Dla kierowców

Zachęcamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w III edycji Małopolskiego Konkursu Filmowego „Bądź bezpieczny na drodze”

Zachęcamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w III edycji Małopolskiego Konkursu Filmowego „Bądź bezpieczny na drodze”

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie w 2017 roku rozpoczynają realizację III edycji Małopolskiego Konkursu Filmowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Bądź bezpieczny na drodze”.

Udział w konkursie ma na celu popularyzację wiedzy uczniów o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania ciekawych form edukacji w zakresie wychowania komunikacyjnego.

Na uwagę zasługuje fakt, iż konkurs skierowany jest do młodzieży, która z uwagi na osiągnięty wiek może rozpocząć swoją przygodę z pojazdem, tj. motorowerem, a nawet pojazdem samochodowym. Przekazywanie jak najistotniejszych treści drogowych w tworzeniu filmów sprawi, że uczestnicy konkursu będą analizować, a tym samym pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą ruchu drogowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa jego uczestników.

Akcja konkursowa jest realizowana pod patronatem Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. Partnerami powyższego przedsięwzięcia są: Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz media, tj. TVP Kraków,  Radio Kraków, Gazeta Krakowska.

Regulamin konkursu filmowego (kliknij link)

Kolejna inicjatywa małopolskiej Policji poprawiająca bezpieczeństwo na drodze

 

W środę 8 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Wieliczce z inicjatywy Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych, Policji, Straży Gminnej, Straży Pożarnej, przedstawicieli zarządców dróg oraz osób reprezentujących instytucje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Tematem spotkania było przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz propagowanie optymalnych rozwiązań minimalizujących zagrożenia w tym obszarze.

Spotkanie otworzył przedstawiciel Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie Pan Marek Dworak, który zrelacjonował różnorodne działania podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz założenia Małopolskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 – 2020. W swoim przemówieniu podkreślił jak ważne jest kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków od najmłodszych lat.

Podinsp. Jarosław Bator - Ekspert z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie omówił aktualny stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach, porównując województwo do całego kraju. Przedstawił także działania i inicjatywy szeroko podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Dane w zakresie ruchu drogowego na terenie powiatu wielickiego zaprezentował asp. szt. Adam Gradek z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wieliczce, dokonując analizy zdarzeń drogowych i ich przyczyn.

Podczas spotkania poruszono także kwestie infrastruktury drogowej, w tym również oznakowania dróg, co niewątpliwie ma istotne znaczenie wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podsumowaniem dyskusji były wnioski i propozycje działań ograniczających wzrost zagrożeń.

Powiatowe Rady Bezpieczeństwa mają skupiać i konsolidować wszystkie podmioty działające w obszarze ruchu drogowego. Wspólne działania przyniosą najlepsze efekty w zakresie niwelowania zagrożeń w ruchu drogowym.

1980 wykroczeń popełnionych przez pieszych ujawnili policjanci podczas działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

1980 wykroczeń popełnionych przez pieszych  ujawnili policjanci podczas  działań  „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Wczoraj, tj. 8 lutego 2017 roku na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. W akcji uczestniczyło 403 funkcjonariuszy, którzy podczas akcji szczególną uwagę zwracali na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz stanowczo reagowali  na kierujących, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego wobec pieszych.

Funkcjonariusze nałożyli na pieszych prawie 1400 mandatów karnych – głównie za  przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych oraz niestosowanie się przez pieszych do sygnalizacji świetlnej, a także za brak elementów odblaskowych (poza obszarem zabudowanym). Ukarano również 14 rowerzystów, między innymi za jazdę wzdłuż przejścia dla pieszych.

Piesi, to nie tylko sprawcy, ale także ofiary wypadków, których najczęściej sprawcami są kierujący pojazdami silnikowymi. Podczas środowych działań na tych kierujących nałożono 430 mandatów karnych oraz sporządzono 69 wniosków o ukaranie do sądu. Najczęstsze ich przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.

Przypominamy, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wówczas kierujący pojazdem, dysponuje możliwością dostrzeżenia tak wyposażonego w elementy odblaskowe pieszego z dalszej odległości nawet 150 metrów, co pozwala mu na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej życie i zdrowie. Jeżeli osoba poruszająca się po drodze nie posiada elementu odblaskowego zostanie dostrzeżona z niewielkiej odległości, co najczęściej prowadzi do potrącenia. 


 

Zimą zachowajmy szczególną ostrożność w czasie jazdy!

Zimą zachowajmy szczególną ostrożność w czasie jazdy!

W dniu dzisiejszym doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęły 3 osoby.

Zdarzenie to miało miejsce w miejscowości Przyborów - powiat brzeski. Jak wstępnie ustalono kierujący pojazdem m-ki Honda Civic zderzył się z pojazdem ciężarowym m-ki Volvo. W wyniku tego zdarzenia troje dorosłych osób podróżujących Hondą poniosło śmierć na miejscu, a dziecko w wieku 12 lat zostało przewiezione do szpitala.            

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie jazdy podczas trudnych i zmiennych zimowych warunków drogowych. Jezdnia często może być pokryta  śniegiem, a nawet i lodem, w związku z tym jest  mokra i śliska. Takie warunki powodują obniżenie przyczepności opon i wydłużenie drogi hamowania. Pamiętajmy, że nie zawsze prędkość dopuszczalna podczas trudnych warunków atmosferycznych, jest prędkością bezpieczną! 

Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 
Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

31 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD Marek Dworak, podinsp. Krzysztof Dymura Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, dyrektorzy Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Zarządców Dróg oraz osoby reprezentujące instytucje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Uczestników spotkania powitał Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pan Leszek Zegzda, który jednocześnie podkreślił znaczenie szeregu inicjatyw podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa.

Głównym tematem posiedzenia była analiza i ocena stanu bezpieczeństwa na drogach Małopolski w roku 2016, a także przedstawienie sprawozdania dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Podinsp. Krzysztof Dymura - Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podsumował rok 2016 pod względem bezpieczeństwa na drogach. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż dzięki działaniom kontrolnym, profilaktycznym, inżynieryjnym oraz zaangażowaniu innych instytucji rok 2016 był najbezpieczniejszym rokiem na małopolskich drogach. Znaczącą poprawę odnotowano wśród pieszych uczestników ruchu drogowego. Dzięki konsekwentnym, długofalowym działaniom kontrolnym i edukacji, zmniejszyła się również ilość kierujących po alkoholu, a przede wszystkim liczba zabitych  w wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych.

Ponadto podczas posiedzenia uczestnicy dyskutowali na temat innowacyjnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz planowanych przedsięwzięć w roku bieżącym.

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa na małopolskich drogach w roku 2016 (kliknij link)

Strony