Dla kierowców

Krakowskie Forum Kobiet Służb Mundurowych

Inspiracje kobiet w mundurze w służbie społeczeństwu

           

W dniu 10 marca 2014 roku w Akademii Ignatianum odbyło się Krakowskie Forum Kobiet Służb Mundurowych, którego tematem przewodnim były „Inspiracje kobiet w mundurze w służbie społeczeństwu”. Organizatorami konferencji była Katedra Profilaktyki Społecznej   i Resocjalizacji Akademii Ignatianum w Krakowie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Areszt Śledczy w Krakowie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele uczelni, funkcjonariuszki i pracownice Służby Więziennej oraz innych służb mundurowych, studenci oraz zaproszeni goście reprezentujący różne instytucje współpracujące z więziennictwem.

W konferencji uczestniczyły policjantki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: asp. Joanna Biel – Radwańska oraz st. sierż. Beata Wcisło z Wydziału Prewencji.

W imieniu policjantek głos zabrała asp. Joanna Biel- Radwańska z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, która opowiedziała o ważnej roli kobiet policjantek w służbie społeczeństwu.

Podsumowanie działań małopolskiej Policji drogowej

„Bezpieczne ferie 2014”

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W okresie od 20 stycznia do 2 marca 2014 roku zostały przeprowadzone policyjne działania „Bezpieczne ferie 2014”. Z uwagi na duże natężenie ruchu, a co za tym idzie wzrost zagrożenia bezpieczeństwa na drogach dojazdowych do górskich miejscowości, przede wszystkim na drodze krajowej nr 7 tzw.  „zakopiance” oraz pozostałych drogach tranzytowych województwa w każdy weekend zimowego wypoczynku zostały zwiększone siły policyjne.

Celem działań było zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowiło priorytet działań. Głównym zadaniem Policji drogowej w tym czasie była kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek. Szczególnym nadzorem zostały objęte zorganizowane formy przewozu uczniów. W okresie wyjazdów i powrotów, zwłaszcza przy zmianie turnusów wypoczynkowych dla poszczególnych województw, zostały przeprowadzone wzmożone akcje policyjne ukierunkowane przede wszystkim na:

 • kierowaniu i upłynnianiu ruchu,
 • bieżącą współpracę z mediami oraz profilaktykę,
 • kontrolę autokarów, przewożących  dzieci i młodzież.

Kontrole były dokonywane jeszcze przed wyruszeniem autokarów w trasę. Sprawdzany był każdorazowo stan trzeźwości kierującego, dokumenty  uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdów i jego obowiązkowe wyposażenie. Informacja o możliwości zgłoszenia autobusu do policyjnej kontroli została rozpropagowana w mediach.  Dodatkowo w lokalnych środkach masowego przekazu przekazany został apel do przewoźników, aby przed wyjazdami ze zorganizowanymi grupami dzieci  i młodzieży dokonali przeglądu technicznego pojazdów w stacjach kontroli niezależnie od posiadanych aktualnych badań.         

Dane statystyczne

Ogółem podczas prowadzenia działań „Bezpieczne ferie 2014” policjanci skontrolowali ( w nawiasach analogiczne dane z roku poprzedniego): 64 753 (60 544) pojazdy, 1395  (843) autobusów, w tym 230 (184) przed wyjazdem .

- Nałożyli  31 293 (29 178) mandaty karne, w tym 678 (196) na kierujących autobusami.

 - Skierowali 1123 (582) wnioski o ukaranie do Sądów, w tym 17 (1) na kierujących autobusami.

- Zastosowali 7313 (5053) pouczeń, w tym  211 (22) dotyczące  kierujących autobusami.

- W wyniku kontroli zatrzymano 648 (579) praw jazdy i 2963 (3044) dowody rejestracyjne, w tym 1811 (1763) za zły stan techniczny.

 - Policyjne kontrole samochodów osobowych ujawniły 6320 (5911)przypadków niestosowania się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów pojazdów oraz 68 (90) przypadków przewożenia dzieci niezgodnie z przepisami (poza fotelikami ochronnymi lub innymi urządzeniami ochronnymi).

- W sumie ujawniono 759 (800) nietrzeźwych kierujących oraz 1 (1) nietrzeźwego kierującego autobusem, przypadek ten dotyczył kursu autobusu linii regularnej.

Do tego incydentu doszło w dniu 24 lutego 2014 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Nowym Sączu zatrzymali do kontroli drogowej kierującego autobusem linii regularnej, u którego badanie stanu trzeźwości wykazało 0,34 promila alkoholu. Podczas interwencji w pojeździe znajdowało się 48 pasażerów.

