Dla kierowców

Policjanci ruchu drogowego uczesniczyli w kirsie specjalistycznym z zakresu obsługi wideorejestratorów

W dniach od 13 do 16 listopada 2017 roku Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie oraz Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie zorganizowali kurs specjalistyczny z zakresu obsługi wideorejestratorów wykroczeń.

W kursie prowadzonym przez wykładowców z Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie uczestniczyło 35 małopolskich policjantów ruchu drogowego. Podczas szkolenia nabyli oni umiejętności w zakresie obsługi wideorejestratorów wykroczeń, ponadto na zajęciach teoretycznych poznali przepisy dotyczące służby z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących.

     

Właściwe przygotowanie merytoryczne i praktyczne policjantów wykonujących zadania służbowe na drogach jest istotnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Apelujemy o ostrożność podczas trudnych jesienno - zimowych warunków na drodze

Apelujemy, aby w ten jesienny okres kierowcy zachowali na drodze szczególną ostrożność. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu to najczęstsze przyczyny wypadków - zwłaszcza jesienią.

Intensywne opady deszczu oraz wcześnie zapadający zmrok ograniczają widoczność na drodze. Mokra i śliska jezdnia, a także często leżące na niej liście nie sprzyjają kierującym. W takich warunkach droga hamowania pojazdu znacznie się wydłuża. Dlatego pamiętajmy aby jechać z prędkością pozwalającą kierowcy kontrolować sytuację na drodze.

      

W tym okresie najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi. Ciemne ubrania ograniczają ich widoczność, dlatego też policjanci ruchu drogowego zarówno w codziennej służbie jak i podczas działań profilaktyczno - edukacyjnych przypominają o obowiązku posiadania elementów odblaskowych. Jest to prawny obowiązek, zgodnie z art. art. 11 ust. 4a - pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

         

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 30 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów, co pozwala kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

W roku 2016 na małopolskich drogach zginęło 65 pieszych, w tym najwięcej z nich, aż 27 w okresie od  października do grudnia. Z danych tych wynika ze blisko co 2.  pieszy zginął na drodze w okresie jesienno-zimowym.

To właśnie w tym czasie człowiek poruszający się po drodze powinien w szczególny sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Powinien zdawać sobie sprawę, że by uniknąć potrącenia, należy przechodzić przez jezdnię w znacznej odległości od nadjeżdżającego pojazdu, ponieważ długość drogi jego hamowania jest w takich warunkach znacznie wydłużona.

Należy zawsze dokładnie się rozejrzeć  - nawet jeśli mamy światło zielone na sygnalizatorze - upewniając się, że możemy przejść przez jezdnię.

Kierujących samochodami PROSIMY, aby bacznie obserwowali drogę i zwracali szczególną uwagę zwłaszcza na pieszych, którzy w okresie wcześnie zapadającego zmroku, a nie posiadający elementu odblaskowego, mogą być niewidoczni.    

 

Podsumowanie działań małopolskiej Policji w ramach akcji "ZNICZ 2017"

W dniach od 27 października do 2 listopada 2017 r. w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich pojawiła się znacznie większa niż zwykle liczba policjantów. Funkcjonariusze przede wszystkim zapewniali płynność i bezpieczeństwo ruchu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz na głównych ciągach komunikacyjnych naszego województwa. Szczególna uwaga zwracana była na bezpieczeństwo pieszych, których w tym okresie w rejonach cmentarzy jest znacznie więcej niż zwykle.

W Małopolsce, podczas tegorocznej akcji „Znicz 2017”, odnotowano 46  wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć,  a 49 zostało rannych. Zatrzymano blisko 121 nietrzeźwych kierujących.  

W czasie  działań „Znicz” nad bezpieczeństwem podróżnych czuwało około 3 tys. Policjantów. Mundurowi  udzielali wszechstronnej pomocy uczestnikom ruchu drogowego, ale również zdecydowanie reagowali na lekceważenie zasad bezpieczeństwa.  Duża uwaga zwracana była na wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu, tj. na nadmierną prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa, jazdę bez pasów bezpieczeństwa i przewożenie dzieci bez fotelików ochronnych. Podczas każdej kontroli drogowej badany był stan trzeźwości kierującego.

Wzmożone działania policjantów ruchu drogowego w ramach tegorocznej akcji ZNICZ potrwają jeszcze do niedzieli, 5 listopada, a wszystko po to by kierowcy i użytkownicy dróg  bezpiecznie wrócili do swoich domów.

 

 

Jesień to okres szczególnie niebezpieczny dla pieszych, są oni wówczas najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze.

Małopolska Policja zarówno w codziennej służbie jak i cyklicznie prowadzi działania ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego.                  

We wtorek, tj. 24 października br. na terenie całego województwa została  przeprowadzona kolejna taka akcja, podczas której policjanci ujawnili blisko 1650 wykroczeń popełnionych przez pieszych, w tym aż 60 % dotyczyło przechodzenia przez jezdnie w miejscach niedozwolonych. W ciągu całego dnia trwania działań na tą grupę niechronionych uczestników ruchu drogowego  nałożono 1102 mandaty karne. Ukarano także 66 rowerzystów, między innymi za jazdę wzdłuż przejścia dla pieszych oraz nieprawidłowe oświetlenie.

Piesi, to nie tylko sprawcy ale także ofiary wypadków, których najczęściej sprawcami są kierujący pojazdami silnikowymi. Podczas wtorkowych działań na tych kierujących nałożono 346 mandaty karne oraz sporządzono 174 wnioski o ukaranie do sądu. Najczęstsze ich przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.

Zadbajmy o swoją widoczność.

    

Każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wówczas kierujący pojazdem, dysponuje możliwością dostrzeżenia tak wyposażonego w elementy odblaskowe pieszego z dalszej odległości nawet 150 metrów, co pozwala mu na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej życie i zdrowie. Jeżeli osoba poruszająca się po drodze nie posiada elementu odblaskowego zostanie dostrzeżona z niewielkiej odległości, co najczęściej prowadzi do potrącenia.

 

 

Co 10. skontrolowany w czasie całodziennych działań pojazd, był w złym stanie technicznym.

W czwartek 12 października 2017r. małopolska Policja drogowa na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

Podczas działań policjanci skontrolowali w sumie 3692 pojazdy, w tym 150 busów  i autobusów oraz 1775 samochodów ciężarowych. Na kierujących  nałożyli w sumie 1501 mandatów karnych – najwięcej z nich, tj. 1073 na kierujących pojazdami ciężarowymi.  Ujawniono 400 naruszeń związanych ze złym stanem technicznym kontrolowanych w czasie akcji pojazdów, a w 57 przypadkach nie dopuszczono do dalszej jazdy.

Ponadto podczas działań zatrzymano 256 dowodów rejestracyjnych.

Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów - czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców.

Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego. W trakcie działań ujawniono  4 kierujących prowadzących pojazd po alkoholu.

 

Strony