Dla kierowców

Podsumowanie działań małopolskiej Policji w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły"

W związku ze zwiększonym zagrożeniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na początku nauki szkolnej małopolska Policja przeprowadziła wzmożone działania "Bezpieczna droga do szkoły". Działania prowadzone były w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego, tj. w dn. od 4 do 8 września 2017r., a ich głównym celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się drogami, po okresie wakacyjnego „luzu” oraz nauka bezpiecznego zachowania się na ruchliwych drogach, którymi dzieci udają się do szkoły.

W działaniach dążono do objęcia nadzorem jak największej ilości szkół. W pierwszej kolejności służbą policyjną objęte zostały rejony szkół zagrożonych wypadkowością oraz rejony szkół o dużym natężeniu ruchu.

Skontrolowano 77 autobusów dowożących dzieci do szkół. Podczas tych kontroli ujawniono 4  nieprawidłowości, w tym 3 z nich dotyczyło stanu technicznego.

Nie ujawniono nietrzeźwego kierującego autobusem szkolnym.

 W działaniach "Bezpieczna droga do szkoły" zaangażowanych było 3066  małopolskich policjantów, 277  pracowników podmiotów poza policyjnych oraz 38 strażników szkolnych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w rejonach szkół policjanci zdecydowanie reagowali na wykroczenia popełniane przez kierujących, szczególnie takie jak nadmierna prędkość, kierowanie po użyciu alkoholu, wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych i w okolicach szkół, przewożenie dzieci pojazdami niesprawnymi technicznie oraz w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu, a także na inne wykroczenia  stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym.

W sumie podczas prowadzenia działań policjanci ujawnili 4612 wykroczeń drogowych, najwięcej z nich, aż 1693 dotyczyło kierujących przekraczających prędkość, 248 wykroczeń odnotowaliśmy za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa, 23 przypadki dotyczyły niewłaściwego przewozu dzieci w samochodach, a  190 kierowców nieprawidłowo przejeżdżało przejścia dla pieszych w rejonach szkół. Za wykroczenia, policjanci nałożyli 4125 mandatów karnych, sporządzili 440 wniosków o ukaranie do sądów oraz pouczyli 906 sprawców wykroczeń.

Również istotne jest podkreślenie faktu, że od września w szkołach podstawowych w woj. małopolskim rozpoczęła się VIII edycja Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”  i będzie trwała do ostatniego dnia października. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w połowie grudnia br. gdzie laureatom zostaną wręczone nagrody i certyfikaty. 

Wstępne dane statystyczne pokazują, że w okresie 4.09.2017r. – 8.09.2017r. na małopolskich drogach doszło do 51 wypadków drogowych, w których zginęły 2 osoby, a 61 doznało obrażeń ciała. W okresie tym, w grupie wiekowej dzieci do lat 14 w 4 wypadkach drogowych 5 dzieci doznało obrażeń ciała, nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

 

Policjanci, pomimo zakończenia działań "Bezpieczna droga do szkoły 2017" nadal będą  przeprowadzać wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci oraz prowadzić działalność edukacyjną w szkołach.

 

Prawie 1400 wykroczeń popełnionych przez pieszych

Piesi jako niechronieni uczestnicy ruchu są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Prawidłowe ich zachowanie w ruchu drogowym  nabiera wówczas szczególnego znaczenia. Główne błędy jakie popełniają piesi to nieostrożne wyjście na jezdnie przed jadący pojazd, nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu oraz przeszkody czy też przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.

 

Małopolska Policja zarówno w codziennej służbie jak i cyklicznie prowadzi działania ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.                  

W ostatni piątek, tj. 8 września br. na terenie całego województwa została  przeprowadzona kolejna taka akcja, podczas której policjanci ujawnili prawie 1400 wykroczeń popełnionych przez pieszych.

W ciągu całego dnia trwania działań na tą grupę niechronionych uczestników ruchu drogowego  nałożono 954 mandaty karne – przede wszystkim za przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych oraz niestosowanie się przez pieszych do sygnalizacji świetlnej. Ukarano także 67 rowerzystów, między innymi za jazdę wzdłuż przejścia dla pieszych oraz nieprawidłowe oświetlenie.

Piesi, to nie tylko sprawcy ale także ofiary wypadków, których najczęściej sprawcami są kierujący pojazdami silnikowymi. Podczas piątkowych działań na tych kierujących nałożono 452 mandaty karne oraz sporządzono 64 wnioski o ukaranie do sądu. Najczęstsze ich przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.

Zbliża się jesień, a w tym czasie bardzo istotna jest widoczność pieszego na drodze. Przypominamy, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wówczas kierujący pojazdem, dysponuje możliwością dostrzeżenia tak wyposażonego w elementy odblaskowe pieszego z dalszej odległości nawet 150 metrów, co pozwala mu na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej życie i zdrowie. Jeżeli osoba poruszająca się po drodze nie posiada elementu odblaskowego zostanie dostrzeżona z niewielkiej odległości, co najczęściej prowadzi do potrącenia.

