Dla kierowców

Narada służby ruchu drogowego małopolskiej Policji

W ubiegłym tygodniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się narada małopolskiej służby ruchu drogowego. Przybyłych na spotkanie naczelników i kierowników komórek ruchu drogowego komend miejskich i powiatowych Policji powitał mł. insp. Maciej Rymar Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz jego zastępca podinsp. Krzysztof Dymura.

W naradzie uczestniczyli również Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr. Krzysztof Pobuta oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak, którzy podziękowali za osiągnięte wyniki i zaangażowanie w służbie podkreślając, iż bezpieczeństwo na drogach jest jednym z najważniejszych priorytetów działań Policji.

Tematem narady było omówienie głównych zagrożeń bezpieczeństwa na drogach oraz sposoby ich przeciwdziałania. Szczegółowo przedstawiono stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach w roku 2017, a także w roku bieżącym. Z uwagi na znaczy udział pieszych, wśród ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, w latach 2018 – 2020 będzie realizowany „Małopolski Wojewódzki Program Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych”. Jego zakres będzie obejmował działania kontrolno – prewencyjne, inżynieryjne oraz profilaktyczno - edukacyjne.

Podczas narady szeroko dyskutowano na temat działań, które będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym także o wprowadzonym na lata 2018 – 2020 wojewódzkim programie bezpieczeństwa rowerzystów.

 

Zaprezentowano szczegółowy kalendarz działań profilaktycznych na rok 2018, który koordynowany jest przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zgodnie z tym harmonogramem, praktycznie w każdym miesiącu będą realizowane konkretne akcje edukacyjne skierowane do poszczególnych grup uczestników ruchu drogowego, w zależności od występującego zagrożenia.

Działania Policji ruchu drogowego ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów i pojazdów ciężarowych

W czasie jednodniowych działań, policjanci ujawnili ponad 320 pojazdów poruszających się po drodze w złym stanie technicznym.

We wtorek 27 lutego 2018r. małopolska Policja ruchu drogowego, na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

Podczas działań policjanci skontrolowali 3555 pojazdów, w tym 179 busów i autobusów oraz 1366 samochodów ciężarowych. Ujawniono 328 naruszeń związanych ze złym stanem technicznym kontrolowanych w czasie akcji pojazdów, a w 21 przypadkach nie dopuszczono do dalszej jazdy.

Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów - czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw  i odpoczynku kierowców.

Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego. W trakcie działań ujawniono 6 kierujących prowadzących pojazd po alkoholu.

Kaskadowy pomiar prędkości w Małopolsce

W ostatnią niedzielę zimowych ferii, tj. 25 lutego br. na terenie Małopolski prowadzone były ogólnopolskie działania pn. „Kaskadowy pomiar prędkości.

Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach.

Dane statystyczne od lat wskazują, że nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków, średnio co 4. wypadek spowodowany jest z tej przyczyny. Wielu kierowców nie zdejmuje nogi z gazu nawet na śliskiej i mokrej nawierzchni, gdzie droga hamowania pojazdu znacznie się wydłuża i trudniej jest zapanować nad nim.

Celem prowadzonych działań było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Policjanci ruchu drogowego wykorzystali wszystkie dostępne urządzenia do pomiaru prędkości, w tym również radiowozy nieoznakowane wyposażone w wideorejestratory.

Podczas całodziennej akcji skontrolowano 1912 pojazdów, ujawniając ponad 1400 kierujących przekraczających prędkość.  

 

Zadbajmy, aby powroty z zimowego wypoczynku były bezpieczne

Przed nami ostatni weekend ferii zimowych. To czas powrotów i dużego natężenia pojazdów na drogach, co może spowodować wzrost zagrożenia  bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wracając z zimowego wypoczynku zadbajmy o to, aby było bezpiecznie, zachowajmy rozwagę na drodze i życzliwość wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zima to trudny okres dla kierowców, szybko zapadający zmierzch, ograniczona widoczność, opady atmosferyczne, śliska nawierzchnia to częste przyczyny wypadków drogowych. 

Małopolska Policja mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu podczas najbliższego weekendu, tj. w dniach od 23 - 25 lutego 2018r nasili działania.  Nad bezpieczeństwem podróżujących będzie czuwać ponad 1100 małopolskich policjantów ruchu drogowego.

     

Funkcjonariusze przede wszystkim będą nadzorować główne szlaki komunikacyjne, pomagać kierującym, ułatwiać ruch pojazdów, za pośrednictwem mediów na bieżąco informować o zaistniałych utrudnieniach na drogach oraz reagować na popełniane przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym.

Kierowcy mogą się spodziewać większej liczby oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami. Dla kierujących, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych, nie będzie taryfy ulgowej.

Jazda z nadmierną prędkością, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych czy też kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu to główne przyczyny wypadków, dlatego policjanci będą szczególną uwagę zwracać na kierujących popełniających powyższe wykroczenia.

Przypominamy, że każda kontrola drogowa związana będzie z badaniem trzeźwości kierującego, co pozwoli wyeliminować z ruchu osoby prowadzące pojazd w takim stanie,a tym samym narażających innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo.  

Apelujemy również do pieszych do zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię, a także do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.

Starajmy się nie odkładać powrotów na ostatnią godzinę. Spokojniej i bezpieczniej wrócimy wyjeżdżając wcześniej.

Małopolska Policja drogowa życzy bezpiecznych powrotów do domu.

Od dzisiaj w Małopolsce można zapłacić mandat kartą płatniczą

Małopolska Policja otrzymała 161 terminali płatniczych, które zostały rozdysponowane do wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji w województwie małopolskim.

Dzięki tym urządzeniom, kierowcy, którzy za popełnione wykroczenie otrzymają mandat karny, będą mogli zapłacić go na miejscu. Nie będzie to jednak obowiązek, policjanci będą informowali kierowcę, iż istnieje taka możliwość, a wybór formy płatności będzie zależał od osoby ukaranej.

 

Posiadanie terminali płatniczych usprawni służbę policjantów, zwłaszcza w sytuacji gdy wykroczenie popełni obcokrajowiec, który mandat karny musi zapłacić na miejscu gotówką.

To udogodnienie, gdyż dzięki terminalom, kierowca, który otrzymał mandat karny będzie mógł od razu zapłacić grzywnę, bez fatygowania się na pocztę, do banku czy robienia przelewów w internecie.

Strony