Dla kierowców

Bezpieczna droga do szkoły

Po dwumiesięcznej przerwie uczniowie wracają do szkół. Nad ich bezpieczeństwem będą czuwać policjanci, którzy wraz z rozpoczęciem roku szkolnego prowadzą działania „Bezpieczna droga do szkoły”.

Jak co roku pod szkołami pojawią się policjanci, którzy będą udzielać pomocy w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych, tzw. szkolnych  przejściach dla pieszych oraz praktycznie uczyć prawidłowego zachowania się na drodze. Będziemy starali się objąć nadzorem jak największą ilość szkół, jednakże w pierwszej kolejności szkoły zagrożone wypadkowością oraz o dużym natężeniu ruchu.

Ponadto przez cały okres roku szkolnego policjanci prowadzić będą stałą, systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną ukierunkowaną głównie na profilaktykę i edukację uczniów z najmłodszych klas.

W ramach prowadzonych działań w rejonach szkół policjanci będą zdecydowanie reagować na wykroczenia popełniane przez kierujących, szczególnie takie jak nadmierna prędkość, kierowanie po użyciu alkoholu, wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych i w okolicach placówek szkół, przewożenie dzieci pojazdami niesprawnymi technicznie oraz w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu, a także na inne wykroczenia stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym. We wrześniu i październiku będziemy dążyć do skontrolowania wszystkich autobusów szkolnych.

Mimo prowadzenia wzmożonych działań przez Policję, obowiązkiem dorosłych jest zadbać o to, by przygotować dzieci do bycia uczestnikiem ruchu drogowego. Rodzice nie mogą czuć się zwolnieni z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa swym pociechom. Przed rozpoczęciem roku szkolnego na przykład podczas wspólnego spaceru powinni oni pokazać dzieciom nie najkrótszą, a najbezpieczniejszą drogę o szkoły. Tą drogą wspólnie z dziećmi powinni kilkakrotnie przejść utrwalając prawidłowe zachowania  w drodze do szkoły  i zwracając uwagę   na  zagrożenia związane z ruchem drogowym. Warto pamiętać, że przejście przez jezdnie to dla młodszych dzieci prawdziwe wyzwanie.

Przypominamy  podstawowe zasady, które należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.

Przypominamy, że każda osoba poruszająca się po drodze  po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.

Przypominamy o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub w specjalnych urządzeniach przytrzymującym, tzw. podstawkach. 

 Zachęcamy szkoły podstawowe do wzięcia udziału w akcji „Odblaskowa Szkoła”

We wrześniu rozpoczyna się realizacja VIII edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” skierowanego do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie woj. małopolskiego. Celem tej akcji jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe, a także możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

Statystyka

W 2016 roku w Małopolsce odnotowano 420 ofiar wśród dzieci do lat 14,  w tym  7 śmiertelnych,  a 413 zostało rannych. Najbardziej zagrożoną kategorią uczestników ruchu drogowego wśród tej grupy wiekowej okazali się pasażerowie samochodów osobowych -  w wypadkach zostało poszkodowanych 222 osoby oraz piesi - w wypadkach zostało poszkodowanych 130 osób.

Na początku roku szkolnego 2016/2017 (w okresie od 1 - 9.09.2016r.) - w grupie wiekowej dzieci do lat 14 w wypadkach drogowych 16 doznało obrażeń ciała, a 1 osoba poniosła śmierć.

Prosimy o rozważną jazdę podczas wakacyjnych powrotów

Małopolska Policja apeluje do podróżujących w czasie ostatniego weekendu wakacyjnego  o zachowanie rozwagi na drodze i życzliwość wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego! Ostatni weekend wakacji to czas powrotów i bardzo dużego natężenia ruchu na drogach. Powoduje to wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypominamy, że niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe wykonywanie manewrów wyprzedzania, wymijania i omijania to najczęstsze przyczyny wypadków na drogach.

Wpływ na bezpieczeństwo ma również jazda bez zapiętych pasów, a także przewożenie dzieci w sposób niezgodny z przepisami oraz kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. 