 

Bądźmy rozważni - sezon motocyklowy nadal trwa

W ostatnią niedzielę, tj.10 września br. na drogach Małopolski doszło do dwóch  tragicznych w skutkach wypadków drogowych,  w których śmierć ponieśli motocykliści.

Pierwszy z nich miał miejsce ok. godz. 10:20 w miejscowości  Babice w powiecie chrzanowskim, gdzie jak wstępnie ustalono  40-letnia kierująca samochodem m-ki  Citroen,  wyjeżdżając z drogi podporządkowanej  nie  ustąpiła  pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia z kierującym motocyklem m-ki Suzuki. Pomimo przeprowadzonej  reanimacji 36- letni  kierujący motocyklem zmarł.

Do drugiego wypadku doszło o godz. 10:55 w miejscowości  Pilcza  Żelichowska w powiecie dąbrowskim. Jak wynika ze wstępnych ustaleń 31-letni kierujący motocyklem m-ki Kawasaki, nie posiadający uprawnień do kierowania na  łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas jezdni i doprowadzi do zderzenia z  jadącym pojazdem m-ki Citroen. Motocyklista zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Od początku 2017 roku na drogach Małopolski w wypadkach drogowych zginęło 9 motocyklistów ( tj. o 53 % mniej niż w roku ubiegłym), a 192 zostało rannych.

Zdarzenia z udziałem motocyklistów z reguły mają tragiczne konsekwencje, giną w nich często młodzi ludzie.

Motocykl nie ma karoserii ani pasów bezpieczeństwa, dlatego kierujący jednośladem w chwili wypadku drogowego doznaje o wiele poważniejszych urazów niż kierujący samochodem. 

Kierujących prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na motocykle, gdyż nie zakończył się jeszcze sezon motocyklowy, a motocyklistów prosimy o zachowanie rozsądku za kierownicą.

 

 

VIII edycja Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła"

Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w VIII edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła".

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. 

 Regulamin konkursu pt. "Odblaskowa Szkoła" (kliknij link)

Podsumowanie działań małopolskiej Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach w okresie wakacyjnym

Celem akcji było zapewnienie bezpieczeństwa turystom podróżującym i wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego. Zmierzały one przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, bowiem ich bezpieczeństwo  w okresie wakacji stanowi priorytet działań Policji.

Wstępne dane statystyczne pokazują, że w okresie od 24.06.2017r. do 31.08.2017 roku na małopolskich drogach doszło do  848 wypadków drogowych (spadek o 49 tj. 5,4 %), w których zginęły osoby 33 (spadek o 1 tj. 2,9 %), a 1037  zostało rannych (spadek o 92 tj. 8,1 %).

W grupie wiekowej dzieci do lat 14 odnotowano 86 wypadków, w których zginęło 3 dzieci, a 96 zostało rannych.

Od początku wakacji, tj. od 24.06 do 31.08.2017 roku małopolscy policjanci skontrolowali ogółem 101 583 pojazdy, w tym 1552 autobusy. Ujawniono  85 831 wykroczeń, za które nałożono  64 915 mandatów karnych (w tym 333 dot. autobusów), skierowano 7240 wniosków o ukaranie (w tym 15 dot. autobusów) oraz zastosowano 13 676 pouczeń (w tym 57 dot. autobusów). Zatrzymano 1201 praw jazdy  i 5109 dowodów rejestracyjnych w tym 3598 za zły stan techniczny.

Policjanci w okresie wakacyjnym szczególną uwagę zwracali na obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy przez wszystkich podróżnych w pojeździe oraz przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych. Kontrole ujawniły 3954 przypadki niestosowania się do obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa i 92 przypadki niewłaściwego przewozu dzieci.

Kontynuowano zaostrzoną procedurę kontrolną polegającą na każdorazowym sprawdzaniu stanu trzeźwości kierującego podczas kontroli drogowej. Pozwoliło to na ujawnienie i wyeliminowanie z ruchu 1888 nietrzeźwych kierujących.        

               

Działania kontrolne uzupełniane były aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu. Zaowocowało to 122 wystąpieniami w mediach. Podjęte zostały również akcje edukacyjne, w sumie zrealizowano ponad 1034 takie spotkania.

 

Kontrole autobusów

Pod szczególnym nadzorem znalazły się autobusy turystyczne.


Od 24.06. do 31.08.2017 roku skontrolowano 1552 autobusy, z czego 1445 w komunikacji krajowej i 107 w komunikacji międzynarodowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych za pośrednictwem mediów przekazano informacje o możliwości skontrolowania autobusu turystycznego jeszcze przed wyjazdem w trasę - skontrolowano 575 autokarów tj. 37% wszystkich skontrolowanych autokarów.

W sumie stwierdzono 405 wykroczeń popełnionych przez kierujących autobusami – nałożono na nich 333 mandaty karne, skierowano 15 wniosków o ukaranie do sądu oraz zastosowano 57 pouczeń.

Kontrole autobusów ujawniły 86 usterek technicznych. Do najistotniejszych należały usterki: układu hamulcowego, ogumienia.

Podczas prowadzonych działań nie stwierdzono przypadku kierowania autobusem przez nietrzeźwego kierującego.

 

Strony