Dla kierowców

Zadbajmy, aby powroty z zimowego wypoczynku były bezpieczne

Przed nami ostatni weekend ferii zimowych. To czas powrotów i dużego natężenia pojazdów na drogach, co może spowodować wzrost zagrożenia  bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wracając z zimowego wypoczynku zadbajmy o to, aby było bezpiecznie, zachowajmy rozwagę na drodze i życzliwość wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zima to trudny okres dla kierowców, szybko zapadający zmierzch, ograniczona widoczność, opady atmosferyczne, śliska nawierzchnia to częste przyczyny wypadków drogowych. 

Małopolska Policja mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu podczas najbliższego weekendu, tj. w dniach od 23 - 25 lutego 2018r nasili działania.  Nad bezpieczeństwem podróżujących będzie czuwać ponad 1100 małopolskich policjantów ruchu drogowego.

     

Funkcjonariusze przede wszystkim będą nadzorować główne szlaki komunikacyjne, pomagać kierującym, ułatwiać ruch pojazdów, za pośrednictwem mediów na bieżąco informować o zaistniałych utrudnieniach na drogach oraz reagować na popełniane przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym.

Kierowcy mogą się spodziewać większej liczby oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami. Dla kierujących, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych, nie będzie taryfy ulgowej.

Jazda z nadmierną prędkością, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych czy też kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu to główne przyczyny wypadków, dlatego policjanci będą szczególną uwagę zwracać na kierujących popełniających powyższe wykroczenia.

Przypominamy, że każda kontrola drogowa związana będzie z badaniem trzeźwości kierującego, co pozwoli wyeliminować z ruchu osoby prowadzące pojazd w takim stanie,a tym samym narażających innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo.  

Apelujemy również do pieszych do zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię, a także do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.

Starajmy się nie odkładać powrotów na ostatnią godzinę. Spokojniej i bezpieczniej wrócimy wyjeżdżając wcześniej.

Małopolska Policja drogowa życzy bezpiecznych powrotów do domu.

Od dzisiaj w Małopolsce można zapłacić mandat kartą płatniczą

Małopolska Policja otrzymała 161 terminali płatniczych, które zostały rozdysponowane do wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji w województwie małopolskim.

Dzięki tym urządzeniom, kierowcy, którzy za popełnione wykroczenie otrzymają mandat karny, będą mogli zapłacić go na miejscu. Nie będzie to jednak obowiązek, policjanci będą informowali kierowcę, iż istnieje taka możliwość, a wybór formy płatności będzie zależał od osoby ukaranej.

 

Posiadanie terminali płatniczych usprawni służbę policjantów, zwłaszcza w sytuacji gdy wykroczenie popełni obcokrajowiec, który mandat karny musi zapłacić na miejscu gotówką.

To udogodnienie, gdyż dzięki terminalom, kierowca, który otrzymał mandat karny będzie mógł od razu zapłacić grzywnę, bez fatygowania się na pocztę, do banku czy robienia przelewów w internecie.

Bezpieczeństwo na drodze z udziałem policjantów z WRD KWP w Krakowie

Dzisiaj, tj. 2 lutego br. na zaproszenie ks. Mariusza Sułka - dyrektora Katolickiego Gimnazjum Ruchu Światło i Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego w Krakowie, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie przeprowadzili spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

 

Spotkanie rozpoczęło się emisją krótkiego filmu „Road Show”, który zawiera refleksje i zeznania bezpośrednich świadków zdarzeń drogowych, wypowiedzi służb mundurowych - policjantki, strażaka, pielęgniarki i uczestnika wypadku drogowego, który obecnie jest w trakcie rehabilitacji i ciężką pracą powraca do zdrowia - co wpływa głównie na emocje odbiorcy. Uczniowie z ogromnym przejęciem oglądali materiał.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Naczelnika WRD KWP w Krakowie podinsp. Krzysztof Dymura, dzięki któremu młodzież wzbogaciła swoją wiedzę z zakresu ruchu drogowego. Przedstawiając dane statystyczne, omówił główne zagrożenia na jakie narażony jest uczestnik ruchu drogowego. Przestrzegał przed negatywnymi zachowaniami skutkującymi powstawanie wypadków.

W czasie prelekcji dużą uwagę zwrócono na bezpieczeństwo pieszych, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo.

