Dla kierowców

Działania małopolskiej Policji drogowej „Pasy”

               W czwartek 30 stycznia 2014 roku na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania „Pasy”. Akcja była ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz eliminowanie zachowań mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo.

               Policjanci zwracali szczególną uwagę na korzystanie podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów oraz przewożenie dzieci  w specjalnych fotelikach ochronnych.

               Podczas całodziennych działań funkcjonariusze skontrolowali ponad 1500 pojazdów, ujawnili 720 naruszeń niekorzystania podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa, w tym 690 przez kierujących, 27 przez pasażerów i 7 przypadków nieprawidłowego przewożenia dzieci.  

               Zapięcie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących pojazdem i przewożenie dzieci w fotelikach ochronnych w razie jakiegokolwiek zdarzenia drogowego uratują życie i zdrowie. W momencie zderzenia, przy prędkości zaledwie 50 km/h, masa ciała nie zapiętego pasem bezpieczeństwa wzrasta aż 40 krotnie i w krytycznym momencie  jego tzw. masa zderzeniowa osiąga wartość zbliżoną do 3 TON!

„(Nie) Bezpieczny Senior na drodze”

                            W dniu 28 stycznia 2014 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem przeprowadzili wykład dla osób starszych pt. „Bezpieczny senior na drodze”. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa osób po 60 roku życia jako uczestników ruchu drogowego z terenu województwa małopolskiego. Tematem policyjnego wystąpienia było bezpieczeństwo pieszych na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Ponadto,  funkcjonariusz udzielał wskazówek i porad jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Wszystkim uczestnikom spotkania wręczono odblaski  zachęcając jednocześnie do ich noszenia  każdego dnia. Prelekcja cieszyły się dużym zainteresowaniem. Działania będą cykliczne, aż do czerwca 2014 roku.

 

 

Działania policji drogowej

„BUS” i „TRUCK”

 

   W poniedziałek 20 stycznia 2014r. małopolska Policja drogowa na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

    Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów. Kontrolowali stan techniczny pojazdów, oraz czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

    W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców. Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego.                                                          

   W czasie działań policjanci skontrolowali prawie 1200 pojazdów, w tym około 280 busów i autobusów oraz 350 samochodów ciężarowych, na kierujących  nałożyli w sumie 589 mandatów karnych. Ujawniono 2 nietrzeźwych kierujących pojazdami ciężarowymi. Ponadto ponad 100 naruszeń związanych było ze złym stanem technicznym kontrolowanych w czasie akcji pojazdów. 

 

Bezpieczny Senior na Drodze”

Okres jesienno – zimowy to czas największego zagrożenia dla pieszych na drodze. Mając na uwadze ich bezpieczeństwo Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w od IX – XII 2013 r. przeprowadzili akcje profilaktyczno - edukacyjną pn. „Bezpieczny Senior na Drodze”. Celem projektu było ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych powyżej 60 roku życia.

Jak pokazały statystyki w roku 2012 na terenie województwa małopolskiego zanotowano 3901 wypadków drogowych, w których zginęły 253 osoby. Wśród wszystkich ofiar śmiertelnych 106 stanowili piesi, tj. 42 % wszystkich zabitych.

Na uwagę zasługuje fakt, że najwięcej pieszych zginęło w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia – 51 zabitych. Co 2. pieszy, który zginął w wypadku drogowym to osoba w wieku powyżej 60 roku życia.

Dodatkowo trzeba podkreślić, że piesi w tej grupie wiekowej spowodowali 438 tj. 11 % wszystkich wypadków drogowych, w których 1/3 z nich zginęła.

Chcąc ograniczyć skutki tych zdarzeń, w ramach akcji „Bezpieczny Senior na Drodze” przeprowadzono 63 godzin wykładów w których brało udział blisko 2200 słuchaczy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Policjanci w czasie spotkań zaprezentowali materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponadto prowadzili dyskusje, ze słuchaczami na temat lokalnie istniejących zagrożeń w obszarze ruchu drogowego. Najczęstsze uwagi sugerowane przez uczestników spotkań dotyczyły krótkiego cyklu światła zielonego podczas przechodzenia na drugą stronę jezdni po przejściu dla pieszych. Podkreślano również słabą infrastrukturę drogową – brak chodników oraz przejść dla pieszych a także wskazywano braki oświetlenia wokół przejść dla pieszych,  szczególnie przy drogach gminnych i powiatowych. Seniorzy zwrócili uwagę na pojazdy, które parkują na chodnikach i utrudniają ruch pieszym. Wyrażali zadowolenie z podjętej akcji i sugerowali więcej tego typu działań profilaktycznych, w których otrzymują elementy odblaskowe.

   Informacje przekazane  przez uczestników wykładów będą analizowane wspólnie z zarządcami dróg, bowiem nawet niewielkie zmiany infrastruktury drogowej, czy organizacji ruchu mogą poprawić bezpieczeństwo pieszych.

 Na wykładach szczególną uwagę zwracano na konieczność używania elementów odblaskowych, które zwiększają widoczność osoby poruszającego się po drodze w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. W ramach kampanii, dzięki wsparciu Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, każdy uczestnik otrzymał opaskę odblaskową.  W akcję włączyło się także Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter – Ego,którego przedstawiciele na spotkaniach przekazywali słuchaczom porady związane ze skutkami cywilno – prawnymi zdarzeń drogowych i prawami osób poszkodowanych.

Projekt był finansowany ze środków Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa na drogach Małopolski oraz ze środków Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku na działalność i funkcjonowanie UTW.

Akcja pn. „Bezpieczny Senior na Drodze” będzie kontynuowana w roku 2014, gdyż jak wynika z analiz stanu bezpieczeństwa problem z wypadkami, gdzie giną osoby powyżej 60 roku życia nadal istnieje. 

 

  

PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH ZAKOPANE

W dniach 17 - 19 stycznia 2014 roku na obiektach dużej skoczni K-120 w Zakopanem odbędą się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na starcie imprezy staną najlepsi skoczkowie świata. Zawody cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W związku z tym na drogach dojazdowych do stolicy Tatr, szczególnie na „zakopiance” oraz w samym Zakopanem można będzie napotkać utrudnienia w ruchu drogowym. 

PREZENTACJA (kliknij tu) z poradami Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. 

Strony