Dla kierowców

Prawie 1400 wykroczeń popełnionych przez pieszych

Piesi jako niechronieni uczestnicy ruchu są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Prawidłowe ich zachowanie w ruchu drogowym  nabiera wówczas szczególnego znaczenia. Główne błędy jakie popełniają piesi to nieostrożne wyjście na jezdnie przed jadący pojazd, nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu oraz przeszkody czy też przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.

 

Małopolska Policja zarówno w codziennej służbie jak i cyklicznie prowadzi działania ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.                  

W ostatni piątek, tj. 8 września br. na terenie całego województwa została  przeprowadzona kolejna taka akcja, podczas której policjanci ujawnili prawie 1400 wykroczeń popełnionych przez pieszych.

W ciągu całego dnia trwania działań na tą grupę niechronionych uczestników ruchu drogowego  nałożono 954 mandaty karne – przede wszystkim za przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych oraz niestosowanie się przez pieszych do sygnalizacji świetlnej. Ukarano także 67 rowerzystów, między innymi za jazdę wzdłuż przejścia dla pieszych oraz nieprawidłowe oświetlenie.

Piesi, to nie tylko sprawcy ale także ofiary wypadków, których najczęściej sprawcami są kierujący pojazdami silnikowymi. Podczas piątkowych działań na tych kierujących nałożono 452 mandaty karne oraz sporządzono 64 wnioski o ukaranie do sądu. Najczęstsze ich przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.

Zbliża się jesień, a w tym czasie bardzo istotna jest widoczność pieszego na drodze. Przypominamy, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wówczas kierujący pojazdem, dysponuje możliwością dostrzeżenia tak wyposażonego w elementy odblaskowe pieszego z dalszej odległości nawet 150 metrów, co pozwala mu na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej życie i zdrowie. Jeżeli osoba poruszająca się po drodze nie posiada elementu odblaskowego zostanie dostrzeżona z niewielkiej odległości, co najczęściej prowadzi do potrącenia.

 

Bądźmy rozważni - sezon motocyklowy nadal trwa

W ostatnią niedzielę, tj.10 września br. na drogach Małopolski doszło do dwóch  tragicznych w skutkach wypadków drogowych,  w których śmierć ponieśli motocykliści.

Pierwszy z nich miał miejsce ok. godz. 10:20 w miejscowości  Babice w powiecie chrzanowskim, gdzie jak wstępnie ustalono  40-letnia kierująca samochodem m-ki  Citroen,  wyjeżdżając z drogi podporządkowanej  nie  ustąpiła  pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia z kierującym motocyklem m-ki Suzuki. Pomimo przeprowadzonej  reanimacji 36- letni  kierujący motocyklem zmarł.

Do drugiego wypadku doszło o godz. 10:55 w miejscowości  Pilcza  Żelichowska w powiecie dąbrowskim. Jak wynika ze wstępnych ustaleń 31-letni kierujący motocyklem m-ki Kawasaki, nie posiadający uprawnień do kierowania na  łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas jezdni i doprowadzi do zderzenia z  jadącym pojazdem m-ki Citroen. Motocyklista zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Od początku 2017 roku na drogach Małopolski w wypadkach drogowych zginęło 9 motocyklistów ( tj. o 53 % mniej niż w roku ubiegłym), a 192 zostało rannych.

Zdarzenia z udziałem motocyklistów z reguły mają tragiczne konsekwencje, giną w nich często młodzi ludzie.

Motocykl nie ma karoserii ani pasów bezpieczeństwa, dlatego kierujący jednośladem w chwili wypadku drogowego doznaje o wiele poważniejszych urazów niż kierujący samochodem. 

Kierujących prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na motocykle, gdyż nie zakończył się jeszcze sezon motocyklowy, a motocyklistów prosimy o zachowanie rozsądku za kierownicą.

 

 

VIII edycja Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła"

Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w VIII edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła".

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. 

 Regulamin konkursu pt. "Odblaskowa Szkoła" (kliknij link)

Podsumowanie działań małopolskiej Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach w okresie wakacyjnym

Celem akcji było zapewnienie bezpieczeństwa turystom podróżującym i wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego. Zmierzały one przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, bowiem ich bezpieczeństwo  w okresie wakacji stanowi priorytet działań Policji.

Wstępne dane statystyczne pokazują, że w okresie od 24.06.2017r. do 31.08.2017 roku na małopolskich drogach doszło do  848 wypadków drogowych (spadek o 49 tj. 5,4 %), w których zginęły osoby 33 (spadek o 1 tj. 2,9 %), a 1037  zostało rannych (spadek o 92 tj. 8,1 %).

W grupie wiekowej dzieci do lat 14 odnotowano 86 wypadków, w których zginęło 3 dzieci, a 96 zostało rannych.

Od początku wakacji, tj. od 24.06 do 31.08.2017 roku małopolscy policjanci skontrolowali ogółem 101 583 pojazdy, w tym 1552 autobusy. Ujawniono  85 831 wykroczeń, za które nałożono  64 915 mandatów karnych (w tym 333 dot. autobusów), skierowano 7240 wniosków o ukaranie (w tym 15 dot. autobusów) oraz zastosowano 13 676 pouczeń (w tym 57 dot. autobusów). Zatrzymano 1201 praw jazdy  i 5109 dowodów rejestracyjnych w tym 3598 za zły stan techniczny.