Kom. Joanna Biel – Radwańska, omówiła ważną kwestię dotyczącą obowiązku posiadania przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elelmentu odblaskowego. Zaznaczyła, aby ten ważny element bezpieczeństwa używać także w mieście, zwłaszcza w miejscach nieoświetlonych gdzie widoczność jest ograniczona.

Zasadność używania elementów odblaskowych przedstawiono w krótkich filmach sytuacyjnych, pokazujących z jakiej odległości (po zmierzchu) kierowca widzi pieszego poruszającego się bez odblasku, z odblaskiem oraz w kamizelce odblaskowej.

Na koniec spotkania policjanci udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez młodzież, które oprócz zagadnień związanych z ruchem drogowym dotyczyły kwestii - jak zostać policjantem.

 

Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

We wtorek 30 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Gospodarzem spotkania był Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie Pan Andrzej Witek.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, podinsp. Krzysztof Dymura Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, dyrektorzy Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Tarnowie  i Nowym Sączu, przedstawiciele Zarządców Dróg oraz osoby reprezentujące instytucje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Uczestników spotkania powitał Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pan Leszek Zegzda, który jednocześnie podkreślił znaczenie szeregu inicjatyw podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa.

Głównym tematem posiedzenia była analiza i ocena stanu bezpieczeństwa na drogach Małopolski w roku 2017, a także przedstawienie sprawozdania dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Podinsp. Krzysztof Dymura - Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podsumował rok 2017 pod względem bezpieczeństwa na drogach. Podkreślił, iż w ubiegłym roku w Małopolsce odnotowano najmniejszą ilość wypadków drogowych na przestrzeni wielu lat.

Podinsp. Dymura dużą uwagę zwrócił na bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza seniorów oraz błędów najczęściej popełnianych przez tą grupę uczestników ruchu drogowego.  

Podkreślił, iż należy poszukiwać nowych rozwiązań oraz kontynuować działania zarówno kontrolne, jak i edukacyjne w kierunku poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ubiegłym roku dzięki konsekwentnym działaniom kontrolnym ujawniono większą ilość nietrzeźwych kierujących, a tym samym zmniejszyła się liczba wypadków spowodowanych przez prowadzących pojazd po alkoholu.

Ponadto podczas posiedzenia uczestnicy dyskutowali na temat innowacyjnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz planowanych przedsięwzięć w roku bieżącym.

Jednym z nich jest wdrożenie programu poprawy bezpieczeństwa poprzez doświetlenie i przebudowę przejść dla pieszych na drogach.

Bardzo istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa i wyciągania wniosków jest wykonywana lustracja miejsc zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym - zaistniałych na drogach wszystkich kategorii. Czynności te realizowane są przez Policję oraz  przedstawicieli właściwych zarządców dróg pod kątem ustalenia czy stan drogi miał ewentualny wpływ na zaistniałe zdarzenie.

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym to główne wykroczenie pieszych

Małopolska Policja zarówno w codziennej służbie jak i cyklicznie, prowadzi działania edukacyjne i kontrolne ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.  

W ostatni poniedziałek stycznia br. na terenie całego województwa małopolskiego została  przeprowadzona  akcja, podczas której policjanci ujawnili blisko 1800 wykroczeń popełnionych przez pieszych, nakładając na nich 1258 mandatów. Wśród tych przewinień - 65 % dotyczyło przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych – jest to jeden podstawowych błędów, najczęściej popełnianych przez tą grupę uczestników ruchu drogowego, w wyniku którego dochodzi  do wypadku.

W roku 2017 na małopolskich drogach zginęło 88 pieszych. Z danych tych wynika, że co 2. osoba, która poniosła śmierć na drodze to właśnie pieszy.               

Piesi, to nie tylko sprawcy ale także ofiary wypadków, których najczęściej sprawcami są kierujący pojazdami silnikowymi. Podczas poniedziałkowych działań na kierujących nałożono 229 mandatów karnych oraz sporządzono 40 wniosków o ukaranie do sądu. Najczęstsze ich przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.

Zadbajmy o swoją widoczność.

Każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wówczas kierujący pojazdem, dysponuje możliwością dostrzeżenia tak wyposażonego w elementy odblaskowe pieszego z dalszej odległości nawet 150 metrów, co pozwala mu na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej życie i zdrowie. Jeżeli osoba poruszająca się po drodze nie posiada elementu odblaskowego zostanie dostrzeżona z niewielkiej odległości, co najczęściej prowadzi do potrącenia.

 

Strony