Dla kierowców

Bezpieczeństwo na drodze z udziałem policjantów z WRD KWP w Krakowie

Dzisiaj, tj. 2 lutego br. na zaproszenie ks. Mariusza Sułka - dyrektora Katolickiego Gimnazjum Ruchu Światło i Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego w Krakowie, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie przeprowadzili spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

 

Spotkanie rozpoczęło się emisją krótkiego filmu „Road Show”, który zawiera refleksje i zeznania bezpośrednich świadków zdarzeń drogowych, wypowiedzi służb mundurowych - policjantki, strażaka, pielęgniarki i uczestnika wypadku drogowego, który obecnie jest w trakcie rehabilitacji i ciężką pracą powraca do zdrowia - co wpływa głównie na emocje odbiorcy. Uczniowie z ogromnym przejęciem oglądali materiał.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Naczelnika WRD KWP w Krakowie podinsp. Krzysztof Dymura, dzięki któremu młodzież wzbogaciła swoją wiedzę z zakresu ruchu drogowego. Przedstawiając dane statystyczne, omówił główne zagrożenia na jakie narażony jest uczestnik ruchu drogowego. Przestrzegał przed negatywnymi zachowaniami skutkującymi powstawanie wypadków.

W czasie prelekcji dużą uwagę zwrócono na bezpieczeństwo pieszych, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo.

Kom. Joanna Biel – Radwańska, omówiła ważną kwestię dotyczącą obowiązku posiadania przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elelmentu odblaskowego. Zaznaczyła, aby ten ważny element bezpieczeństwa używać także w mieście, zwłaszcza w miejscach nieoświetlonych gdzie widoczność jest ograniczona.

Zasadność używania elementów odblaskowych przedstawiono w krótkich filmach sytuacyjnych, pokazujących z jakiej odległości (po zmierzchu) kierowca widzi pieszego poruszającego się bez odblasku, z odblaskiem oraz w kamizelce odblaskowej.

Na koniec spotkania policjanci udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez młodzież, które oprócz zagadnień związanych z ruchem drogowym dotyczyły kwestii - jak zostać policjantem.

 

Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

We wtorek 30 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Gospodarzem spotkania był Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie Pan Andrzej Witek.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, podinsp. Krzysztof Dymura Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, dyrektorzy Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Tarnowie  i Nowym Sączu, przedstawiciele Zarządców Dróg oraz osoby reprezentujące instytucje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Uczestników spotkania powitał Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pan Leszek Zegzda, który jednocześnie podkreślił znaczenie szeregu inicjatyw podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa.

Głównym tematem posiedzenia była analiza i ocena stanu bezpieczeństwa na drogach Małopolski w roku 2017, a także przedstawienie sprawozdania dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Podinsp. Krzysztof Dymura - Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podsumował rok 2017 pod względem bezpieczeństwa na drogach. Podkreślił, iż w ubiegłym roku w Małopolsce odnotowano najmniejszą ilość wypadków drogowych na przestrzeni wielu lat.

Podinsp. Dymura dużą uwagę zwrócił na bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza seniorów oraz błędów najczęściej popełnianych przez tą grupę uczestników ruchu drogowego.  

Podkreślił, iż należy poszukiwać nowych rozwiązań oraz kontynuować działania zarówno kontrolne, jak i edukacyjne w kierunku poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ubiegłym roku dzięki konsekwentnym działaniom kontrolnym ujawniono większą ilość nietrzeźwych kierujących, a tym samym zmniejszyła się liczba wypadków spowodowanych przez prowadzących pojazd po alkoholu.

Ponadto podczas posiedzenia uczestnicy dyskutowali na temat innowacyjnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz planowanych przedsięwzięć w roku bieżącym.

Jednym z nich jest wdrożenie programu poprawy bezpieczeństwa poprzez doświetlenie i przebudowę przejść dla pieszych na drogach.

Bardzo istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa i wyciągania wniosków jest wykonywana lustracja miejsc zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym - zaistniałych na drogach wszystkich kategorii. Czynności te realizowane są przez Policję oraz  przedstawicieli właściwych zarządców dróg pod kątem ustalenia czy stan drogi miał ewentualny wpływ na zaistniałe zdarzenie.

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym to główne wykroczenie pieszych

Małopolska Policja zarówno w codziennej służbie jak i cyklicznie, prowadzi działania edukacyjne i kontrolne ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.  

W ostatni poniedziałek stycznia br. na terenie całego województwa małopolskiego została  przeprowadzona  akcja, podczas której policjanci ujawnili blisko 1800 wykroczeń popełnionych przez pieszych, nakładając na nich 1258 mandatów. Wśród tych przewinień - 65 % dotyczyło przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych – jest to jeden podstawowych błędów, najczęściej popełnianych przez tą grupę uczestników ruchu drogowego, w wyniku którego dochodzi  do wypadku.

