Dla kierowców

Wizyta policjantów WRD KWP w Krakowie w przedszkolu

We wtorek 22 października 2013 roku Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie gościli w Przedszkolu „Leśna Polana” w Rącznej. W trakcie wizyty dzieci mogły się dowiedzieć m.in. na czym polega praca w policji. Funkcjonariusze zapoznali dzieci z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto, policjant przypomniał najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego  jak powinny przechodzić przez jednię. Przypomniano również numery alarmowe służb interwencyjnych. Maluchy mogły zobaczyć z bliska radiowóz a nawet przez chwilę poczuć się jak prawdziwy funkcjonariusz wsiadając do samochodu. Na zakończenie dzieci otrzymały elementy odblaskowe aby być widocznym na drodze oraz inne gadżety edukacyjne.


Akcja Bezpieczna Droga do szkoły z WRD KWP Kraków

Jesień to najgorszy czas dla naszych dzieci zmierzających codziennie do szkoły. To jeszcze wakacyjne rozprężenie, to wczesny zmierzch, słaba widoczność. Dlatego wzorem poprzednich lat zapraszamy dzieci i nauczycieli do wielkiej akcji promującej bezpieczeństwo na drodze. Powstanie wielka galeria wspaniałych prac, a dzieci poznają przepisy.

Konkurs plastyczny "Bezpieczna Droga do Szkoły" od wielu lat cieszy się wielkim powodzeniem. Uczniowie szkół podstawowych wykazują się niezwykłą pomysłowością i talentem. Przysyłają bardzo ciekawe prace plastyczne wykonane różnymi technikami. W tym roku będzie można nadsyłać prace nawet do formatu A-3.

Konkurs  trwa od 20 września do 28 października 2013 r. Mogą w nim wziąć udział uczniowie klas 1 - 4 szkół podstawowych z województwa małopolskiego oraz z powiatu dębickiego. Warunkiem udziału jest wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego uczestnika.

Konkurs polega na przygotowaniu płaskiej pracy plastycznej (rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka itp.) w formacie maksymalnie A3. Tematem tegorocznej edycji Konkursu jest: "Bezpieczna podróż do szkoły (rowerem, autem z rodzicami, autobusem szkolnym, tramwajem, pieszo, inny sposób). Jeden uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę. Praca winna być efektem samodzielnej, indywidualnej i oryginalnej twórczości, nie dopuszcza się prac wykonywanych zbiorowo.

Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana, szkoła z adresem, a także imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu przedstawiciela ustawowego uczestnika.

Prace należy przesłać lub przynieść do 17 października na jeden z adresów biur Gazety Krakowskiej.

Laureaci konkursu

Laureatami konkursu zostaną:

- 1 szkoła, z której nadesłanych zostanie najwięcej prac,

- cztery klasy (I, II, III, V), z których napłynie najwięcej prac,

- uczniowie - 4 nagrody w każdej klasie i 40 wyróżnień po 10 w każdej kategorii wiekowej,

- nauczyciele, opiekunowie nagrodzonych szkół i klas.

 

Nagrody regulaminowe

Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

Najlepsza szkoła (jeden laureat). Pierwsze miejsce uzyska szkoła, z której zostanie nadesłanych procentowo najwięcej prac w stosunku do ogólnej ilości uczniów w klasach 1-4. Nagrodą dla najlepszej szkoły będzie zestaw miniznaków drogowych.

Najlepsza klasa w czterech kategoriach: klasa 1, klasa 2, klasa 3 i klasa 4. Laureatami zostaje w każdej kategorii klasa, z której napłynie procentowo najwięcej prac w stosunku do ogólnej ilości uczniów w danej klasie. Nagrody to: elektroniczny odtwarzacz DVD dla każdej klasy wyłonionej w danej kategorii. Ponadto Jury nagrodzi spośród wszystkich zwycięskich klas jedną, niezależnie od podkategorii, oceniając różnorodność i poziom prac – a nagrodą dla tej klasy będzie całodzienny bilet do Termy Białka wraz z obiadem dla całej klasy oraz opiekuna.

Najlepsza praca indywidualna (laureaci po jednym z klas 1, 2, 3 i 4). Laureatów wyłoni jury, kierując się oceną merytoryczną i plastyczną prac, w szczególności oryginalnością przedstawienia tematu oraz nieszablonowością techniki wykonania pracy. Nagrodami są aparaty fotograficzne, a także zabawki edukacyjne, książki, edukacyjne programy komputerowe.

