Dla kierowców

Działania policji drogowej

„BUS” i „TRUCK”

 

   W poniedziałek 20 stycznia 2014r. małopolska Policja drogowa na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

    Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów. Kontrolowali stan techniczny pojazdów, oraz czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

    W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców. Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego.                                                          

   W czasie działań policjanci skontrolowali prawie 1200 pojazdów, w tym około 280 busów i autobusów oraz 350 samochodów ciężarowych, na kierujących  nałożyli w sumie 589 mandatów karnych. Ujawniono 2 nietrzeźwych kierujących pojazdami ciężarowymi. Ponadto ponad 100 naruszeń związanych było ze złym stanem technicznym kontrolowanych w czasie akcji pojazdów. 

 

Bezpieczny Senior na Drodze”

Okres jesienno – zimowy to czas największego zagrożenia dla pieszych na drodze. Mając na uwadze ich bezpieczeństwo Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w od IX – XII 2013 r. przeprowadzili akcje profilaktyczno - edukacyjną pn. „Bezpieczny Senior na Drodze”. Celem projektu było ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych powyżej 60 roku życia.

Jak pokazały statystyki w roku 2012 na terenie województwa małopolskiego zanotowano 3901 wypadków drogowych, w których zginęły 253 osoby. Wśród wszystkich ofiar śmiertelnych 106 stanowili piesi, tj. 42 % wszystkich zabitych.

Na uwagę zasługuje fakt, że najwięcej pieszych zginęło w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia – 51 zabitych. Co 2. pieszy, który zginął w wypadku drogowym to osoba w wieku powyżej 60 roku życia.

Dodatkowo trzeba podkreślić, że piesi w tej grupie wiekowej spowodowali 438 tj. 11 % wszystkich wypadków drogowych, w których 1/3 z nich zginęła.

Chcąc ograniczyć skutki tych zdarzeń, w ramach akcji „Bezpieczny Senior na Drodze” przeprowadzono 63 godzin wykładów w których brało udział blisko 2200 słuchaczy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Policjanci w czasie spotkań zaprezentowali materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponadto prowadzili dyskusje, ze słuchaczami na temat lokalnie istniejących zagrożeń w obszarze ruchu drogowego. Najczęstsze uwagi sugerowane przez uczestników spotkań dotyczyły krótkiego cyklu światła zielonego podczas przechodzenia na drugą stronę jezdni po przejściu dla pieszych. Podkreślano również słabą infrastrukturę drogową – brak chodników oraz przejść dla pieszych a także wskazywano braki oświetlenia wokół przejść dla pieszych,  szczególnie przy drogach gminnych i powiatowych. Seniorzy zwrócili uwagę na pojazdy, które parkują na chodnikach i utrudniają ruch pieszym. Wyrażali zadowolenie z podjętej akcji i sugerowali więcej tego typu działań profilaktycznych, w których otrzymują elementy odblaskowe.

   Informacje przekazane  przez uczestników wykładów będą analizowane wspólnie z zarządcami dróg, bowiem nawet niewielkie zmiany infrastruktury drogowej, czy organizacji ruchu mogą poprawić bezpieczeństwo pieszych.

 Na wykładach szczególną uwagę zwracano na konieczność używania elementów odblaskowych, które zwiększają widoczność osoby poruszającego się po drodze w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. W ramach kampanii, dzięki wsparciu Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, każdy uczestnik otrzymał opaskę odblaskową.  W akcję włączyło się także Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter – Ego,którego przedstawiciele na spotkaniach przekazywali słuchaczom porady związane ze skutkami cywilno – prawnymi zdarzeń drogowych i prawami osób poszkodowanych.

Projekt był finansowany ze środków Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa na drogach Małopolski oraz ze środków Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku na działalność i funkcjonowanie UTW.

Akcja pn. „Bezpieczny Senior na Drodze” będzie kontynuowana w roku 2014, gdyż jak wynika z analiz stanu bezpieczeństwa problem z wypadkami, gdzie giną osoby powyżej 60 roku życia nadal istnieje. 

 

  

PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH ZAKOPANE

W dniach 17 - 19 stycznia 2014 roku na obiektach dużej skoczni K-120 w Zakopanem odbędą się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na starcie imprezy staną najlepsi skoczkowie świata. Zawody cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W związku z tym na drogach dojazdowych do stolicy Tatr, szczególnie na „zakopiance” oraz w samym Zakopanem można będzie napotkać utrudnienia w ruchu drogowym. 

PREZENTACJA (kliknij tu) z poradami Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. 

Bezpieczne Ferie 2014

W okresie zimowego wypoczynku małopolska Policja drogowa, w trosce o podróżnych, przeprowadzi działania, których celem będzie: nadzorowanie głównych szlaków komunikacyjnych województwa, udzielanie wskazówek i rad kierującym, upłynnianie ruchu i kierowanie pojazdów na drogi objazdowe, reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących i pieszych, eliminowanie z ruchu autobusów niesprawnych technicznie, eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących.

 
PREZENTACJA (kliknij tu) z poradami Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. 

 

22 Finał WOŚP z Policją

Po raz  kolejny małopolscy policjanci wzięli udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Przez cały dzień, ok. 250 policjantów mundurowych i po cywilnemu wspieranych przez Żandarmerię Wojskową, czuwało nad bezpieczeństwem kwestujących i wszystkich uczestników imprez towarzyszących finałowi WOŚP w Krakowie. W czasie patrolowania ulic, zwracali oni szczególną uwagę na wolontariuszy. Tegoroczny finał przebiegał spokojnie i bez większych zakłóceń.

Inną rolę podczas finału mieli natomiast policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. Na Rynku Głównym zorganizowali bowiem stanowisko profilaktyczne, przy którym dzielili się swoją wiedzą na tematy związane z bezpieczeństwem oraz opowiadali o swojej pracy. Wręczali też materiały profilaktyczno-edukacyjne i elementy odblaskowe. Podczas imprezy chętni przy pomocy alkogogli mogli przekonać się jakie jest pole widzenia osoby nietrzeźwej, a także bez konsekwencji sprawdzić swój stan trzeźwości.

Dużą wzięciem cieszyły się kartki upamiętniające 22 Finał WOŚP,  na odwrocie których można było uwiecznić własne linie papilarne. Największą jednak popularnością wśród wszystkich odwiedzających cieszył się jak zwykle Inspektor Wawelek - maskotka małopolskiej Policji. Do samego końca imprezy, wspomagał on kwestujących i pozował do niezliczonej ilości zdjęć.

Akcję wspomogli również funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, którzy zaprezentowali możliwości robota pirotechnicznego, wykorzystywanego do neutralizacji i rozbrajania materiałów niebezpiecznych oraz policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie, którzy pokazali łódź policyjną oraz sprzęt służący do ratowania ludzi.

Podczas finału na scenie zlicytowany został metrowy Inspektor Wawelek za kwotę 550 zł. W dalszym ciągu na allego.pl trwa licytacja policyjnej maskotki woj. kujawsko – pomorskiego o imieniu „Polfin”, która została przekazana na aukcję sztabowi WOŚP.  Zachęcamy do czynnego udziału w licytacji, z której całkowity dochód trafi na konto WOŚP. 

    

    

fot. Bogusław Świerzowski

                                     

 

Strony