Dla kierowców

Podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo” w Małopolsce.

W grudniu 2017 roku na terenie Małopolski realizowana była II edycja Ogólnopolskiej Kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”.

W kampanii wzięły udział stacje kontroli pojazdów funkcjonujące pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego z całej Polski, gdzie kierowcy mogli bezpłatnie sprawdzić prawidłowe ustawienie świateł w swoim samochodzie - co jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze.  

Celem kampanii było wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem, zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno – zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem oraz propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – pojazd (m.in. promowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych).

Na terenie Małopolski w grudniu ubiegłego roku, policjanci realizowali założenia kampanii poprzez działania kontrolno – prewencyjne, ukierunkowane na zwracanie szczególnej uwagi podczas kontroli drogowych na oświetlenie pojazdu.  

W czasie działań skontrolowano 1316  pojazdów, ujawniając 1266 wykroczeń dotyczących usterek w oświetleniu pojazdów. Najczęściej występujące wady to braki w oświetleniu oraz niesprawne światła mijania czy też niesprawne oświetlenie tablicy rejestracyjnej.

W ramach kampanii prowadzona była działalność edukacyjna. Podczas kontroli drogowych policjanci wręczali uczestnikom ruchu drogowego ulotki zawierające informacje na temat prawidłowego oświetlenia pojazdów, a na spotkaniach ze społeczeństwem przekazywano elementy odblaskowe informując o zasadności ich używania.

Zasada „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – pojazd

W 2017 roku w wypadkach drogowych śmierć poniosło 88 pieszych.

W okresie jesienno-zimowym, w szczególności nasila się ryzyko wypadku z udziałem pieszego. W tym czasie odnotowujemy największą ilość zabitych wśród tej grupy uczestników ruchu drogowego. Wcześnie zapadający zmrok powoduje, że osoba poruszająca się po drodze - zwłaszcza nie posiadająca elementu odblaskowego jest niewidoczna dla kierującego pojazdem. Niewątpliwie części zdarzeń z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie i prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.

Z drugiej strony tych wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi używali elementów odblaskowych i to nie tylko w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy czyli po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Tegoroczna kampania „Twoje światła-Twoje bezpieczeństwo” jest realizowana w ramach podjętej we wrześniu tego roku akcji w obszarze bezpieczeństwa pieszych „Świeć przykładem”.

W akcję włączyła się również firma Neptis S.A., która jest operatorem popularnego wśród kierowców komunikatora Yanosik. Użytkownicy tej aplikacji otrzymają na swój telefon informacje na temat lokalizacji stacji kontroli pojazdów wykonujących sprawdzenia.

 

W środę 13 grudnia 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Urozmaiceniem wieczoru był występ wokalisty Jacka Stachurskiego. 

Podczas gali wyróżnieni zostali zwycięzcy konkursu:

  • I miejsce zdobyła  Szkoła Podstawowa im. I. Fika  w  Przeciszowie – powiat oświęcimski – liczba zdobytych punktów – 1855, NAGRODA 12 tys. zł 
  • II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie – powiat proszowicki – liczba zdobytych punktów – 1495, NAGRODA 10 tys. zł 
  • III miejsce zdobyła  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu − powiat  wadowicki - liczba zdobytych punktów – 1385, NAGRODA 8 tys. zł

