiej stanął samochód wykorzystywany przez te służby. Strażnicy zaprezentowali także umundurowanie i wyposażenie wykorzystywane w codziennej pracy.

W niedzielę 3 lutego 2019 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków, odbyła się kolejna edycja akcji „Dzień Dobry ICE Kraków”, zorganizowana przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Udział w tym wydarzeniu brali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyło blisko 1500 dzieci wraz z rodzicami, którym wręczane były odblaski, ulotki, krzyżówki i inne gadżety promujące bezpieczne zachowania.

Ponadto funkcjonariusze organizowali konkursy wiedzy oraz prowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa osobistego oraz bezpiecznego poruszania się po drogach. Dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszył się radiowóz policyjny oraz maskotka inspektora Wawelka.

Policyjne działania "PRĘDKOŚĆ"

Dzisiaj, tj. w ostatni dzień stycznia 2019 roku, na terenie Krakowa i okolic policjanci ruchu drogowego z komendy wojewódzkiej i miejskiej Policji w Krakowie, prowadzą wspólne działania ukierunkowane na ujawnianie kierujących przekraczających prędkość.                     

Tego typu działania funkcjonariusze prowadzą zarówno w codziennej służbie jak i cyklicznie. Mają one na celu ograniczenie zagrożeń powodowanych przez kierujących przekraczających prędkość. Rok rocznie analizy stanu bezpieczeństwa pokazują, że sprawcami wypadków drogowych w ponad 80 % są kierujący, a średnio co 4. wypadek spowodowany jest przez nadmierną prędkość.

Po raz kolejny apelujemy o ostrożność na drodze – zwłaszcza zimą. Ta pora roku jest szczególnie trudna dla kierujących. Wybierając się w trasę warto pamiętać przede wszystkim o tym, że nieostrożna jazda i niedostateczne przygotowanie pojazdu do panujących warunków może prowadzić do kolizji i wypadków. Zaśnieżona, oblodzona, czy pokryta błotem pośniegowym droga wymusza na kierujących zmianę techniki jazdy. Pamiętajmy aby zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu oraz zdecydowanie ograniczyć prędkość.

W środę 23 stycznia 2019 roku policjanci z wydziałów: prewencji i ruchu drogowego KWP w Krakowie, w Klubie Seniora przy Parafii Najświętszego Imienia Maryi Ojców Pijarów w Krakowie, przeprowadzili pogadankę profilaktyczno – edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa.

Spotkanie to odbyło się przy okazji obchodzonego w tym czasie Dnia Babci i Dziadka. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich uczestników głos zabrała policjantka ruchu drogowego, która przedstawiła podstawowe zasady ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwróciła na bezpieczeństwo pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego, a zarazem najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo na drodze. Podkreśliła jak ważne jest używanie elementów odblaskowych zwłaszcza po zmroku i nie tylko w miejscach gdzie jest to nakazane prawem.

Następnie głos zabrała policjantka z wydziału prewencji, która omówiła ważny aspekt oszustw metodą na wnuczka i policjanta. Ostrzegła przed sposobem działania sprawców tych oszustw. Na konkretnych przykładach omówiła jak wygląda krok po kroku postępowanie tych przestępców i poinstruowała jak należy postępować w przypadku stania się ich ofiarą.

Po omówieniu tematów, policjantki bardzo szczegółowo odpowiadały na liczne pytania zadawane przez uczestników spotkania, po czym każdemu wręczyły okolicznościowy upominek.

Policyjne działania „Bezpieczne przejście dla pieszych”

W czwartek, tj. 24 stycznia 2019 roku na terenie Krakowa policjanci ruchu drogowego z komendy wojewódzkiej i miejskiej Policji w Krakowie, przeprowadzą wspólne działania pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych”.

Celem tej akcji jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pieszy bowiem jest najbardziej narażony na niebezpieczeństwo, zwłaszcza w okresie zimowym. Statystyki pokazują, że znaczna ilość tych zdarzeń ma miejsce na przejściu dla pieszych.

W ubiegłym roku w Krakowie na drogach śmierć poniosły 23 osoby, w tym 17 pieszych - co stanowi 74 % wszystkich zabitych. Chcąc ograniczyć to zagrożenie, działania pod kątem bezpieczeństwa pieszych będą realizowane w stolicy Małopolski. Szczególnym nadzorem objęte zostaną rejony skrzyżowań i przejść dla pieszych, na których najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem tych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Podczas prowadzonych działań policjanci będą zwracać szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą przyglądać się, czy piesi nie łamią zasad ruchu drogowego. Akcja będzie miała również charakter profilaktyczny, funkcjonariusze będą edukować niechronionych uczestników ruchu drogowego co do zasad przestrzegania przepisów, zachowania szczególnej ostrożności oraz używania elementów odblaskowych nie tylko w miejscach gdzie jest to nakazane prawem.

Po raz kolejny apelujemy do kierowców i pieszych! Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed utratą życia i zdrowia.

Strony