Dla kierowców

Podczas małopolskich działań „Prędkość” ponad 2 tys. kierujących jechało zbyt szybko, a 13 z nich straciło prawo jazdy.

 

Małopolska Policja po raz kolejny, w dniach 3 i 4 lipca 2017 roku, przeprowadziła działania zapobiegające nadmiernej prędkości, która jest główną przyczyną wypadków drogowych.

Podczas działań policjanci ujawnili 2176 kierujących przekraczających prędkość. 13 z nich jechało z prędkością powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym, za co zostało im zatrzymane prawo jazdy. Ponadto funkcjonariusze nałożyli 2147 mandatów karnych za nadmierną prędkość.

Przekraczanie dozwolonych prędkości może być dla kierującego bardzo kosztowne, także z punktu widzenia kar finansowych. Zgodnie z tzw. „taryfikatorem”, kwoty mandatów karnych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości wynoszą:

 • do 10 km/h - do 50 zł,
 • o 11-20 km/h – od 50 do 100 zł (2 punkty),
 • o 21 – 30 km/h – od 100 do 200 zł (4 punkty),
 • o 31 – 40 km/h – od 200 do 300 zł (6 punktów),
 • o 41 – 50 km/h – od 300 do 400 zł (8 punktów),
 •  o 51 km/h i więcej – od 400 do 500 zł (10 punktów).

Przypominamy

 • przekraczając dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym kierujący straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy;
 • jeżeli w tym okresie osoba będzie kierowała pomimo wydanego zakazu okres zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy;
 • natomiast jeżeli dana osoba po raz kolejny będzie kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy zostaną mu cofnięte uprawienia do kierowania pojazdami.

Należy pamiętać, że prowadzenie pojazdu mechanicznego nie stosując się do wydanej decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień, jest przestępstwem z art. 180 a kk, za które m.in. grozi kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Edytuj

Bezpieczny czerwcowy weekend

Bezpieczny czerwcowy weekend

Podczas długiego weekendu czerwcowego zachowajmy rozsądek i życzliwość na drodze wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego!

Jak co roku, w związku z długim czerwcowym weekendem, znacznie zwiększy się ruch pojazdów. Może to powodować utrudnienia na drogach, a co za tym idzie  wzrost zagrożenia bezpieczeństwa.

Małopolska Policja w dniach od 14 do 18 czerwca 2017r. przeprowadzi działania podczas, których policjanci przede wszystkim będą nadzorować główne szlaki komunikacyjne województwa, udzielać wskazówek i rad kierującym, a w przypadku tworzenia się tzw. korków będą upłynniać ruch i kierować pojazdy na drogi objazdowe.

W tym czasie należy spodziewać się częstszych kontroli drogowych. Policjanci, dbając o bezpieczeństwo podróżnych będą zdecydowanie reagować na wykroczenia i przestępstwa wpływające  na liczbę wypadków drogowych i ich ofiar, przede wszystkim na:

 • nadmierną prędkość, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu;
 • nie zapinanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących samochodem i przewożenie dzieci niezgodnie z przepisami;
 • kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu każda kontrola drogowa będzie wiązała się z badaniem trzeźwości kierującego;
 • obowiązek posiadania  przez pieszych elementów odblaskowych poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Kierowcy mogą napotkać na drogach procesje związane z uroczystościami „Bożego Ciała”.  W tych miejscach na czas ich trwania, ruchem kierować będą policjanci i strażacy. Zachowajmy wówczas szczególną ostrożność i stosujmy się do poleceń wydawanych przez kierujących ruchem.

Trwa sezon motocyklowy. Prosimy kierujących jednośladami o wyobraźnię, ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do panujących warunków, a kierujących samochodami  o zwracanie większej uwagi na motocyklistów.    

W ciągu 5 miesięcy br. w Małopolsce odnotowano 81 ofiar wypadków wśród motocyklistów,  w tym 2 ofiary śmiertelne.

Motocyklista w zderzeniu z pojazdem ma małe szanse wyjścia z niego bez obrażeń dlatego raz jeszcze apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

Aby podróż była bezpieczna warto pamiętać, że:

 • wsiadając za kierownicę należy być trzeźwym, wyspanym i wypoczętym;
 • należy zaplanować podróż, uwzględniając czas na odpoczynek;
 • warto sprawdzić czy mamy aktualne dokumenty oraz czy pojazd jest sprawny technicznie;
 • zapięcie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących pojazdem i przewożenie dzieci w fotelikach ochronnych – to najprostszy sposób zadbania o bezpieczeństwo;
 • aby bezpiecznie prowadzić pojazd, należ dostosować prędkość do panujących warunków na drodze - nadmierna prędkość jest niezmiennie główną przyczyną wypadków drogowych, w których giną ludzie;
 • zamiar skręcania należy sygnalizować z odpowiednim wyprzedzeniem - pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania - nie zawsze inny uczestnik ruchu zachowa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, a manewry na nieznanych drogach podczas weekendowych wypraw mogą być zaskakujące;
 • do informacji przekazywanych przez nawigacje GPS podchodźmy z rezerwą, szczególnie gdy nie mamy najnowszych aplikacji z mapami.

