Dla kierowców

Akcja „Pasy” małopolskiej Policji

 Akcja „Pasy” małopolskiej Policji7 kwietnia 2017 roku na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania „Pasy”, podczas których policjanci zwracali szczególną uwagę na korzystanie podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów oraz przewożenie dzieci w specjalnych fotelikach ochronnych.

W czasie całodziennych działań funkcjonariusze skontrolowali blisko 2800 pojazdów, ujawnili 2026 naruszeń niekorzystania podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa, w tym 1799 przez kierujących, 220 przez pasażerów i 7 przypadków nieprawidłowego przewożenia dzieci.  

Przypominamy, że pasy bezpieczeństwa są najskuteczniejszym znanym środkiem ratującym ludzkie życie podczas zdarzenia drogowego. Zapięte pasy bezpieczeństwa w momencie uczestniczenia w wypadku drogowym to najczęściej jedyna szansa na przeżycie.

Ponadto zgodnie z obowiązującym taryfikatorem za jazdę bez zapiętych pasów kierowca może otrzymać mandat w wysokości 100 złotych oraz 2 punkty karne. Za pasażera możemy dostać mandat w wysokości 100 złotych i 4 punkt karne. Mandat w wysokości 150 złotych i 6 punktów otrzyma kierowca także w przypadku przewożenia dziecka w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Szkolenie z zakresu inżynierii ruchu drogowego

Od 5 do 7 kwietnia 2017 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie zorganizowali seminarium szkoleniowe przeznaczone dla policjantów realizujących zadania z zakresu inżynierii ruchu drogowego oraz pracowników Rejonów Dróg Krajowych. 

Zakres szkolenia obejmował tematykę:

 • zmian w przepisach ruchu drogowego i innych przepisach,
 • zasad wyznaczania obszarów zabudowanych w/c dróg krajowych (definicja, wniosek, wizja w terenie , projekt, realizacja),                
 • wyznaczania lokalizacji przejść dla pieszych w/c dróg krajowych wraz z podsumowaniem wspólnego programu Oddziału i Policji za lata 2015-2016 w ramach realizacji programu „Bezpieczny Pieszy 2015/2016”,             
 • zasad wyznaczania przystanków komunikacji zbiorowej w ciągach dróg krajowych (przepisy, wniosek, wizja w terenie , projekt, realizacja),
 • wprowadzania tymczasowych zmian organizacji ruchu  (organizacja  robót, roboty szybko postępujące, ręczna regulacja ruchem, sygnalizacja-wahadło, awaria) + zajęcia praktyczne w grupach,
 • zabezpieczania miejsc wypadków i zdarzeń drogowych w/c dróg krajowych (wymagania i praktyka),
 • zasad lokalizacji sygnalizacji świetlnych w/c dróg krajowych (wniosek, kryteria, wytyczne, realizacja),                  
 • kontroli ogólnych BRD dróg krajowych – uwagi praktyczne.

Wykłady prowadzone były przez przedstawicieli GDDKiA w Warszawie, GDDKiA O/Kraków oraz oficerów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie.

Motocyklisto bądź rozważny na drodze

Początek wiosny to jeden z najbardziej niebezpiecznych okresów dla motocyklistów. Rozpoczęcie sezonu wymaga zwiększenia ostrożności zarówno ze strony samych motocyklistów, jak i kierujących innymi pojazdami, którzy przez ostatnie kilka miesięcy odwykli od zwracania uwagi na jednoślady.

W roku 2016 w Małopolsce zginęło 25 motocyklistów - stanowili oni co 7. ofiarę śmiertelną wypadków drogowych.  

Od początku 2017 roku na drogach Małopolski odnotowano 27 ofiar wypadków z udziałem motocyklistów (nie było wśród nich ofiar śmiertelnych), którzy w 62 % sami okazali się sprawcami tych zdarzeń. W analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano 21 ofiar wypadków z udziałem motocyklistów, w tym 2  zabitych.

Z roku na rok nadmierna prędkość to główną przyczyna wypadków drogowych spowodowanych przez motocyklistów. Zdarzenia z udziałem jednośladów z reguły mają tragiczne konsekwencje, giną w nich często młodzi ludzie.

Motocykl nie ma karoserii ani pasów bezpieczeństwa, które chroniłyby kierującego, dlatego tak ważne jest, aby przestrzegali oni obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Kierujący jednośladem w chwili wypadku drogowego doznaje o wiele poważniejszych urazów niż kierujący samochodem.  

Z apelem zwracamy się również do kierujących samochodami, którzy w związku z rozpoczętym sezonem motocyklowym powinni bardziej obserwować drogę i zwracać uwagę na mogące pojawić się jednoślady.

