Dla kierowców

Policyjne kontrole autokaru przed wujazdem w trasę

Małopolska Policja przez cały rok otrzymuje wiele próśb o sprawdzenie stanu technicznego autokaru przed wyjazdem w trasę. Zgłoszenia te dotyczą wyjazdów tak na wycieczki szkolne jak i zielone szkoły, jednakże najbardziej nasilone są w okresie ferii zimowych oraz letnich wakacji.

 

W związku ze zbliżającymi się wakacjami, małopolska Policja przypomina jak należy dokonać takiego zgłoszenia.

 

W największych miastach Małopolski tj. w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu wyznaczone są stałe punkty sprawdzania autobusów. Pozwoli to bez zbędnej zwłoki skontrolować autokary wyjeżdżające o podobnej porze w podróż.

 

Stałe punkty kontroli autokarów:

 

 • Kraków - parking przy Centrum Handlowym Plaza al. Pokoju 44 nr tel. 12-61-52-905 lub 12-61-54-111;

 

 • Tarnów - ul. Bandrowskiego – przy rampie nr tel 14-62-81-222;

 

 • Nowy Sącz - ul. Bulwar Narwiku (po przeciwnej stronie sklepu Biedronka) nr tel. 18-44-24-258.

 

W pozostałych rejonach województwa, prośby o policyjne kontrole autobusów należy kierować do dyżurnego właściwej miejscowo jednostki Policji pod nr tel. 997, który będzie kierował patrole policyjne na wskazane miejsce sprawdzenia autobusu, a w przypadku nawarstwienia się liczby kontroli w danym momencie będzie organizował doraźne punkty kontrolne.

 

W miarę możliwości prośby o kontrolę autokarów powinny być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. dzień przed wyjazdem.   

 

W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu podróżnych policjanci będą natychmiastowo podejmować interwencje poza wyznaczonymi punktami kontroli – w miejscu zaistniałego niebezpieczeństwa.

 

Policyjna kontrola autokarów polega na:

 • sprawdzeniu stanu trzeźwości kierującego,
 • sprawdzeniu wymaganych w czasie jazdy dokumentów,
 • skontrolowaniu stanu technicznego i obowiązkowego wyposażenia pojazdu, prawidłowego oznakowania oraz jego oświetlenia, zwrócenia uwagi na stan ogumienia, układ kierowniczy oraz hamulcowy,
 • sprawdzeniu przestrzegania czasu pracy i obowiązujących przerw w prowadzeniu pojazdu.

 

Uroczysta Gala podsumowująca IV edycję Małopolskiego Konkursu Filmowego "Bądz bezpieczny na drodze"

W czwartek 14 czerwca  2018 roku w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody Laureatom IV Edycji Małopolskiego Konkursu Filmowego „Bądź bezpieczny na drodze” skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Do konkursu nadesłane zostały filmy o różnorodnej tematyce, większa część z nich dotyczyła bardzo istotnej rzeczy, a mianowicie widoczności człowieka na drodze, a także ogólnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Materiały filmowe zostały poddane ocenie Jury Konkursu, które postanowiło przyznać następujące miejsca:

W kategorii szkół gimnazjalnych:

Miejsce I zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr. 1 w Spytkowicach.

Miejsce II zdobyli uczniowie z Gimnazjum im. Księdza Prałata  Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich.

Miejsce III zdobyły uczennice ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Zespół Jury postanowił nie przyznawać miejsca 1 i przyznać następujące miejsca w konkursie:

II Miejsce zdobyli uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

III Miejsce zdobyli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju.

Zwycięzcy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz dyplomy  przekazane przez Burmistrza Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Nagrody wręczali zaproszeni goście: Marek Dworak Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podinsp. Krzysztof Dymura Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, mł. insp. Witold Ślęzak Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie, Waldemar Olszyński Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Andrzej Nowicki Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, Marek Sułek Kierownik ds. BRD Departamentu Transportu  i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Paweł Wlezień Kierownik Zakładu Archiwum Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz Teresa Szydłowska Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie.

Powyższy Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego. Jest to młodzież, która z uwagi na osiągnięty wiek może rozpocząć swoją przygodę z pojazdem, tj. motorowerem, a nawet pojazdem samochodowym. Taka forma akcji konkursowej, chęć przekazywania jak najistotniejszych treści drogowych w tworzeniu filmów sprawia, że uczestnicy konkursu musieli analizować, a tym samym pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą ruchu drogowego. Jest to bardzo istotne, gdyż statystyki policyjne pokazują, że tzw. młodzi kierowcy są sprawcami co 4. wypadku drogowego. Przyczynami tych zdarzeń najczęściej jest brawura, alkohol oraz chęć popisania się przed rówieśnikami.

