Dla kierowców

Bezpieczeństwo na drodze zależy od Ciebie w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”

Serdecznie zapraszamy!

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz Wydział Ruchu Drogowego KMP w Krakowie wspólnie z MORD w Krakowie w sobotę 27 maja 2017 roku od godz. 10.00 do 14.00 w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie przy ulicy Nowohuckiej 33 A, organizują imprezę profilaktyczną „Bezpieczeństwo na drodze zależy od Ciebie” - skierowaną do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Dla przybyłych osób przygotowano liczne atrakcje m.in. :

 • wykłady dotyczące bezpieczeństwa na drodze dla dzieci, młodzieży oraz seniorów,
 • miasteczko rowerowe – możliwość sprawdzenia swoich umiejętności jazdy na rowerze,
 • Alkogogle i Narkogogle – jakie jest pole widzenia po alkoholu i po narkotykach,
 • możliwość sprawdzenia trzeźwości policyjnym alkotestem,
 • Krakowskie Klasyki Nocą – pokaz zabytkowych samochodów,
 • pokazy motocyklowe w wykonaniu motocyklistów ze Stowarzyszenia Motocyklowego Grupa Południe,
 • słodkie przekąski będą dodatkową atrakcją.

Finał wojewódzki XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W sobotę 20 maja 2017 roku w  Tarnowie na terenie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, odbył się finał wojewódzki XXI edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem Turnieju było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego i wiedzy motoryzacyjnej, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.

W turnieju wystartowało 12 trzyosobowych drużyn w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – zwycięzcy eliminacji powiatowych i miejskich naszego województwa.

Rozgrywane były następujące konkurencje:

 • test z przepisów ruchu drogowego,
 • test skrzyżowania,
 • test z historii polskiej motoryzacji,
 • obsługa codzienna pojazdów – konkurencja polegała na odszukaniu usterek w pojazdach,  
 • jazda sprawnościowa motorowerem  konkurencja polegała na bezpiecznym i technicznym przejeździe motorowerem po wyznaczonej trasie,             
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – konkurencja polegała na prawidłowym wykonaniu zadania praktycznego przez całą drużynę,  
 • jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta” – konkurencja polegała na przejechaniu wyznaczonego toru z talerzem Stewarta,

Na podstawie wyników powyższych konkurencji zostali wytypowani Mistrzowie województwa małopolskiego XXI edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego :

W klasyfikacji drużynowej

 • I miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach, w składzie: Grzegorz Kasprzycki, Szymon Szymski, Jan Kucia. Opiekunem drużyny był Pan Wojciech Tylko.
 • II miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie – powiat tarnowski w składzie:  Kamil Ramian, Bartłomiej Ćwik, Piotr Sobót. Opiekunem był Pan Jacek Świderski.
 • Miejsce III zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu - powiat nowosądecki w składzie: Jan Gacek, Maciej Chlebek, Dawid Bober. Opiekunem drużyny był Pan Tomasz Starzec.

W klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce zdobył Grzegorz Kasprzycki z Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach,
 • II miejsce zajął Szymon Szymski z Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach,
 • III miejsce Bartłomiej Ćwik, zawodnik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie - powiat tarnowski.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a dodatkowo wszystkim zawodnikom wręczone zostały pamiątkowe medale oraz dyplomy grawerowane za udział w turnieju.  Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  ufundowała wyżej wymienione rzeczy.

Drużyna z Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach, która zdobyła I miejsce w turnieju będzie reprezentować nasze województwo w finale krajowym XXI ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który odbędzie się w dniach 6 - 7 czerwca 2017 roku w Poznaniu. 

Surowsze kary dla kierowców od 1 czerwca 2017 roku

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 maja 2017 roku pod pozycją numer 966 została opublikowana ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wejdzie ona w życie w dniu 1 czerwca br. Przedmiotowa nowela zakłada wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach (Kodeks Karny, Kodeks postepowania karnego, Kodeks Wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Prawo o ruchu drogowym) odnoszących się do kierowców.