Ograniczenia w ruchu:

W dniach 14 i 15 czerwca 2017r. obowiązują ograniczenia ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  przekraczającej 12 ton:

 • 14 czerwca (środa)           – w godz. 18.00 - 22.00;
 • 15 czerwca (czwartek)      – w godz. 8.00 - 22.00;

Statystyka ubiegłorocznych wyjazdów:

Podczas ubiegłorocznego wydłużonego weekendu „Bożego Ciała”, doszło do 51 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 54 zostało rannych. Ponadto odnotowano 346 kolizji. Ujawniono około 200 pijanych kierujących.

 

Akcja „Pasy” małopolskiej Policji

 Akcja „Pasy” małopolskiej Policji7 kwietnia 2017 roku na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania „Pasy”, podczas których policjanci zwracali szczególną uwagę na korzystanie podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów oraz przewożenie dzieci w specjalnych fotelikach ochronnych.

W czasie całodziennych działań funkcjonariusze skontrolowali blisko 2800 pojazdów, ujawnili 2026 naruszeń niekorzystania podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa, w tym 1799 przez kierujących, 220 przez pasażerów i 7 przypadków nieprawidłowego przewożenia dzieci. 

Przypominamy, że pasy bezpieczeństwa są najskuteczniejszym znanym środkiem ratującym ludzkie życie podczas zdarzenia drogowego. Zapięte pasy bezpieczeństwa w momencie uczestniczenia w wypadku drogowym to najczęściej jedyna szansa na przeżycie.

Ponadto zgodnie z obowiązującym taryfikatorem za jazdę bez zapiętych pasów kierowca może otrzymać mandat w wysokości 100 złotych oraz 2 punkty karne. Za pasażera możemy dostać mandat w wysokości 100 złotych i 4 punkt karne. Mandat w wysokości 150 złotych i 6 punktów otrzyma kierowca także w przypadku przewożenia dziecka w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Działania Policji drogowej „BUS” i „TRUCK”

Działania Policji drogowej „BUS” i „TRUCK”

Prawie 40 % skontrolowanych w czasie całodziennych działań pojazdów, było  w złym stanie technicznym.

W poniedziałek 20 marca 2017r. małopolska Policja drogowa na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

Podczas działań policjanci skontrolowali 3097 pojazdów, w tym 305 busów i autobusów oraz 2292 samochody ciężarowe, na kierujących  nałożyli w sumie 1809 mandatów karnych. Ujawniono 1197 naruszeń związanych ze złym stanem technicznym kontrolowanych w czasie akcji pojazdów, a w 121 przypadkach nie dopuszczono do dalszej jazdy.

Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów - czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców.

Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego. W trakcie działań ujawniono 6 kierujących prowadzących pojazd po alkoholu.

Działania małopolskiej Policji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

 

Działania Małopolskiej Policji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Wczoraj, tj. 7 marca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania pt. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja organizowana jest cyklicznie i ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Podczas działań funkcjonariusze nałożyli na pieszych ponad 1500 mandatów karnych – głównie za  przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych oraz niestosowanie się przez pieszych do sygnalizacji świetlnej, a także za brak elementów odblaskowych (poza obszarem zabudowanym). Ukarano również 105 rowerzystów, między innymi za jazdę wzdłuż przejścia dla pieszych.

Piesi, to nie tylko sprawcy ale także ofiary wypadków, których najczęściej sprawcami są kierujący pojazdami silnikowymi. Podczas działań na tych kierujących nałożono blisko 500 mandatów karnych oraz sporządzono 98 wniosków o ukaranie do sądu. Najczęstsze ich przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.

Przypominamy, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wówczas kierujący pojazdem, dysponuje możliwością dostrzeżenia tak wyposażonego w elementy odblaskowe pieszego z dalszej odległości nawet 150 metrów, co pozwala mu na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej życie i zdrowie. Jeżeli osoba poruszająca się po drodze nie posiada elementu odblaskowego zostanie dostrzeżona z niewielkiej odległości, co najczęściej prowadzi do potrącenia.

Strony