Organizatorami konkursu byli:

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie,

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie,

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,

Kuratorium Oświaty w Krakowie,

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Patronat honorowy objęli:

Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Jacek Krupa,

Wojewoda Małopolski – Pan Józef Pilch,

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie –

Pan nadinsp. dr Krzysztof Pobuta,

Małopolski Kurator Oświaty – Pani Barbara Nowak.

Patronat medialny objęli:

TVP Kraków, Radio Kraków.

Po uroczystym wręczeniu nagród odbyła się projekcja premierowego filmu Jurassic Park – Upadłe Królestwo.

XXXI edycja Policjanta Ruchu Drogowego - eliminacje wojewódzkie

13 czerwca br.w Krakowie, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie przeprowadził eliminacje wojewódzkie XXXI Ogólnopolskiego Konkursu "Policjant Ruchu Drogowego", w którym uczestniczyło 26 policjantów ruchu drogowego   z komend powiatowych / miejskich Policji naszego województwa oraz KAP w Krakowie.

W konkursie rozgrywane były następujące konkurencje:

 • testze znajomości wybranych przepisów: prawa o ruchu drogowym, zagadnień prawa karnego, procedury karnej, prawa o wykroczeniach, procedury wykroczeniowej, taktyki pracy policjanta i innych przepisów służbowych, a także ze znajomości zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy ofiarom wypadków;
 • strzelanie z broni służbowej;
 • jazda sprawnościowa motocyklem służbowym;
 • jazda samochodem po wyznaczonym torze.

 

Na podstawie wyników powyższych konkurencji zostali wytypowani zwycięzcy:                              

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce zdobył policjant z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP  w Krakowie mł. asp. Michał Majcher;
 • II miejsce zdobył policjant z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP w Krakowie st. sierż. Dawid Suder;
 • III miejsce zdobył policjant Komisariatu Autostradowego w Krakowie mł. asp. Mariusz Pałka.

Dwóch najlepszych zawodników finału wojewódzkiego reprezentować będzie nasze województwo w finale centralnym konkursu, który odbędzie się we wrześniu tego roku w  Małopolsce. 

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji konkursu:

I miejsce w konkurencjach - test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz jazdy sprawnościowej motocyklem służbowym zajął: policjant z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP w Krakowie st. sierż. Dawid Suder;

I miejsce w konkurencji - strzelanie z broni służbowej zajął: policjant z WRD Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach sierż. Sławomir Halawa;

I miejsce w konkurencji - jazda sprawnościowa samochodem służbowym po wyznaczonym torze zajął: policjant z WRD Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce mł. asp. Szymon Matusik.

Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne oraz rzeczowe, które  wręczane były przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka, Sekretarza Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD Pana Marka Dworaka, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie mł. insp. Macieja Rymara, Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie podinsp. Krzysztofa Dymurę, Rzecznika Prasowego KWP w Krakowie mł. insp. Sebastiana Glenia oraz przedstawiciela Wydziału Kadr i Szkolenia podinsp. Agatę Załubkę-Młynarczyk.

Nagrody w konkursie zostały przyznane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Ponadto wszyscy zawodnicy, za udział w konkursie zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

 

Eliminacje wojewódzkie – edycja 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finał wojewódzki XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W sobotę 26 maja 2018 roku na terenie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego  w Krakowie, odbył się finał wojewódzki XXII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem Turnieju było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego i wiedzy motoryzacyjnej, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.

W Turnieju wystartowało 10 drużyn (trzyosobowych) w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – zwycięzcy eliminacji powiatowych naszego województwa.

Rozgrywane były następujące konkurencje:

- test z przepisów ruchu drogowego,

- test z historii polskiej motoryzacji,

- test skrzyżowań,

- przygotowanie pojazdu do jazdy – konkurencja polegała na odszukaniu usterek w pojazdach,                   

- jazda sprawnościowa motorowerem – konkurencja polegała na bezpiecznym i technicznym przejeździe motorowerem po wyznaczonej trasie,            

            

- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – konkurencja polegała na prawidłowym wykonaniu zadania praktycznego przez całą drużynę,

- jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta” – konkurencja polegała na przejechaniu wyznaczonego toru z talerzem Stewarta.

Na podstawie wyników powyższych konkurencji zostali wytypowani Mistrzowie województwa małopolskiego XXII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego :

W klasyfikacji drużynowej:

I miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych  w Myślenicach.

II miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie.

III miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zakliczynie - powiat tarnowski.

W klasyfikacji indywidualnej:

I, II i III miejsce zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach.

Ponadto, wręczony został również puchar Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie za zajęcie I miejsca w konkurencji: „Jazda sprawnościowa samochodem”. Najlepszy w tej konkurencji okazał się być uczeń z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.

Zwycięzcy otrzymali puchary, oraz nagrody rzeczowe, a dodatkowo wszystkim zawodnikom wręczone zostały pamiątkowe dyplomy grawerowane za udział w turnieju.