W Kodeksie Karnym dodano nowy przepis - art. 178b – który zaostrza odpowiedzialność za niezatrzymanie się do kontroli drogowej (obecnie jest to wykroczenie). Kierowca, który dopuści się takiego czynu może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Kolejno sądy będą obligatoryjnie orzekały zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku skazania za przestępstwo określone w artykułach: 178b (niezatrzymanie się do kontroli drogowej), 180a (prowadzenie pojazdu pomimo wydania decyzji o cofnięciu uprawnień), 244 (niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych). Zmiana wprowadzona w art. 178 §1 zakłada surowszą odpowiedzialność dla kierowcy znajdującego się w stanie nietrzeźwości (pod wpływem środka odurzającego), który spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym (lub ciężki uszczerbek na zdrowiu) – minimum 2 lata więzienia, bez możliwości zawieszenia kary. Z kolei za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244) sąd będzie mógł orzec karę pozbawienia wolności do 5 lat (obecnie do lat 3).

Wydłużono termin przedawnienia wykroczenia (art. 45 §1 Kodeksu wykroczeń). Jego karalność będzie nadal ustawać, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Natomiast w razie wszczęcia postepowania przedawnienie nastąpi dopiero z upływem 2 lat od zakończenia wyżej wymienionego okresu, tj. 3 lata od daty popełnienia czynu.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (kliknij link) 

Finał Wojewódzki XL Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Finał Wojewódzki XL Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniach 10 i 11 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej i Gimnazjalnej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach – powiat bocheński, odbyły się finały wojewódzkie XL Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, których współorganizatorem był Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie.

Celem Turnieju było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej przepisów ruchu drogowego i zasad poruszania się po drogach, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz propagowanie roweru jako bezpiecznego środka komunikacji i rekreacji.

W Turnieju udział wzięli uczniowie, zwycięzcy eliminacji powiatowych i miejskich – ze wszystkich regionów naszego województwa. W sumie wystartowały 22 - czteroosobowe drużyny  w kategorii szkół podstawowych i 23 - trzyosobowe drużyny w kategorii szkół gimnazjalnych.

Podczas turnieju rozgrywane były następujące konkurencje (tak dla szkół podstawowych jak i szkół gimnazjalnych):

 • test z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz test skrzyżowań;
 • jazda rowerem po torze przeszkód – konkurencja polegała na bezbłędnym pokonaniu rowerowego toru przeszkód;
 • jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego – konkurencja polegała na przejechaniu przez miasteczko ruchu drogowego zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej .

Na podstawie wyników powyższych konkurencji zostali wytypowani mistrzowie województwa małopolskiego XL Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym –  w klasyfikacji szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W klasyfikacji generalnej szkół podstawowych

 • I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Stroniu - powiat wadowicki, w składzie:Jakub Klimeczko, Natalia Nowak, Martyna Nowak, Adrian Odrowąż, ich opiekunem był Pan Tomasz Gębala.
 • II miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach - powiat gorlicki 
  z zawodnikami:  Zuzanna Dębinska, Tobiasz Słowik, Karol Stryczek, Oliwia Bardo. Opiekunem był Pan Stanisław Magiera.
 • III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie - powiat gorlicki w składzie:  Andrzej Drąg, Aleksandra Karpińska, Natalia Lisowicz, Patryk Matuszyk. Opiekunem tej drużyny był Pan Grzegorz Milczek.

W klasyfikacji indywidualnej

 • I miejsce zdobyła Natalia Nowak ze Szkoły Podstawowej w Stroniu – powiat wadowicki.
 • II miejsce zajął Filip Momot z powiatu oświęcimskiego - Szkoła Podstawowa w Przeciszowie.
 • III miejsce zdobyła Martyna Nowak z powiatu wadowickiego - Szkoła Podstawowa w Stroniu.

W klasyfikacji generalnej szkół gimnazjalnych

 • miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Zakrzowie - powiat wadowicki w składzie: Piotr Haranek, Anna Radwan, Aniela Zawiła, ich opiekunem był Pan Bogdan Radwan.
 • II miejsce zajęli gospodarze turnieju, tj. drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
  w Mikluszowicach - 
  powiat bocheński z zawodnikami: Karol Kowalski, Konrad Ziółko, Angelika Zdebska, których opiekunem była Pani Kinga Capik - Majcher.
 • III miejsce  zdobyła drużyna z Gimnazjum w Kościelcu - powiat proszowicki w składzie: Aleksandra Wieczorek, Maciej Smaczyński, Dorian Zemła. Opiekunem tych zawodników była Pani Marzena Machnicka.