Dodatkowo nagrodzeni mogą zostać dyrektorzy, nauczyciele i opiekunowie laureatów konkursu. Otrzymają oni także wydawnictwa i zestawy gadżetów. Jury może przyznać dodatkowe nagrody.

Wszyscy nagrodzeni zaproszeni zostaną na finałową galę konkursową, która odbędzie się 28 października 2013 r. w Termie Białka, ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska. Wszyscy zaproszeni laureaci będą mogli skorzystać w tym dniu z atrakcji Termy Białka.

Organizatorami konkursu są: ,,Gazeta Krakowska", Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa, portal naszemiasto.pl, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Mota-Engil, Terma Białka,, Orlen Oil, Alter Ego, PZU. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatorów.

„Forum III Wieku - Forum Ekonomiczne”
z udziałem Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie

 

W dniach 4 – 7 września 2013 roku w Nowym Sączu odbyło się  „Forum III Wieku - Forum Ekonomiczne” zorganizowane przez Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Fundację Europejskiego Instytutu Rozwoju Obywatelskiego. Tematem przewodnim było zwrócenie uwagi na wyzwania i dylematy, przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście problemów związanych z procesami demograficznymi i starzejącym się społeczeństwem oraz poszukiwanie ich rozwiązań. W konferencji uczestniczyli policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. W swoim wystąpieniu,  podinsp. Krzysztof Dymura (Zastępca Naczelnika WRD KWP w Krakowie), przedstawił problemy bezpieczeństwa osób starszych w ruchu drogowym oraz zaproponował współpracę UTW z małopolską Policją.  O tym, że współpraca taka jest potrzebna świadczą fakty - co 2. pieszy, który w ubiegłym roku zginął na małopolskich drogach, to osoba starsza, w wieku powyżej 60 roku życia.  Biorąc pod uwagę uwarunkowanie demograficzne, należy się spodziewać, że liczba zdarzeń drogowych z udziałem osób starszych będzie wzrastać.

Mając na uwadze tą niepokojącą statystykę i mało optymistyczne prognozy  jeszcze w tym roku, planowane jest przeprowadzenie wspólnie z Uniwersytetami III Wieku działań profilaktycznych pn. „Bezpieczny senior na drodze”. Działania te mają polegać na prowadzeniu przez Policję cyklicznych spotkań edukacyjnych ze słuchaczami UTW, których tematem będzie bezpieczeństwo na drodze, w okresie największego zagrożenia dla pieszych, tj. w miesiącach od X do XII. Zainteresowanie tą współpracą, obecnych koordynatorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Małopolski, było bardzo duże, gdyż jak zaznaczali troska o bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu drogowego jest dla nich priorytetowym działaniem.

 

  Regulamin do konkursu „Odblaskowa Szkoła 2013”

 

Kliknij link-> Regulamin „Odblaskowa Szkoła”

 

                                                                  

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie apeluje
o bezpieczną jazdę podczas wyjazdów wakacyjnych

 

          Wakacje to nie tylko czas relaksu i swobody, ale także okres dodatkowych zagrożeń i niebezpieczeństw na drogach.  Brawura i lekkomyślność kierowców przyczyniają się do tragedii. Statystyki pokazują, że tylko w lipcu (1 - 31 lipca 2013 r.) na małopolskich drogach zanotowano 374 wypadków drogowych w których 16 osób zginęło, a 475 zostało rannych.  Natomiast w 2012 roku w  czasie ubiegłorocznych wakacji (lipiec – sierpień) w województwie małopolskim odnotowano 1077 wypadków drogowych, w których zginęło 41 osób, a 1036 zostało rannych.

          Pamiętajmy, iż siadając za kierownicą samochodu zadbajmy o to, by wyjazd stał się przyjemnością, a nie walką o przetrwanie. Nie należy wyruszać w drogę, gdy jest się zmęczonym lub niewyspanym. Taki stan osłabia refleks, zmniejsza zdolność koncentracji a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zaśnięcia za kierownicą.  Każde zdarzenie drogowe powoduje utrudnienia w ruchu drogowym, musimy  kierować się na wyznaczone objazdy przez co wydłuża się czas podróży. Pamiętajmy, iż udając się w weekendową podróż w rejony turystyczne musimy liczyć się z tzw. „łamaniem turnusów”, w związku z tym na pewno napotkamy utrudnienia w ruchu drogowym . Warto sprawdzić przed wyruszeniem aktualną sytuację na drogach za pomocą kamer monitorujących ruch drogowy. Ponadto, wybierając się w dłuższą podróż warto zaopatrzyć się w płyny do picia oraz uzbroić się w cierpliwość poruszając się w kolumnie podczas dużego natężenia ruchu.

 

Strony