Dla kierowców

Inauguracja kampanii "Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo"

We wtorek 28 listopada 2017 roku o godz. 11.00 na jednej ze Stacji Kontroli Pojazdów w Krakowie odbyła się Inauguracja Ogólnopolskiej Kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”

W ramach akcji w grudniu br., kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić prawidłowe ustawienie świateł w swoim samochodzie. Będzie to możliwe dzięki II edycji akcji „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”.

Udział w kampanii zadeklarowały stacje kontroli pojazdów funkcjonujące pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego z całej Polski, w których w dniach 2, 9 i 16 grudnia br., kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić światła w swoich pojazdach.

W akcję włączyła się również firma Neptis S.A., która jest operatorem popularnego wśród kierowców komunikatora Yanosik. Użytkownicy tej aplikacji otrzymają na swój telefon informacje na temat lokalizacji stacji kontroli pojazdów wykonujących sprawdzenia.Zakładane cele kampanii:
- wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem,
- stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych – poza terminem badania technicznego,
- zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno – zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem,
- propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – pojazd (m.in. promowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych).

W okresie jesienno-zimowym, w szczególności nasila się ryzyko wypadku z udziałem pieszego. W tym czasie odnotowujemy największą ilość zabitych pieszych. Wcześnie zapadający zmrok powoduje, że osoba poruszająca się po drodze - zwłaszcza nie posiadająca elementu odblaskowego jest niewidoczna dla kierującego pojazdem. Niewątpliwie części zdarzeń z udziałem tej  grupy uczestników ruchu drogowego udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie i prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.
Z drugiej strony tych wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi używali elementów odblaskowych i to nie tylko w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy czyli po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.
Tegoroczna kampania „Twoje światła-Twoje bezpieczeństwo” jest realizowana w ramach podjętej we wrześniu tego roku akcji w obszarze bezpieczeństwa pieszych „Świeć przykładem”.

Badania odbędą się w ponad 200 punktach na terenie całej Polski. Dokładny wykaz punktów umożliwiających bezpłatne badania znajduje się na stronie: http://yanosik.pl/dobre-swiatla/

Apelujemy o ostrożność na drogach

W związku z opadami śniegu na małopolskich drogach panują trudne warunki. Kierowcy podczas podróży  mogą napotkać na  utrudnienia w ruchu drogowym. Wybierając się w trasę warto pamiętać przede wszystkim o tym, że nieostrożna jazda i niedostateczne przygotowanie pojazdu do panujących warunków może prowadzić do kolizji i wypadków. Zaśnieżona, oblodzona, czy pokryta błotem pośniegowym droga wymusza na kierujących zmianę techniki jazdy. Pamiętajmy aby zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu oraz zdecydowanie ograniczyć prędkość.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu, małopolska policja drogowa w tym okresie zwiększyła nadzór nad głównymi szlakami komunikacyjnymi, pomaga kierującym w bezpiecznym dotarciu do celu podróży.

Przed wyruszeniem w trasę warto sprawdzić aktualną sytuację na drogach za pomocą kamer monitorujących ruch drogowy:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  i Autostrad w Krakowiewww.krakow.gddkia.gov.pl

Autostrada A4 - www.autostrada-a4.pl

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowiewww.e-drogi.pl/zdwkr

Ponadto, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła punk informacji drogowej o stanie przejezdności dróg krajowych pod całodobowymi numerami telefonów:

(12) 412 – 16 – 44

(12) 417 – 14 – 22

Natomiast, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie pełni dyżury pod numerami telefonów:

(12) 44-65-855

609-703-392

Uwaga PIESI!

O ostrożność na drodze apelujemy również do pieszych uczestników ruchu drogowego, którzy w okresie jesienno - zimowym są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo.

 Należy pamiętać, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wówczas kierujący pojazdem, dysponuje możliwością dostrzeżenia tak wyposażonego w elementy odblaskowe pieszego  z dalszej odległości nawet 150 metrów, co pozwala mu na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej życie i zdrowie.Jeżeli osoba poruszająca się po drodze nie posiada elementu odblaskowego zostanie dostrzeżona z niewielkiej odległości, co najczęściej prowadzi do potrącenia.