W roku 2017 na małopolskich drogach zginęło 88 pieszych. Z danych tych wynika, że co 2. osoba, która poniosła śmierć na drodze to właśnie pieszy.               

Piesi, to nie tylko sprawcy ale także ofiary wypadków, których najczęściej sprawcami są kierujący pojazdami silnikowymi. Podczas poniedziałkowych działań na kierujących nałożono 229 mandatów karnych oraz sporządzono 40 wniosków o ukaranie do sądu. Najczęstsze ich przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.

Zadbajmy o swoją widoczność.

Każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wówczas kierujący pojazdem, dysponuje możliwością dostrzeżenia tak wyposażonego w elementy odblaskowe pieszego z dalszej odległości nawet 150 metrów, co pozwala mu na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej życie i zdrowie. Jeżeli osoba poruszająca się po drodze nie posiada elementu odblaskowego zostanie dostrzeżona z niewielkiej odległości, co najczęściej prowadzi do potrącenia.

 

Małopolscy policjanci przeprowadzili działania "alkohol i narkotyki"

W poniedziałek 8 stycznia br. małopolscy policjanci przeprowadzili działania „alkohol i narkotyki”, którego efektem było zatrzymanie prawa jazdy 34 kierującym za jazdę po alkoholu. W 12 przypadkach badanie trzeźwości wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie co wiąże się z popełnieniem przez kierującego przestępstwa.

Ostrzegamy - jazda po alkoholu jest zawsze niebezpieczna, bowiem nawet niewielka jego dawka wpływa na zdolność prowadzenia pojazdu. Ponadto alkohol obniża koncentrację i opóźnia reakcję kierowcy.

Przypominamy, że  kierowanie po alkoholu zawsze wiąże się z zatrzymaniem prawa jazdy i uniemożliwieniem dalszej jazdy.

Jeżeli badanie  trzeźwości wykaże:

od 0,2 – 0,5 promila – kierowca odpowie za popełnienie wykroczenia i oprócz grzywny – nawet do 5 tys. zł zostanie mu zatrzymane prawo jazdy  na okres od 6 miesięcy do 3 lat,

powyżej 0,5 promila – kierowca będzie odpowiadał za popełnienie przestępstwa, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat, a zakaz prowadzenia pojazdów zostanie orzeczony na okres od 3 – 15 lat, grzywna może wynieść nawet 1 080 000 zł. Ponadto orzeczone zostanie świadczenie pieniężne – co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.                                 

Aby ograniczyć liczbę nietrzeźwych kierujących stwarzających zagrożenie na drodze, policjanci badają trzeźwość przy każdej kontroli drogowej.

 

Małopolska Policja w ostatni piątek br. przeprowadziła działania ukierunkowane na ujawnianie kierujących przekraczających prędkość.      

               

Podczas tej jednodniowej akcji, policjanci skontrolowali 2616 pojazdów i ujawnili 2118 kierujących jadących z nadmierną prędkością. Ponadto reagowali na szereg innych wykroczeń w ruchu drogowym.

 

Tego typu działania funkcjonariusze prowadzą zarówno w codziennej służbie jak i cyklicznie. Mają one na celu ograniczenie zagrożeń powodowanych przez kierujących przekraczających prędkość. Rok rocznie analizy stanu bezpieczeństwa pokazują, że sprawcami wypadków drogowych w ponad 80 % są kierujący, a średnio co 4. wypadek spowodowany jest przez nadmierną prędkość.

 

Po raz kolejny apelujemy o ostrożność na drodze – zwłaszcza zimą. Ta pora roku jest szczególnie trudna dla kierujących. Wybierając się w trasę warto pamiętać przede wszystkim o tym, że nieostrożna jazda i niedostateczne przygotowanie pojazdu do panujących warunków może prowadzić do kolizji i wypadków. Zaśnieżona, oblodzona, czy pokryta błotem pośniegowym droga wymusza na kierujących zmianę techniki jazdy. Pamiętajmy aby zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu oraz zdecydowanie ograniczyć prędkość.

 

Przypominamy, że:

  • przekraczając dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym kierujący straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy;
  • jeżeli w tym okresie osoba będzie kierowała pomimo wydanego zakazu - okres zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy;
  • natomiast jeżeli dana osoba po raz kolejny będzie kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy zostaną mu cofnięte uprawienia do kierowania pojazdami (prowadzenie pojazdu mechanicznego nie stosując się do wydanej decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień, jest przestępstwem z art. 180 a kk, za które m.in. grozi kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat).

 

Strony