Policjanci w okresie wakacyjnym szczególną uwagę zwracali na obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy przez wszystkich podróżnych w pojeździe oraz przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych. Kontrole ujawniły 3954 przypadki niestosowania się do obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa i 92 przypadki niewłaściwego przewozu dzieci.

Kontynuowano zaostrzoną procedurę kontrolną polegającą na każdorazowym sprawdzaniu stanu trzeźwości kierującego podczas kontroli drogowej. Pozwoliło to na ujawnienie i wyeliminowanie z ruchu 1888 nietrzeźwych kierujących.        

               

Działania kontrolne uzupełniane były aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu. Zaowocowało to 122 wystąpieniami w mediach. Podjęte zostały również akcje edukacyjne, w sumie zrealizowano ponad 1034 takie spotkania.

 

Kontrole autobusów

Pod szczególnym nadzorem znalazły się autobusy turystyczne.


Od 24.06. do 31.08.2017 roku skontrolowano 1552 autobusy, z czego 1445 w komunikacji krajowej i 107 w komunikacji międzynarodowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych za pośrednictwem mediów przekazano informacje o możliwości skontrolowania autobusu turystycznego jeszcze przed wyjazdem w trasę - skontrolowano 575 autokarów tj. 37% wszystkich skontrolowanych autokarów.

W sumie stwierdzono 405 wykroczeń popełnionych przez kierujących autobusami – nałożono na nich 333 mandaty karne, skierowano 15 wniosków o ukaranie do sądu oraz zastosowano 57 pouczeń.

Kontrole autobusów ujawniły 86 usterek technicznych. Do najistotniejszych należały usterki: układu hamulcowego, ogumienia.

Podczas prowadzonych działań nie stwierdzono przypadku kierowania autobusem przez nietrzeźwego kierującego.

 

Bezpieczna droga do szkoły

Po dwumiesięcznej przerwie uczniowie wracają do szkół. Nad ich bezpieczeństwem będą czuwać policjanci, którzy wraz z rozpoczęciem roku szkolnego prowadzą działania „Bezpieczna droga do szkoły”.

Jak co roku pod szkołami pojawią się policjanci, którzy będą udzielać pomocy w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych, tzw. szkolnych  przejściach dla pieszych oraz praktycznie uczyć prawidłowego zachowania się na drodze. Będziemy starali się objąć nadzorem jak największą ilość szkół, jednakże w pierwszej kolejności szkoły zagrożone wypadkowością oraz o dużym natężeniu ruchu.

Ponadto przez cały okres roku szkolnego policjanci prowadzić będą stałą, systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną ukierunkowaną głównie na profilaktykę i edukację uczniów z najmłodszych klas.

W ramach prowadzonych działań w rejonach szkół policjanci będą zdecydowanie reagować na wykroczenia popełniane przez kierujących, szczególnie takie jak nadmierna prędkość, kierowanie po użyciu alkoholu, wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych i w okolicach placówek szkół, przewożenie dzieci pojazdami niesprawnymi technicznie oraz w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu, a także na inne wykroczenia stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym. We wrześniu i październiku będziemy dążyć do skontrolowania wszystkich autobusów szkolnych.

Mimo prowadzenia wzmożonych działań przez Policję, obowiązkiem dorosłych jest zadbać o to, by przygotować dzieci do bycia uczestnikiem ruchu drogowego. Rodzice nie mogą czuć się zwolnieni z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa swym pociechom. Przed rozpoczęciem roku szkolnego na przykład podczas wspólnego spaceru powinni oni pokazać dzieciom nie najkrótszą, a najbezpieczniejszą drogę o szkoły. Tą drogą wspólnie z dziećmi powinni kilkakrotnie przejść utrwalając prawidłowe zachowania  w drodze do szkoły  i zwracając uwagę   na  zagrożenia związane z ruchem drogowym. Warto pamiętać, że przejście przez jezdnie to dla młodszych dzieci prawdziwe wyzwanie.

Przypominamy  podstawowe zasady, które należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.

Przypominamy, że każda osoba poruszająca się po drodze  po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.

Przypominamy o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub w specjalnych urządzeniach przytrzymującym, tzw. podstawkach. 

 Zachęcamy szkoły podstawowe do wzięcia udziału w akcji „Odblaskowa Szkoła”

We wrześniu rozpoczyna się realizacja VIII edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” skierowanego do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie woj. małopolskiego. Celem tej akcji jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe, a także możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

Statystyka

W 2016 roku w Małopolsce odnotowano 420 ofiar wśród dzieci do lat 14,  w tym  7 śmiertelnych,  a 413 zostało rannych. Najbardziej zagrożoną kategorią uczestników ruchu drogowego wśród tej grupy wiekowej okazali się pasażerowie samochodów osobowych -  w wypadkach zostało poszkodowanych 222 osoby oraz piesi - w wypadkach zostało poszkodowanych 130 osób.

Na początku roku szkolnego 2016/2017 (w okresie od 1 - 9.09.2016r.) - w grupie wiekowej dzieci do lat 14 w wypadkach drogowych 16 doznało obrażeń ciała, a 1 osoba poniosła śmierć.

Strony