Nagrody wręczali zaproszeni goście: Konrad Romik Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mł. insp. Bogdan Litra Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, mł. insp. Zdzisław Sudoł Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego KGP mł. insp. Armand Konieczny, mł. insp. Agata Krysiak i nadkom. Ewa Dębowska; Marek Dworak Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Joanna Jahn – Machowska Dyrektor Departamentu Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, mł. insp. Maciej Rymar Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, podinsp. Krzysztof Dymura Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Jacek Zalewski Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Józefa Kęsek Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Łukasz Najder Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,  Wanda Brześcińska Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Katarzyna Dobrzańska – Junco Prezes Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Ponadto szkoły, które zajęły miejsca od IV do X otrzymały czeki pieniężne oraz  dyplomy potwierdzające uczestnictwo w VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Dyplomy grawerowane otrzymały także najlepsze szkoły w każdym powiecie. Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali Konrad Romik – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mł. insp. Bogdan Litra – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Marek Dworak – Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Każdy w swoim przemówieniu podkreślił ogromne znaczenie konkursu na rzecz bezpieczeństwa zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Tegoroczna akcja odblaskowa już po raz ósmy przybrała formę konkursu pn. „Odblaskowa szkoła” skierowanego do wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego. Do konkursu zgłosiło się 335 szkół podstawowych z województwa małopolskiego. Dzięki tej inicjatywie na początku bieżącego roku szkolnego na terenie Małopolski w kamizelki i elementy odblaskowe zostało wyposażonych blisko 50 tys. uczniów. Odbyło się szereg imprez promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto na stronach internetowych szkół, gmin, oraz w gazetkach szkolnych ukazały się publikacje i zdjęcia na temat akcji. Promocja akcji miała również swój oddźwięk w mediach lokalnych, w mediach ogólnowojewódzkich, w mediach ogólnopolskich. W sumie ukazało się ponad 2 tys. publikacji promujących korzystanie z elementów odblaskowych. Uczniowie w prawie wszystkich szkołach, które przystąpiły do konkursu, wykazali się w licznych konkursach wiedzy i plastycznych o tematyce bezpieczeństwa na drodze. 

Organizatorami tej akcji byli: Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Krakowie, oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patronat nad akcją objęli: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Radio Kraków. Celem akcji było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Ponadto założeniem akcji było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność wypełnienia ustawowego obowiązku korzystania przez pieszych z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

We wtorek 28 listopada 2017 roku o godz. 11.00 na jednej ze Stacji Kontroli Pojazdów w Krakowie odbyła się Inauguracja Ogólnopolskiej Kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”

W ramach akcji w grudniu br., kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić prawidłowe ustawienie świateł w swoim samochodzie. Będzie to możliwe dzięki II edycji akcji „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”.

Udział w kampanii zadeklarowały stacje kontroli pojazdów funkcjonujące pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego z całej Polski, w których w dniach 2, 9 i 16 grudnia br., kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić światła w swoich pojazdach.

W akcję włączyła się również firma Neptis S.A., która jest operatorem popularnego wśród kierowców komunikatora Yanosik. Użytkownicy tej aplikacji otrzymają na swój telefon informacje na temat lokalizacji stacji kontroli pojazdów wykonujących sprawdzenia.

Zakładane cele kampanii:
- wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem,
- stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych – poza terminem badania technicznego,
- zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno – zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem,
- propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – pojazd (m.in. promowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych).

W okresie jesienno-zimowym, w szczególności nasila się ryzyko wypadku z udziałem pieszego. W tym czasie odnotowujemy największą ilość zabitych pieszych. Wcześnie zapadający zmrok powoduje, że osoba poruszająca się po drodze - zwłaszcza nie posiadająca elementu odblaskowego jest niewidoczna dla kierującego pojazdem. Niewątpliwie części zdarzeń z udziałem tej  grupy uczestników ruchu drogowego udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie i prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.
Z drugiej strony tych wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi używali elementów odblaskowych i to nie tylko w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy czyli po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.
Tegoroczna kampania „Twoje światła-Twoje bezpieczeństwo” jest realizowana w ramach podjętej we wrześniu tego roku akcji w obszarze bezpieczeństwa pieszych „Świeć przykładem”.

Badania odbędą się w ponad 200 punktach na terenie całej Polski. Dokładny wykaz punktów umożliwiających bezpłatne badania znajduje się na stronie: http://yanosik.pl/dobre-swiatla/

 

 

 

 

 

 

Inauguracja kampanii "Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo"

We wtorek 28 listopada 2017 roku o godz. 11.00 na jednej ze Stacji Kontroli Pojazdów w Krakowie odbyła się Inauguracja Ogólnopolskiej Kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”

W ramach akcji w grudniu br., kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić prawidłowe ustawienie świateł w swoim samochodzie. Będzie to możliwe dzięki II edycji akcji „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”.

