Dla kierowców

Bezpieczne wakacje 2018

Wakacje to nie tylko czas relaksu i swobody, ale także okres dodatkowych zagrożeń  i niebezpieczeństw.


W tym czasie małopolska Policja będzie prowadziła działania zapewniające bezpieczeństwo turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym w okresie wakacyjnym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowi priorytet policyjnych działań. Będą one zmierzać do zminimalizowania potencjalnych zagrożeń, a także poprawy bezpieczeństwa najmłodszych, tak w ruchu drogowym, jak i w zakresie bezpieczeństwa osobistego.

 

Porady z zakresu bezpieczeństwa na drodze.

Porady prewencyjne - dla dzieci i młodzieży

Porady prewencyjne - dla rodziców

W ciągu jednodniowych działań policjanci ujawnili blisko 1200 wykroczeń popełnionych          przez niechronionych uczestników ruchu drogowego

Małopolska Policja zarówno w codziennej służbie jak i cyklicznie prowadzi działania ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

                  

We wtorek, tj. 19 czerwca br. na terenie całego województwa została  przeprowadzona kolejna taka akcja, podczas której policjanci ujawnili 1056 wykroczeń popełnionych przez pieszych, w tym prawie 70 % dotyczyło przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Jest to najczęstsza przyczyna wypadków spowodowanych przez pieszych.

Podczas prowadzonych działań policjanci ujawnili 90 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów, między innymi za jazdę wzdłuż przejścia dla pieszych oraz nieprawidłowe oświetlenie.

Piesi, to nie tylko sprawcy ale także ofiary wypadków. Podczas wtorkowych działań ujawniono 187 naruszeń prawa kierujących pojazdami silnikowymi wobec pieszych. Najczęstsze ich przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.  

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, jak sama nazwa wskazuje są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Dlatego przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez tą grupę użytkowników dróg jest podstawowym elementem bezpieczeństwa.

Zadbajmy o właściwe postawy na drodze i bądźmy życzliwi dla innych uczestników ruchu!

Trwają policyjne działania "NIE DLA PRĘDKOŚCI"

Dzisiaj, tj. 13 kwietnia w Małopolsce na autostradzie A4 i drodze S7, realizowane są działania pn. „NIE DLA PRĘDKOŚCI”, ukierunkowane na eliminowanie negatywnych zachowań mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podejmowane są one wspólnie z Policją podkarpacką i śląską.

Powyższa akcja podejmowana jest w ramach rozpoczętych w ubiegłym tygodniu cyklicznych międzywojewódzkich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza tych o dużym natężeniu ruchu i występującymi w związku z tym zagrożeniami.

Zmniejszenie liczby osób zabitych i rannych w wypadkach drogowych oraz ograniczenie piractwa na drogach to główny cel podjętego przedsięwzięcia, w ramach którego policjanci będą reagować na wykroczenia polegające na nieprzestrzeganiu dozwolonej prędkości, a w szczególności na obszarach zabudowanych. To właśnie z tej przyczyny dochodzi do największej liczby wypadków.

Ponadto funkcjonariusze będą poddawać badaniu trzeźwości każdego kontrolowanego kierującego, zgodnie z realizowaną od 2006 roku kampanią „Policja przeciw pijanym kierującym”.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i bezpieczną jazdę.

 

 

Ponad 1500 wykroczeń popełnionych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego

W miniony poniedziałek, tj. 9 kwietnia br. małopolscy policjanci ruchu drogowego  prowadzili działania  pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego", które realizowane były w ramach ogólnopolskiej akcji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa w szczególności pieszych i rowerzystów.

Badania pokazują, że pieszy przy prędkości wynoszącej 50 km/h ma statystycznie tylko około 50 % szans na przeżycie, ale już przy prędkości wynoszącej 80 km/h, jego szanse na przeżycie są bliskie zeru.

Podczas akcji nadzorem objęte zostały miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych.

W ciągu 3 miesięcy tego roku w Małopolsce na przejściach dla pieszych odnotowano 114 wypadków, w których śmierć poniosło 6 pieszych, a 113 zostało rannych.

Policjanci w czasie prowadzonych działań, zwracali także uwagę na niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem rozmowy przez telefon czy słuchaniem głośnej muzyki w słuchawkach podczas przechodzenia przez jezdnię. Takie zachowanie może przyczynić się do powstania wypadku drogowego. Ponadto reagowali na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych i rowerzystów, których w związku z rozpoczęciem sezonu rowerowego pojawia się coraz więcej na naszych drogach.

Podczas poniedziałkowych działań ujawniono blisko 1500 wykroczeń popełnionych przez pieszych, najwięcej z nich, bo aż 884 dotyczyło przechodzenia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym oraz 65 wykroczeń popełnionych przez kierujących rowerami, gdzie1/3 z nich dotyczyła jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych.

W działaniach ujawniono 212 wykroczeń kierujących wobec pieszych i rowerzystów.

Apelujemy, do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby bacznie obserwowali drogę, stosowali się do obowiązujących przepisów, by na naszych drogach było bezpiecznie.

To była bezpieczna droga krajowa nr 79

W piątek 6 kwietnia br. w Małopolsce, na ciągu drogi krajowej nr 79 realizowane były działania pn. „BEZPIECZNA DK 79”, ukierunkowane na eliminowanie negatywnych zachowań mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podejmowane one były wspólnie z Policją śląską i świętokrzyską.  

Celem akcji było zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a tym samym ograniczenie piractwa na drogach. Podczas prowadzonych działań, na ciągu drogi krajowej nr 79 było bezpiecznie. Na blisko 100 km jej odcinku, przebiegającym przez nasze województwo, nie odnotowano żadnych wypadków drogowych. Policjanci skontrolowali 266 pojazdów ujawniając 236 wykroczeń drogowych, w tym 74 % dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości jazdy.

Powyższa akcja rozpoczęła cykl zaplanowanych w kolejnych tygodniach międzywojewódzkich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza tych o dużym natężeniu ruchu i występującymi w związku z tym zagrożeniami.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i bezpieczną jazdę. Pamiętajmy, że rozpoczął się sezon rowerowy i motocyklowy dlatego baczenie obserwujmy drogę, aby wszyscy jej użytkownicy podróżowali bezpiecznie.

 

Strony