W klasyfikacji indywidualnej

 • I miejsce zdobyła Aniela Zawiła z Gimnazjum w Zakrzowie – powiat wadowicki.
 • II miejsce zdobył Piotr Haranek z Gimnazjum w Zakrzowie - powiat wadowicki.
 • III miejsce zdobyła Aleksandra Wieczorek z Gimnazjum w Kościelcu - powiat proszowicki.

Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody i puchary ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Ponadto wszyscy zawodnicy za udział w Turnieju zostali obdarowani grawerowanymi dyplomami pamiątkowymi.

Nagrody wręczali zaproszeni goście: Jan Pająk - Wójt Gminy Drwinia, Mateusz Kracik Zastępca Wójta Gminy Drwinia, Marek Dworak Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, nadkom. Agnieszka Sałkowska – Komenda Główna Policji, podinsp. Krzysztof Dymura – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, mł. insp. Mariusz Dymura – Komendant Miejski Policji w Tarnowie, mł. insp. Tadeusz Stachak - Komendant Powiatowy Policji w Bochni, podinsp. Robert Dudek - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, asp. sztab. Jacek Sobiecki – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bochni, Artur Puciłowski - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Wioletta Skoczylas – Kuratorium Oświaty w Krakowie, Ferdynand Gawron – Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Wiesław Pajor – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni,

Zwycięskie drużyny ze Szkoły Podstawowej w Stroniu oraz Gimnazjum w Zakrzowie będą reprezentowały nasze województwo na Finale Krajowym, który odbędzie się w Nidzicy województwo opolskie w dniach  12 – 14 czerwca 2017r.

Ponadto, podczas uroczystego zakończenia Turnieju, Pan Marek Rutkowski – Prezes Polskiego Związku Motorowego Zarządu Okręgowego w Krakowie, wręczył policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie honorowe odznaki za szczególne zasługi dla rozwoju i popularyzowania celów działalności PZM.

Srebrną Odznakę Honorową PZM otrzymali:

podinsp. Krzysztof Dymura – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie,

podkom. Joanna Biel – Radwańska.

Brązową Odznakę Honorową PZM otrzymał:

mł. asp. Janusz Nowobilski.

Finał Wojewódzki XL Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Podsumowanie tegorocznej majówki na drogach Małopolski

Podsumowanie tegorocznej majówki

Wstępny bilans tegorocznego weekendu majowego pokazuje, że na drogach Małopolski było bezpieczniej niż podczas ubiegłorocznej majówki. Odnotowano bowiem 40 % spadek wypadków drogowych oraz 37 % spadek osób rannych.

W okresie od 28 kwietnia do 3 maja 2017 roku na terenie województwa małopolskiego doszło do 28 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 33 zostało rannych. Ofiary śmiertelne wypadków to rowerzyści.

Pierwszy wypadek śmiertelny miał miejsce w sobotę 29 kwietnia około godz. 9.45  w Szczucinie – powiat dąbrowski, gdzie jak wstępnie ustalono 49 – letni kierujący pojazdem m-ki Iveco potrącił 75 – letnią rowerzystkę, która poniosła śmierć na miejscu.

Kolejny wypadek, w którym śmierć poniósł rowerzysta miał miejsce 2 maja około godz. 6.50 w Niepołomicach. Jak wstępnie ustalono 43 – letni kierujący Mercedesem potrącił 32 – letniego rowerzystę, który również zginął na miejscu.

Przez cały długi majowy weekend nad bezpieczeństwem podróżujących czuwała małopolska Policja, jednakże podróżni powinni pamiętać, że nawet najbardziej nasilone działania policyjne nie zastąpią rozsądku i wyobraźni użytkowników dróg.          

W czasie prowadzonych działań, podczas każdej kontroli drogowej policjanci sprawdzali stan trzeźwości kierujących ujawniając 129 prowadzących pojazd po alkoholu. Pomimo ciągłych apeli i prowadzonych kampanii społecznych uświadamiających skutki kierowania pod wpływem alkoholu kierowcy nadal decydują się na jazdę w tym stanie. Takim zachowaniem narażają na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, a bardzo często swoich najbliższych.

Podczas ubiegłorocznej majówki doszło do 46 wypadków, w których 3 osoby zginęły, a 53 zostało rannych.           

Strony