Dla kierowców

Działania małopolskiej  Policji drogowej
 „Alkohol i Narkotyki”

    28 lutego 2014 roku, na terenie województwa małopolskiego zostały przeprowadzone działania pn. „Alkohol i Narkotyki”, które były ukierunkowane na eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących i ujawnianie przestępstw związanych z narkotykami.

    Podczas jednodniowych działań, policjanci wykonali blisko 19 tys. badań na zawartość alkoholu, ujawniając 58 nietrzeźwych oraz 2 kierujących pod wpływem narkotyków. Do sprawdzania zawartości alkoholu w organizmie zostały wykorzystane m.in. szybkie testy trzeźwości Alco Blow, które pozwoliły sprawnie przeprowadzić badania. Kontrole odbywały się przede wszystkim na drogach lokalnych, w rejonach dyskotek, restauracji oraz w turystycznych miejscowościach górskich.

   Przypominamy, że zawartość alkoholu we krwi o stężeniu od 0,2 do 0,5 promila, określa się jako stan po użyciu alkoholu. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem za które można stracić prawo jazdy nawet na 3 lata. Natomiast, gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila wówczas kierujący popełnia przestępstwo za które może stracić prawo jazdy nawet na 10 lat.

Kierowco pamiętaj, że alkohol:
- wydłuża czas reakcji
- pogarsza koordynację ruchów
- powoduje pogorszenie wzroku
- ogranicza pole widzenia
- powoduje błędną ocenę odległości i prędkości pojazdów
- znacznie obniża samokontrolę i koncentrację
- powoduje błędną ocenę własnych możliwości

 

Działania małopolskiej Policji drogowej

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” 

 

   W środę 19 lutego 2014r. na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja ta jest organizowana cyklicznie i ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze - zwłaszcza pieszych, którzy są najbardziej zagrożoną grupą spośród wszystkich uczestników ruchu drogowego.

    W czasie działań policjanci ujawnili 616 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi, za które nałożono 543 mandaty karne. Najczęstsze przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Ponadto ukarano 24 rowerzystów między innymi za nieprawidłowe oświetlenie. Kontrole trzeźwości wykazały, iż 23 kierujących prowadziło pojazd po alkoholu.

   Ujawniono prawie 500 nieprawidłowych zachowań pieszych na drodze, za które co 2. został ukarany mandatem karnym.
   Akcja prowadzona będzie jeszcze kilkakrotnie do końca roku.

 

 

Działania Policji drogowej

„BUS” i „TRUCK”

 

W czwartek 13 lutego 2014r. małopolska Policja drogowa na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów. Kontrolowali stan techniczny pojazdów, oraz czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców. Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego.                                                          

W czasie działań policjanci skontrolowali prawie 1200 pojazdów, w tym 269 busów i autobusów oraz 306 samochodów ciężarowych, na kierujących  nałożyli w sumie 618 mandatów karnych. Ujawniono110 naruszeń związanych ze złym stanem technicznym kontrolowanych w czasie akcji pojazdów. 

 

Rok 2013 najbezpieczniejszym rokiem na drogach

od momentu powstania województwa małopolskiego

 

   Podsumowano działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa na małopolskich drogach w ubiegłym roku i omówiono plan przedsięwzięć na rok bieżący. 

  W konferencji prasowej zorganizowanej 11 lutego br. uczestniczyli Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Roman Ciepiela oraz podinsp. Krzysztof Dymura Zastępca Naczelnika WRD KWP w Krakowie i Pan Marek Dworak Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

    Tematem policyjnego wystąpienia była ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2013 roku, oraz działania policyjne wypływające na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podinsp. Krzysztof Dymura zaznaczył, iż rok 2013 był najbezpieczniejszym rokiem na drogach Małopolski od momentu powstania województwa małopolskiego oraz przedstawił plany działań na rok 2014. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Roman Ciepiela omówił inwestycje drogowe, które zostały wykonane w 2013 roku oraz podkreślił fakt, iż w bieżącym roku szczególny nacisk położony będzie na promocję bezpieczeństwa, szczególnie wśród osób po 60. roku życia. Natomiast Pan Marek Dworak Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zreferował  działania Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego, które mają zwiększyć bezpieczeństwo  mieszkańców województwa małopolskiego.

W 2013 r. odnotowano:

-      3762  ( 3903 )* wypadki drogowe            - spadek  o   141     tj. 3,6 %,

-      219     ( 253 )* ofiar śmiertelnych             - spadek  o   34       tj. 13,4 %,

-      4659  ( 4777 )* osób rannych                   - spadek  o   118    tj. 2,5 %,

* dane w nawiasach za rok 2012.  

    Warto podkreślić fakt, że od 1999 roku, od powstania województwa małopolskiego, ilość wypadków zmniejszyła się o 1777, tj. o 32% oraz zanotowano spadek wśród ofiar śmiertelnych aż o 48,7% (w 1999 r. – 427 osób zginęło, natomiast w 2013 r. odnotowano 219 ofiar śmiertelnych).

    Bardzo istotne jest zapobieganie wypadkom poprzez eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących. Działania „Policja przeciw nietrzeźwym kierującym”, które były podjęte w 2006 r. (polegające na tym, że każda kontrola drogowa niezależnie od przyczyny podjęcia interwencji wiąże się z badaniem stanu trzeźwości), przyniosły efekt, gdyż w 2007 r. zanotowaliśmy 323 971 badań, a w 2013 roku 787 815,  tj. 463 844 więcej. Za skutkowało to spadkiem wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących.  W 2005 r. przed wprowadzeniem tej procedury nietrzeźwi kierujący  przyczynili się do zaistnienia 359 wypadków drogowych, w których zginęły 23 osoby, a 507 zostało rannych. Natomiast w 2013 roku zanotowaliśmy 188 wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących, w których 8 osób zginęło, a 268 zostało rannych. W porównując sytuację na przestrzeni lat 2005 - 2013 można zauważyć, iż zanotowaliśmy o 47% mniej wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących oraz odnotowaliśmy spadek aż o 65% wśród zabitych.

 

Prezentacja policyjna – przedstawiona podczas konferencji.

 

 

 

Podsumowanie działań małopolskiej Policji

"ALKOHOL I NARKOTYKI”

 

     Małopolska Policja w dn. 7 lutego 2014 roku,przeprowadziła działania pod kryptonimem „Alkohol i Narkotyki”. Głównym celem działań było eliminowanie z ruchu kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także ujawnianie przestępstw związanych z narkotykami.

     Priorytetem działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez zmniejszenie zagrożenia powodowanego przez nietrzeźwych  i odurzonych narkotykami kierujących.

     Kontrole przeprowadzane były we wszystkich powiatach w województwie małopolskim, gdzie policjanci sprawdzali wszystkie przejeżdżające pojazdy i kierujących. Kontrole te odbywały się przede wszystkim w rejonach popularnych dyskotek, pubów, restauracji oraz nocnych sklepów i stacji benzynowych (gdzie przez całą dobę jest sprzedawany alkohol).

     Ogółem podczas działań na zawartość alkoholu przebadano ponad 10 000 kierujących ujawniając 42 nietrzeźwych kierujących. Ponadto poddano badaniu kierujących na zawartość narkotyków ujawniając kierujących będących pod wpływem środków odurzających.

     Do sprawdzania zawartości alkoholu w organizmie zostały wykorzystane m.in. szybkie testy trzeźwości Alco Blow, które pozwoliły sprawnie przeprowadzić masowe badania.

     Działania kontrolne „Alkohol i narkotyki” będą kontynuowane.

Strony