Dla kierowców

Lista szkół podstawowych zgłoszonych do udziału w VIII edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła"

VIII edycja Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła"

Utrudnienia na autostradzie A4 - wysokość Węzła Tynieckiego

Na wysokości węzła Tynieckiego autostrady A4 prowadzone są roboty drogowe, wymiana uszkodzonego urządzenia dylatacyjnego.

Spowodowały one zmianę oznakowania poziomego i pionowego w tym miejscu, dwa   pasy ruchu zostały przesunięte w prawo ( jezdnia w kierunku Katowic).

Ponadto dla jezdni prawej (kierunek Rzeszów) przesunięto  jeden pas ruchu  w lewo, a drugi  pas ruchu przesunięty został na przeciwległy kierunek drogi, co powoduje utrudnienia w ruchu.

Szczegóły utrudnień :   http://www.gddkia.gov.pl/pl/19/lista-utrudnien

Edward 2017 w Małopolsce bez ofiar śmiertelnych

Wczoraj 21 września br. małopolska Policja uczestniczyła w Europejskim Dniu Bez Ofiar Śmiertelnych na drogach.

W dniu realizacji działań EDWARD 2017 na drogach doszło zaledwie do 4 wypadków, w których nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

Działania te realizowane były w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich krajach europejskich pod nazwą EDWARD (Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych), w którą zaangażowana była polska Policja.

Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL oraz popierane przez Komisję Europejska i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

EDWARD to 24 godzinna akcja prowadzona przez policję ruchu drogowego państw członkowskich TISPOL oraz podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

 

Małopolska Policja drogowa w tym dniu szczególnie zaangażowała się w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Podjęte zostały różnego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjno – profilaktyczne m.in. spotkania z dziećmi w szkołach i przedszkolach, podczas których omawiano zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

W ramach akcji Edward 2017 podjęto współpracę z lokalnymi mediami promując bezpieczne zachowania na drogach. Relacja z działań małopolskiej Policji miała miejsce m.in. w TVN 24, TVP Kraków, Radio Kraków, Dzienniku Polskim.

Na drogi województwa małopolskiego skierowana została maksymalna ilość policjantów, którzy nadzorowali ruch na drogach, reagowali na wykroczenia i przestępstwa drogowe.   

               

Główna uwaga w czasie działań kontrolnych zwrócona została na to czy kierujący poruszają się z odpowiednią prędkością – dostosowaną do obowiązujących przepisów oraz warunków drogowych.

W wyniku tych działań w Małopolsce skontrolowano 1327 pojazdów, ujawniono 670 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości przez kierujących, na których nałożono 640 mandatów karnych, 27 pouczono oraz skierowano 3 wnioski o ukaranie do sądu.

Działania EDWARD 2017 w Małopolsce przyniosły efekt – w wypadkach drogowych nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

 

Blisko 750 kierujących bez zapiętych pasów bezpieczeństwa

17 września 2017 roku na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania „Pasy”, podczas których policjanci zwracali szczególną uwagę na korzystanie podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów oraz przewożenie dzieci w specjalnych fotelikach ochronnych.

W czasie całodziennych działań funkcjonariusze skontrolowali ponad 1800 pojazdów, ujawnili 845 naruszeń niekorzystania podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa, w tym 742 przez kierujących, 96 przez pasażerów i 7 przypadków nieprawidłowego przewożenia dzieci.  

Przypominamy, że pasy bezpieczeństwa są najskuteczniejszym znanym środkiem ratującym ludzkie życie podczas zdarzenia drogowego. Zapięte pasy bezpieczeństwa w momencie uczestniczenia w wypadku drogowym to najczęściej jedyna szansa na przeżycie.

W podróżowaniu samochodem bardzo ważne jest bezpieczeństwo pasażerów, najczęściej przewozimy najbliższe nam osoby i tym samym chcemy zapewnić im komfort jazdy.  

Kierowca ma obowiązek dopilnować przed rozpoczęciem jazdy czy wszyscy pasażerowie zapieli pasy bezpieczeństwa. Pasy należy zapiąć bez względu na to czy osoba siedzi na przednim fotelu czy też tylnym siedzeniu.   

Ponadto zgodnie z obowiązującym taryfikatorem za jazdę bez zapiętych pasów kierowca może otrzymać mandat w wysokości 100 złotych oraz 2 punkty karne. Za pasażera możemy dostać mandat w wysokości 100 złotych i 4 punkty karne. Mandat w wysokości 150 złotych i 6 punktów otrzyma kierowca także w przypadku przewożenia dziecka w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie działań małopolskiej Policji w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły"

W związku ze zwiększonym zagrożeniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na początku nauki szkolnej małopolska Policja przeprowadziła wzmożone działania "Bezpieczna droga do szkoły". Działania prowadzone były w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego, tj. w dn. od 4 do 8 września 2017r., a ich głównym celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się drogami, po okresie wakacyjnego „luzu” oraz nauka bezpiecznego zachowania się na ruchliwych drogach, którymi dzieci udają się do szkoły.

W działaniach dążono do objęcia nadzorem jak największej ilości szkół. W pierwszej kolejności służbą policyjną objęte zostały rejony szkół zagrożonych wypadkowością oraz rejony szkół o dużym natężeniu ruchu.

Skontrolowano 77 autobusów dowożących dzieci do szkół. Podczas tych kontroli ujawniono 4  nieprawidłowości, w tym 3 z nich dotyczyło stanu technicznego.

Nie ujawniono nietrzeźwego kierującego autobusem szkolnym.

 W działaniach "Bezpieczna droga do szkoły" zaangażowanych było 3066  małopolskich policjantów, 277  pracowników podmiotów poza policyjnych oraz 38 strażników szkolnych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w rejonach szkół policjanci zdecydowanie reagowali na wykroczenia popełniane przez kierujących, szczególnie takie jak nadmierna prędkość, kierowanie po użyciu alkoholu, wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych i w okolicach szkół, przewożenie dzieci pojazdami niesprawnymi technicznie oraz w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu, a także na inne wykroczenia  stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym.

W sumie podczas prowadzenia działań policjanci ujawnili 4612 wykroczeń drogowych, najwięcej z nich, aż 1693 dotyczyło kierujących przekraczających prędkość, 248 wykroczeń odnotowaliśmy za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa, 23 przypadki dotyczyły niewłaściwego przewozu dzieci w samochodach, a  190 kierowców nieprawidłowo przejeżdżało przejścia dla pieszych w rejonach szkół. Za wykroczenia, policjanci nałożyli 4125 mandatów karnych, sporządzili 440 wniosków o ukaranie do sądów oraz pouczyli 906 sprawców wykroczeń.

Również istotne jest podkreślenie faktu, że od września w szkołach podstawowych w woj. małopolskim rozpoczęła się VIII edycja Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”  i będzie trwała do ostatniego dnia października. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w połowie grudnia br. gdzie laureatom zostaną wręczone nagrody i certyfikaty. 

Wstępne dane statystyczne pokazują, że w okresie 4.09.2017r. – 8.09.2017r. na małopolskich drogach doszło do 51 wypadków drogowych, w których zginęły 2 osoby, a 61 doznało obrażeń ciała. W okresie tym, w grupie wiekowej dzieci do lat 14 w 4 wypadkach drogowych 5 dzieci doznało obrażeń ciała, nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

 

Policjanci, pomimo zakończenia działań "Bezpieczna droga do szkoły 2017" nadal będą  przeprowadzać wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci oraz prowadzić działalność edukacyjną w szkołach.

 

Strony