Udział w kampanii zadeklarowały stacje kontroli pojazdów funkcjonujące pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego z całej Polski, w których w dniach 2, 9 i 16 grudnia br., kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić światła w swoich pojazdach.

W akcję włączyła się również firma Neptis S.A., która jest operatorem popularnego wśród kierowców komunikatora Yanosik. Użytkownicy tej aplikacji otrzymają na swój telefon informacje na temat lokalizacji stacji kontroli pojazdów wykonujących sprawdzenia.Zakładane cele kampanii:
- wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem,
- stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych – poza terminem badania technicznego,
- zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno – zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem,
- propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – pojazd (m.in. promowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych).

W okresie jesienno-zimowym, w szczególności nasila się ryzyko wypadku z udziałem pieszego. W tym czasie odnotowujemy największą ilość zabitych pieszych. Wcześnie zapadający zmrok powoduje, że osoba poruszająca się po drodze - zwłaszcza nie posiadająca elementu odblaskowego jest niewidoczna dla kierującego pojazdem. Niewątpliwie części zdarzeń z udziałem tej  grupy uczestników ruchu drogowego udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie i prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.
Z drugiej strony tych wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi używali elementów odblaskowych i to nie tylko w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy czyli po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.
Tegoroczna kampania „Twoje światła-Twoje bezpieczeństwo” jest realizowana w ramach podjętej we wrześniu tego roku akcji w obszarze bezpieczeństwa pieszych „Świeć przykładem”.

Badania odbędą się w ponad 200 punktach na terenie całej Polski. Dokładny wykaz punktów umożliwiających bezpłatne badania znajduje się na stronie: http://yanosik.pl/dobre-swiatla/

Apelujemy o ostrożność na drogach

W związku z opadami śniegu na małopolskich drogach panują trudne warunki. Kierowcy podczas podróży  mogą napotkać na  utrudnienia w ruchu drogowym. Wybierając się w trasę warto pamiętać przede wszystkim o tym, że nieostrożna jazda i niedostateczne przygotowanie pojazdu do panujących warunków może prowadzić do kolizji i wypadków. Zaśnieżona, oblodzona, czy pokryta błotem pośniegowym droga wymusza na kierujących zmianę techniki jazdy. Pamiętajmy aby zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu oraz zdecydowanie ograniczyć prędkość.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu, małopolska policja drogowa w tym okresie zwiększyła nadzór nad głównymi szlakami komunikacyjnymi, pomaga kierującym w bezpiecznym dotarciu do celu podróży.

Przed wyruszeniem w trasę warto sprawdzić aktualną sytuację na drogach za pomocą kamer monitorujących ruch drogowy:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  i Autostrad w Krakowiewww.krakow.gddkia.gov.pl

Autostrada A4 - www.autostrada-a4.pl

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowiewww.e-drogi.pl/zdwkr

Ponadto, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła punk informacji drogowej o stanie przejezdności dróg krajowych pod całodobowymi numerami telefonów:

(12) 412 – 16 – 44

(12) 417 – 14 – 22

Natomiast, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie pełni dyżury pod numerami telefonów:

(12) 44-65-855

609-703-392

Uwaga PIESI!

O ostrożność na drodze apelujemy również do pieszych uczestników ruchu drogowego, którzy w okresie jesienno - zimowym są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo.

 Należy pamiętać, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wówczas kierujący pojazdem, dysponuje możliwością dostrzeżenia tak wyposażonego w elementy odblaskowe pieszego  z dalszej odległości nawet 150 metrów, co pozwala mu na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej życie i zdrowie.Jeżeli osoba poruszająca się po drodze nie posiada elementu odblaskowego zostanie dostrzeżona z niewielkiej odległości, co najczęściej prowadzi do potrącenia.

 

Strony