 

Nagrody zostały ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Polski Związek Motorowy – Oddział w Krakowie.

Finał Wojewódzki XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 16 i 17 maja 2018 roku Mikluszowice

W dniach 16 i 17 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej i Gimnazjalnej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach – powiat bocheński, odbyły się finały wojewódzkie XLI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, których współorganizatorem był Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie.

Celem Turnieju było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej przepisów ruchu drogowego i zasad poruszania się po drogach, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz propagowanie roweru jako bezpiecznego środka komunikacji  i rekreacji.

W Turnieju udział wzięli uczniowie, zwycięzcy eliminacji powiatowych i miejskich – ze wszystkich regionów naszego województwa. W sumie wystartowały 22 - czteroosobowe drużyny  w kategorii szkół podstawowych i 22 - trzyosobowe drużyny w kategorii szkół gimnazjalnych.

Podczas turnieju rozgrywane były następujące konkurencje (tak dla szkół podstawowych jak    i szkół gimnazjalnych):

 - test z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz test skrzyżowań;

 - jazda rowerem po torze przeszkód – konkurencja polegała na bezbłędnym pokonaniu rowerowego toru przeszkód;

 - jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego – konkurencja polegała na przejechaniu przez miasteczko ruchu drogowego zgodnie z przepisami ruchu drogowego;

 - udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na podstawie wyników powyższych konkurencji zostali wytypowani mistrzowie województwa małopolskiego XLI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym –  w klasyfikacji szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W klasyfikacji generalnej szkół podstawowych

I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Stroniu - powiat wadowicki, w składzie: Natalia Nowak, Martyna Nowak, Jakub Klimeczko, Adrian Odrowąż, ich opiekunem był Pan Tomasz Gębala.

II miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach - powiat bocheński z zawodnikami: Dagmara Dziedzic, Dominika Dziedzic, Jakub Sądel, Maciej Styczeń. Opiekunem była Pani Anna Krawiec.

III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie - powiat gorlicki w składzie:  Aleksandra Karpińska, Natalia Lisowicz, Andrzej Drąg, Patryk Matuszyk. Opiekunem tej drużyny był Pan Grzegorz Mliczek.

W klasyfikacji indywidualnej

I miejsce zdobyła Martyna Nowak

II miejsce zajął Adrian Odrowąż

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stroniu – powiat wadowicki.

III miejsce zdobyła Dominika Dziedzic z powiatu bocheńskiego - Szkoła Podstawowa w Mikluszowicach.

W klasyfikacji generalnej szkół gimnazjalnych

 

I miejsce zajęła drużyna gospodarzy turnieju z Gimnazjum w Mikluszowicach - powiat bocheński w składzie: Angelika Zdebska, Marcel Brydniak, Kacper Machaj ich opiekunem była Pani Kinga Capik – Majcher.

II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Ropie - powiat gorlicki z zawodnikami: Gabriela Spólnik, Karolina Drąg, Michał Masztafiak, których opiekunem był Pan Grzegorz Mliczek.

III miejsce  zdobyła drużyna z Gimnazjum w Kościelcu - powiat proszowicki  w składzie: Aleksandra Wieczorek, Maciej Smaczyński, Dorian Zemeła. Opiekunem tych zawodników była Pani Marzena Machnicka.

W klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce zdobyła Karolina Drąg z Gimnazjum w Ropie – powiat gorlicki.

II miejsce zdobyła Aleksandra Wieczorek z Gimnazjum w Kościelcu - powiat proszowicki.

III miejsce zdobyła Gabriela Spólnik z Gimnazjum w Ropie - powiat gorlicki.

Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody i puchary ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz PZM oddział w Krakowie. Ponadto wszyscy zawodnicy za udział w Turnieju zostali obdarowani grawerowanymi dyplomami pamiątkowymi.

Nagrody wręczali zaproszeni goście: Jan Pająk - Wójt Gminy Drwinia, Mateusz Kracik Zastępca Wójta Gminy Drwinia, Józef Mroczek Zastępca Starosty Bocheńskiego, Marek Rutkowski Prezes Polskiego Związku Motorowego Oddziału w Krakowie, Andrzej Witek Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, podinsp. Krzysztof Dymura Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, podinsp. Robert Dudek Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, asp. sztab. Jacek Sobiecki Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bochni, Iwona Florczyk – Szwak i Sebastian Bielak z Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Ryszard Ostrowski przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie.

Zwycięskie drużyny ze Szkoły Podstawowej w Stroniu oraz Gimnazjum w Mikluszowicach będą  reprezentowały nasze województwo na Finale Krajowym, który odbędzie się w Przelewicach województwo zachodnio - pomorskie w dniach  5 – 7 czerwca 2018r.

 

Strony