 

Policjanci ruchu drogowego uczesniczyli w kirsie specjalistycznym z zakresu obsługi wideorejestratorów

W dniach od 13 do 16 listopada 2017 roku Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie oraz Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie zorganizowali kurs specjalistyczny z zakresu obsługi wideorejestratorów wykroczeń.

W kursie prowadzonym przez wykładowców z Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie uczestniczyło 35 małopolskich policjantów ruchu drogowego. Podczas szkolenia nabyli oni umiejętności w zakresie obsługi wideorejestratorów wykroczeń, ponadto na zajęciach teoretycznych poznali przepisy dotyczące służby z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących.

     

Właściwe przygotowanie merytoryczne i praktyczne policjantów wykonujących zadania służbowe na drogach jest istotnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Apelujemy o ostrożność podczas trudnych jesienno - zimowych warunków na drodze

Apelujemy, aby w ten jesienny okres kierowcy zachowali na drodze szczególną ostrożność. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu to najczęstsze przyczyny wypadków - zwłaszcza jesienią.

Intensywne opady deszczu oraz wcześnie zapadający zmrok ograniczają widoczność na drodze. Mokra i śliska jezdnia, a także często leżące na niej liście nie sprzyjają kierującym. W takich warunkach droga hamowania pojazdu znacznie się wydłuża. Dlatego pamiętajmy aby jechać z prędkością pozwalającą kierowcy kontrolować sytuację na drodze.

      

W tym okresie najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi. Ciemne ubrania ograniczają ich widoczność, dlatego też policjanci ruchu drogowego zarówno w codziennej służbie jak i podczas działań profilaktyczno - edukacyjnych przypominają o obowiązku posiadania elementów odblaskowych. Jest to prawny obowiązek, zgodnie z art. art. 11 ust. 4a - pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

         

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 30 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów, co pozwala kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

W roku 2016 na małopolskich drogach zginęło 65 pieszych, w tym najwięcej z nich, aż 27 w okresie od  października do grudnia. Z danych tych wynika ze blisko co 2.  pieszy zginął na drodze w okresie jesienno-zimowym.

To właśnie w tym czasie człowiek poruszający się po drodze powinien w szczególny sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Powinien zdawać sobie sprawę, że by uniknąć potrącenia, należy przechodzić przez jezdnię w znacznej odległości od nadjeżdżającego pojazdu, ponieważ długość drogi jego hamowania jest w takich warunkach znacznie wydłużona.

Należy zawsze dokładnie się rozejrzeć  - nawet jeśli mamy światło zielone na sygnalizatorze - upewniając się, że możemy przejść przez jezdnię.

Kierujących samochodami PROSIMY, aby bacznie obserwowali drogę i zwracali szczególną uwagę zwłaszcza na pieszych, którzy w okresie wcześnie zapadającego zmroku, a nie posiadający elementu odblaskowego, mogą być niewidoczni.    

 

Podsumowanie działań małopolskiej Policji w ramach akcji "ZNICZ 2017"

W dniach od 27 października do 2 listopada 2017 r. w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich pojawiła się znacznie większa niż zwykle liczba policjantów. Funkcjonariusze przede wszystkim zapewniali płynność i bezpieczeństwo ruchu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz na głównych ciągach komunikacyjnych naszego województwa. Szczególna uwaga zwracana była na bezpieczeństwo pieszych, których w tym okresie w rejonach cmentarzy jest znacznie więcej niż zwykle.

W Małopolsce, podczas tegorocznej akcji „Znicz 2017”, odnotowano 46  wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć,  a 49 zostało rannych. Zatrzymano blisko 121 nietrzeźwych kierujących.  

W czasie  działań „Znicz” nad bezpieczeństwem podróżnych czuwało około 3 tys. Policjantów. Mundurowi  udzielali wszechstronnej pomocy uczestnikom ruchu drogowego, ale również zdecydowanie reagowali na lekceważenie zasad bezpieczeństwa.  Duża uwaga zwracana była na wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu, tj. na nadmierną prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa, jazdę bez pasów bezpieczeństwa i przewożenie dzieci bez fotelików ochronnych. Podczas każdej kontroli drogowej badany był stan trzeźwości kierującego.

Wzmożone działania policjantów ruchu drogowego w ramach tegorocznej akcji ZNICZ potrwają jeszcze do niedzieli, 5 listopada, a wszystko po to by kierowcy i użytkownicy dróg  bezpiecznie wrócili do swoich domów.

 

 

Strony