Z ogółu 1395 (843) skontrolowanych autokarów, 230 tj. co 6. (w roku ubiegłym co 5.) zostały sprawdzone jeszcze przed wyjazdem w trasę na prośbę rodziców opiekunów oraz organizatorów wyjazdów. Podczas kontroli autobusów policjanci ujawnili w 66 (71) przypadkach niewłaściwy stan techniczny pojazdu, za które zatrzymano dowody rejestracyjne. Nieprawidłowości te dotyczyły głównie:

 • usterek układu hamulcowego i kierowniczego –  9 (14),
 • nadmiernie zużytego lub uszkodzonego ogumienia – 10 (9),
 • Ujawniono również 7 (5) przypadków wykonywania transportu osób
  z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym oraz ujawniono 1 (1)  przypadek naruszeń przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.                                                        

Oprócz działań kontrolnych policjanci w czasie ferii prowadzili nasiloną działalność profilaktyczną w miejscach zorganizowanego zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Współpracowali w tym zakresie z organizatorami ferii, przedstawicielami oświaty, samorządami lokalnymi i innymi instytucjami zainteresowanymi bezpieczeństwem wypoczywającej młodzieży. W ramach takiej współpracy policjanci przeprowadzili z wypoczywającymi dziećmi 388 (533)   spotkań, pogadanek edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Przez cały okres ferii na bieżąco współpracowano z mediami, co zaowocowało 126 (70) wystąpieniami w środkach masowego przekazu. Ponadto na stronach internetowych KWP w Krakowie opublikowano wykaz objazdów i tras alternatywnych
do Zakopanego, informacje o najpoważniejszych zagrożeniach w ruchu oraz zasady bezpiecznego podróżowania.

Porównanie dotyczące zimowych ferii roku 2014 i 2013 

ROK

Liczba Wypadków

Liczba Zabitych

Liczba Rannych

Liczba Kolizji

2014

290

29

332

2656

2013

275

16

323

2966

 

 Odnotowano 32 (26) ofiary wypadków wśród dzieci do lat 14, w tym 15 (14) jako piesi. Zarówno w czasie tegorocznych ferii jak i również przez ostatnie 4 lata nie odnotowano w tej grupie wiekowej ofiar śmiertelnych. 

Terminy i regulaminy turniejów BRD i Motoryzacyjnego w 2014 roku

Terminy Finałów Wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

 • 13 maja 2014 roku – Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – szkoły podstawowe. Termin zgłaszania drużyn oraz nadsyłania sprawozdań z eliminacji miejskich / powiatowych – do 30 kwietnia 2014 roku.
 • 14 maja 2014 roku – Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – szkoły gimnazjalne. Termin zgłaszania drużyn oraz nadsyłania sprawozdań z eliminacji miejskich / powiatowych – do 30 kwietnia 2014 roku.

Turniej zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej i Gimnazjalnej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach 228 – powiat bocheński.

Termin Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego:         

 • 19 maja 2014 roku – Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Termin zgłaszania drużyn oraz nadsyłania sprawozdań z eliminacji miejskich / powiatowych – do 30 kwietnia 2014 roku.

Turniej zostanie przeprowadzony w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 10.

 

Działania małopolskiej  Policji drogowej
 „Alkohol i Narkotyki”

    28 lutego 2014 roku, na terenie województwa małopolskiego zostały przeprowadzone działania pn. „Alkohol i Narkotyki”, które były ukierunkowane na eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących i ujawnianie przestępstw związanych z narkotykami.

    Podczas jednodniowych działań, policjanci wykonali blisko 19 tys. badań na zawartość alkoholu, ujawniając 58 nietrzeźwych oraz 2 kierujących pod wpływem narkotyków. Do sprawdzania zawartości alkoholu w organizmie zostały wykorzystane m.in. szybkie testy trzeźwości Alco Blow, które pozwoliły sprawnie przeprowadzić badania. Kontrole odbywały się przede wszystkim na drogach lokalnych, w rejonach dyskotek, restauracji oraz w turystycznych miejscowościach górskich.

   Przypominamy, że zawartość alkoholu we krwi o stężeniu od 0,2 do 0,5 promila, określa się jako stan po użyciu alkoholu. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem za które można stracić prawo jazdy nawet na 3 lata. Natomiast, gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila wówczas kierujący popełnia przestępstwo za które może stracić prawo jazdy nawet na 10 lat.

Kierowco pamiętaj, że alkohol:
- wydłuża czas reakcji
- pogarsza koordynację ruchów
- powoduje pogorszenie wzroku
- ogranicza pole widzenia
- powoduje błędną ocenę odległości i prędkości pojazdów
- znacznie obniża samokontrolę i koncentrację
- powoduje błędną ocenę własnych możliwości

 

Działania małopolskiej Policji drogowej

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” 

 

   W środę 19 lutego 2014r. na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja ta jest organizowana cyklicznie i ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze - zwłaszcza pieszych, którzy są najbardziej zagrożoną grupą spośród wszystkich uczestników ruchu drogowego.

    W czasie działań policjanci ujawnili 616 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi, za które nałożono 543 mandaty karne. Najczęstsze przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Ponadto ukarano 24 rowerzystów między innymi za nieprawidłowe oświetlenie. Kontrole trzeźwości wykazały, iż 23 kierujących prowadziło pojazd po alkoholu.

   Ujawniono prawie 500 nieprawidłowych zachowań pieszych na drodze, za które co 2. został ukarany mandatem karnym.
   Akcja prowadzona będzie jeszcze kilkakrotnie do końca roku.

 

 

Strony