Prosimy o rozwagę i życzliwość na drogach wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Rowerzysto bądź bezpieczny na drodze

Rowerzysto bądź bezpieczny na drodze

Wraz z rozpoczęciem sezonu rowerowego na naszych drogach wzrasta liczba  jednośladów. Co raz częściej rower staje się wygodnym i szybkim środkiem transportu zwłaszcza do pracy.

W roku 2016 w Małopolsce odnotowaliśmy 506 ofiar wypadków z udziałem rowerzystów, w których 12 osób poniosło śmierć (tj. o ¼ mniej niż w roku ubiegłym), a 494 zostały ranne, ponadto rowerzyści spowodowali  252 wypadki drogowe. 

Rowerzyści to tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego i jak nazwa wskazuje są znacznie bardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Jazda jednośladem wymaga pełnego panowania nad rowerem, a prędkość powinna być dostosowana do aktualnie panujących warunków oraz umiejętności jadącego.

Konieczne jest, aby rower był w dobrym stanie technicznym, zwłaszcza ze sprawnie działającymi hamulcami. Jadąc na rowerze należy pamiętać o odblaskach, dzięki którym kierujący jednośladem będzie bardziej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego i jednocześnie bezpieczniejszy na drodze.

Rower musi być wyposażony w:

 1. światło pozycyjne przednie o barwie białej lub żółtej selektywnej,
 2. światło pozycyjne tylne barwy czerwonej -  może być migające,
 3. światło odblaskowe tylne czerwone o kształcie innym niż trójkąt,
 4. przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec,
 5. dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku.

Za nieprawidłowe wyposażenie roweru można otrzymać mandat karny w wysokości od 20 – 500 złotych.  

Przypominamy, iż osoby pomiędzy 10 a 18 rokiem życia mogą poruszać się po drogach rowerem wyłącznie, gdy posiadają dokument potwierdzający ich uprawnienia do kierowania. Dokumentem tym  może być  prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T, a także karta rowerowa, którą może uzyskać osoba, która ukończyła 10 lat i wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami, tj. zdała egzamin teoretyczny z przepisów ruchu drogowego oraz praktyczny jazdy na rowerze. Osoby, które ukończyły 18 rok życia nie muszą posiadać karty rowerowej.  Ale nieznajomość przepisów nie zwalnia ich z odpowiedzialności.

Przepisy dotyczące rowerzystów wg Ustawy Prawo o ruchu drogowym: 

 • Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów, lub innej części drogi, które zamierza opuścić.
 • Rowerzysta może poruszać się środkiem pasa ruchu na skrzyżowaniu jeśli ten pas umożliwia opuszczenie skrzyżowania  w więcej niż jednym kierunku.
 •   „Śluza rowerowa” to zarezerwowany dla rowerzystów obszar pomiędzy skrzyżowaniem a linią zatrzymania dla samochodów. Kiedy auta zatrzymują się na czerwonym świetle, rowerzyści mogą je minąć i wjechać do śluzy, ustawiając się przed samochodami.
 • Rowerzysta może wyprzedzać z prawej strony np. wolno jadące pojazdy lub stojące w korku z prawej strony.

Ponadto warto pamiętać:

 • Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
 • Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Kierującemu rowerem zabrania się:              

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu - dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na  pedałach lub podnóżkach,
 • czepiania się innych pojazdów.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone  wyjątkowo gdy:

 • opiekuje się on osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem lub szerokość chodnika wzdłuż drogi po której ruch pojazdów jest  dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) nowy przepis,
 • kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

W przypadku, gdy kierujący rowerem korzysta z drogi dla rowerów i pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Szczególna ostrożność polega na poruszaniu się z niewielką prędkością, która umożliwia mu odpowiednio szybką reakcję w każdej sytuacji drogowej.

Kierujący rowerem może korzystać z jezdni. Wówczas ma on obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego (jazda po prawej stronie jezdni). Dopuszczona jazda lewą stroną  tylko w określonych przypadkach, tj. gdy opiekuje się dzieckiem w wieku do 10 lat.

Uwaga! rowerzysta może przekroczyć przejście dla pieszych jako pieszy prowadzący rower.

Kolumna rowerów:

Jadąc w kolumnie rowerzystów, należy pamiętać, że odległość od poprzedzającego pojazdu nie jest określona. Liczba rowerów jadących w kolumnie nie powinna przekraczać 15. Odległość między kolumnami rowerzystów nie może być mniejsza niż 200 metrów.

Podziękowanie 

Strony