Podczas ostatniego weekendu sierpniowego nad bezpieczeństwem podróżnych będzie czuwać większa ilość policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze przede wszystkim będą nadzorować główne szlaki komunikacyjne województwa, udzielać wskazówek i rad kierującym, a w przypadku tworzenia się tzw. korków  będą starać się upłynniać ruch i kierować pojazdy na drogi objazdowe.

Podczas najbliższego weekendu należy spodziewać się częstszych kontroli drogowych. Policjanci będą zdecydowanie reagować na wykroczenia i przestępstwa wpływające na liczbę wypadków drogowych iich ofiar, przede wszystkim na:

nadmierną prędkość, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, nie zapinanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących samochodem i przewożenie dzieci  niezgodnie z przepisami (bez fotelików lub urządzeń przytrzymujących dla dzieci), kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, każda kontrola drogowa będzie wiązała się z badaniem trzeźwości kierującego.

Kierujący powinni pamiętać,  że  policyjne działania nawet najbardziej nasilone nie zastąpią rozsądku i wyobraźni uczestników ruchu drogowego.

Małopolska Policja drogowa życzy bezpiecznych powrotów do domu.

 

Podsumowanie europejskich działań „Prędkość” na terenie Małopolski

25 sierpnia 2017 roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej prowadzone były policyjne działania pn. Prędkość. Działania te koordynowane były przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL. Uczestniczyła w nich także polska Policja.

Policyjne działania pn. Prędkość mają charakter międzynarodowy, a biorą w nich udział funkcjonariusze policji drogowej z ponad dwudziestu krajów Europy, zrzeszonych w międzynarodowej organizacji policji ruchu drogowego TISPOL.

Podczas tych działań na terenie Małopolski policjanci skontrolowali prawie 2500 pojazdów i ujawnili  2023  kierujących przekraczających prędkość.

Ponadto reagowali na szereg innych wykroczeń w ruchu drogowym. Za ujawnione naruszenia prawa nałożono 1915 mandatów karnych.

Analizy stanu bezpieczeństwa pokazują, że sprawcami wypadków drogowych są przede wszystkim kierowcy - powodują oni 3/4 wypadków, główną ich przyczyną jest niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu.W roku 2016 w Małopolsce z tej przyczyny zaistniało 808 wypadków drogowych w których zginęło 45 osób, a 1999 doznało obrażeń ciała.

Prosimy o spokojną i bezpieczną jazdę. Brawura, pośpiech, chęć zaimponowania innym to czynniki, które wpływają na zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W poniedziałek 28 sierpnia br. w kinie Kijów w Krakowie odbyła się narada dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego, organizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczyli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, którzy w swoim wystąpieniu zachęcali obecnych dyrektorów szkół podstawowych do wzięcia udziału w VIII edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Małopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła” dla szkół podstawowych z całego województwa, został zainicjowany przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie w 2010 roku. Jego celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Tegoroczna akcja jest realizowana w Małopolsce po raz ósmy. Podsumowując siedem poprzednich edycji można powiedzieć, że cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem. W sumie w konkursie wzięło udział blisko 2200 szkół podstawowych z Małopolski, blisko 450 tys. uczniów zostało wyposażonych w elementy odblaskowe i kamizelki odblaskowe. Ukazało się ponad 30 tys. publikacji w mediach promujących korzystanie z elementów odblaskowych. Ponadto, przeprowadzono ponad 2500  konkursów plastycznych i wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Konkurs „Odblaskowa Szkoła” prowadzony jest na początku nowego roku szkolnego. Szkoły podstawowe dbając o bezpieczeństwo uczniów – wyposażają je w elementy odblaskowe, pilnując żeby z nich korzystały w codziennej drodze do i ze szkoły, dbają także o prawidłowe oznakowanie rejonów szkół, ponadto organizują akcje edukacyjne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym angażując w takie działania również rodziców.

Zwycięskie szkoły, które zajmują miejsca od I do X otrzymują nagrody pieniężne oraz Certyfikaty potwierdzające aktywność szkoły w zakresie dbania o bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.

Małopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła” jako innowacyjne podejście Policji do edukacji uczniów, przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa na drodze najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Od roku 2009, tj. przed rozpoczęciem akcji konkursowej do roku 2016 wśród dzieci do lat 14 liczba ofiar wypadków drogowych spadła z 561 do 420, tj. o 1/4 mniej.

Jeszcze raz zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Odblaskowa Szkoła”.

 

Zachowajmy rozsądek i życzliwość na drodze wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego!

 Przed nami długi sierpniowy weekend, to dla wielu czas wyjazdów i spotkań w gronie bliskich. W tym okresie dodatkowo z uwagi na okres wakacyjny na drogach, zwłaszcza prowadzących  do atrakcyjnych rekreacyjnie miejscowości, pojawia się więcej niż zwykle pojazdów. Może to powodować wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podczas tegorocznego weekendu sierpniowego nad bezpieczeństwem podróżnych będzie czuwać małopolska drogówka.  Funkcjonariusze przede wszystkim będą nadzorować główne szlaki komunikacyjne województwa, udzielać wskazówek i rad kierującym, a w przypadku tworzenia się zatorów będą upłynniać ruch i kierować pojazdy na drogi objazdowe.

W celu zapobiegania niebezpiecznym zachowaniom, podczas sierpniowego weekendu należy spodziewać się częstszych kontroli drogowych.
Policjanci będą zdecydowanie reagować na wykroczenia i przestępstwa wpływające  na liczbę wypadków drogowych i ich ofiar, przede wszystkim na:
- nadmierną prędkość, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu
- nie zapinanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących samochodem i przewożenie dzieci niezgodnie z przepisami (bez fotelików);
- kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu - każda kontrola drogowa będzie wiązała się z badaniem trzeźwości kierującego;
- obowiązek posiadania  przez pieszych elementów odblaskowych poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W tym celu zostaną maksymalnie wykorzystane posiadane urządzenia kontrolno - pomiarowe (fotoradary, radary, videorejestratory, alkotesty, itp.). Miejsca pełnienia służby wyznaczane będą przede wszystkim w miejscach, gdzie dochodzi do wypadków drogowych.
Podróżni powinny pamiętać,  że  policyjne działania nawet najbardziej nasilone nie zastąpią rozsądku i wyobraźni kierujących.

Najprostsze sposoby bezpiecznego podróżowania:

- przestrzeganie występujących ograniczeń prędkości (szczególnie na obszarze zabudowanym  i w miejscowościach zlokalizowanych przy drogach tranzytowych) - nadmierna prędkość jest niezmiennie główną przyczyną wypadków drogowych , w których giną ludzie!;

 - zapięcie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących pojazdem i przewożenie dzieci w fotelikach ochronnych (w razie jakiegokolwiek zdarzenia drogowego uratują życie i zdrowie),

- właściwe zaplanowanie podróży (wcześniejszy lub późniejszy, od przewidywanego maksymalnego natężenia, ruchu wyjazd i powrót).

Ograniczenia w ruchu:          

  dniach od 11 do 15 sierpnia 2017r. obowiązują ograniczenia ruchu na drogach pojazdów  i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  przekraczającej 12 ton:

  • 11 sierpnia (piątek)              – w godz. 18.00 – 22.00;
  • 12 sierpnia (sobota)              – w godz. 8.00 – 22.00;
  • 13 sierpnia (niedziela)           – w godz. 8.00 – 22.00;
  • 14 sierpnia (poniedziałek)     – w godz. 18.00 – 22.00;
  • 15 sierpnia (wtorek)              – w godz. 8.00 – 22.00;

 Statystyka ubiegłorocznych wyjazdów:

W roku 2016 w porównywalnym okresie (12 - 15.08.2016r.) na drogach naszego województwa doszło do 53 wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosła jedna osoba, ranne zostały 73 osoby, odnotowano 280 kolizji drogowych. Ponadto ujawniono blisko 120 kierujących prowadzących pojazd po alkoholu. 

Prezentacja trasy dojazdu do Zakopanego ( kliknij link)

 

 

Strony