Dla kierowców

Działania małopolskiej Policji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Na terenie województwa małopolskiego we wtorek 8 kwietnia 2014 roku prowadzone były działania pt. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja organizowana jest cyklicznie i ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i eliminowanie negatywnych zachowań u kierowców i pieszych. Najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi oraz kierujący jednośladami.

W działaniach uczestniczyło 242 funkcjonariuszy którzy, zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz kierujących, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego. Akcja  rozpoczęła się w godzinach porannych, policjanci skontrolowali prawie 700 pojazdów w wyniku czego nałożono 560 mandatów karnych na kierowców oraz 558 na pieszych. Ujawniono 14 nietrzeźwych kierujących oraz 2 pieszych. Podczas działań ukarano  również 49 rowerzystów.

Akcja prowadzona będzie jeszcze kilkakrotnie do końca roku.

Podsumowanie działań małopolskiej policji drogowej "BUS I TRUCK"

 

  W środę 3 kwietnia 2014 r. małopolska Policja drogowa na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

  Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów. Kontrolowali stan techniczny pojazdów, oraz czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

   W czasie działań policjanci skontrolowali prawie 1500 pojazdów, w tym około 300 busów i autobusów oraz 503 samochody ciężarowe, na kierujących nałożyli w sumie 788 mandatów karnych. W 3 przypadkach liczba osób przewożonych w busach była większa niż liczba wpisana w dowodzie rejestracyjnym. Ujawniono 9 nietrzeźwych kierujących, w tym 1 kierującego pojazdem ciężarowym. 

 

 

Rower powinien być wyposażony:

 1. z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 2. z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe  barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt;
 3. z tyłu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
 4. co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
 5. w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku.

 

Przepisy dotyczące rowerzystów wg Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

rower- to pojazd o szerokości do 90 cm poruszany siłą mięśni. Rower może być wyposażony w silnik elektryczny zasilany napięciem nie wyższym niż 48 V, który rozpędza pojazd do maksymalnie 25 km/h, 

wózek rowerowy- jest zdefiniowany jako pojazd mierzący ponad 90 cm szerokości, przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany mięśniami jadącego lub pomocniczym silnikiem.

 • Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
 • Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ja kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć odpowiednie miejsce na jezdni.

„Śluza rowerowa” -  Taka śluza to zarezerwowany dla rowerzystów obszar pomiędzy skrzyżowaniem a linią zatrzymania dla samochodów. Kiedy auta zatrzymują się na czerwonym świetle, rowerzyści mogą je minąć i wjechać do śluzy, ustawiając się przed samochodami.

 • Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
 • Kierującemu rowerem zabrania się:              

- jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu -  (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego ).

- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na  pedałach lub podnóżkach,

- czepiania się innych pojazdów.

 • Rowerzysta może jechać środkiem pasa ruchu na skrzyżowaniu jeśli ten pas umożliwia opuszczenie skrzyżowania  w więcej niż jednym kierunku.
 • Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone  wyjątkowo gdy:

           - opiekuje się on osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem lub

           - szerokość chodnika wzdłuż drogi po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

    -  warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

 • Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
 • Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni, jeżeli opiekuje się on osobą  w wieku do 10 lat.

W przypadku gdy kierujący rowerem korzysta z drogi dla rowerów i pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Szczególna ostrożność polega na poruszaniu się z niewielką prędkością, która umożliwia mu odpowiednio szybką reakcję w każdej sytuacji drogowej.

 • Kierujący rowerem może korzystać z jezdni. Wówczas ma on obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego (jazda po prawej stronie jezdni), jest dopuszczona jazda lewą stroną ale tylko w określonych przypadkach jak mówi przepis gdy opiekuje się dzieckiem w wieku do 10 lat.
 • Rowerzysta może przekroczyć przejście dla pieszych jako pieszy prowadzący rower.
 • Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony /np. w korku/ przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
 • Dopuszcza się jazdę na rowerze z przyczepką rowerową dla dzieci. 

Kolumna rowerów.

- Jadąc w kolumnie rowerzystów, należy pamiętać, że odległość od poprzedzającego pojazdu nie jest określona.

-  Liczba rowerów jadących w kolumnie nie powinna przekraczać 15. Odległość między kolumnami rowerzystów nie może być mniejsza niż 200 metrów.

UWAGA!

 • Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.
 • Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów, lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.
 • Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu na którym ruch jest kierowany.

 

TARYFIKATOR MANDATÓW KARNYCH DLA ROWERZYSTÓW

 • Jazda rowerem wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – 100 zł.
 • Przewóz dziecka do 7 lat bez dodatkowego fotelika lub siodełka - 50 zł.
 • Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – 50 zł.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na drodze dla rowerów i pieszych - 50 zł.
 • Jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach - 50 zł.
 • Czepianie się podczas jazdy innych pojazdów np. autobusów - 100 zł.
 • Jazda chodnikiem lub drogą dla pieszych gdy jest to zabronione - 50 zł.

Działania Policji drogowej

„BUS” i „TRUCK”

  

W czwartek 27 marca 2014r. małopolska Policja drogowa na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

Podczas całodziennych działań policjanci skontrolowali prawie 1350 pojazdów, w tym 227 busów i autobusów oraz 431 samochodów ciężarowych, na kierujących  nałożyli w sumie 760 mandatów karnych. Ujawniono 121 naruszeń związanych ze złym stanem technicznym kontrolowanych w czasie akcji pojazdów.

Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów - czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy, a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców. Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego.                                                          

„Trzeźwa Autostrada”

W poniedziałek 24 marca 2014 roku małopolska Policja prowadziła działania „Trzeźwość” na Autostradzie A-4.  Od rana w rejonach punktu poboru opłat w Krakowie - Balicach około 40 policjantów badało na zawartość alkoholu każdego kierowcę wjeżdżającego na autostradę i wyjeżdżającego z płatnego jej odcinka oraz na drogach alternatywnych.

Do kontroli trzeźwości wykorzystywane były szybkie testery – dzięki którym w ciągu minuty można było zbadać 6 kierujących. Podczas całodziennych działań policjanci przebadali ponad 10 tys. kierujących, ujawnili 9 nietrzeźwych, jeden z nich miał ponad promil alkoholu we krwi.

Tego typu działania będą kontynuowane, miejmy nadzieję, że wpłyną one do świadomości kierujących i będą przestrogą przed jazdą po alkoholu.

                 

Strony