Dla kierowców

Podsumowanie ferii zimowych 2020 na małopolskich drogach

 

W okresie od 10 stycznia do 23 lutego 2020 roku małopolska Policja prowadziła policyjne działania „Bezpieczne ferie 2020”. Ich celem było zapewnienie bezpieczeństwa turystom podróżującym na terenie województwa małopolskiego. Działania policyjne związane z bezpieczeństwem w czasie zimowych ferii prowadzone były przez cały czas ich trwania pomimo tego, że dla województwa małopolskiego ich termin został wyznaczony w okresie od 27 stycznia do 9 lutego br.

Głównym zadaniem Policji ruchu drogowego w tym czasie była kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek - szczególnym nadzorem objęte zostały zorganizowane formy przewozu uczniów. Wszystkie komendy miejskie i powiatowe wyznaczyły stałe punkty kontroli autokarów, gdzie bez zbędnej zwłoki była możliwość skontrolowania w jednym czasie większej ilości autobusów wyjeżdzających z dziećmi i młodzieżą na wypoczynek.

Podczas tegorocznych ferii zimowych skontrolowano 1103 autokary, z czego 172 na wyznaczonym punkcie kontroli autokarów - czyli na prośbę rodziców, opiekunów lub organizatorów wyjazdów. Można powiedzieć, że co 6 autobus sprawdzony był przez Policję jeszcze przed wyjazdem w trasę.

W wyniku kontroli autokarów funkcjonariusze ujawnili 140 usterek tych pojazdów. W 23 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne natomiast w 9 przypadkach autokar nie nadawał się do dalszej jazdy, dlatego też organizator wycieczki musiał podstawić inny autobus.

Z roku na rok obserwujemy poprawiający się stan techniczny autokarów. Organizatorzy wyjazdów coraz bardziej dbają o bezpieczeństwo podróżujących. Na ten stan przyczynia się również świadomość częstych kontroli policyjnych tych pojazdów, w tym również na prośbę rodziców czy też opiekunów.

Na głównych drogach tranzytowych (krajowych i wojewódzkich), przede wszystkim prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych podejmowane były działania zapewniające bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym – działania te były nasilone w okresie wymiany turnusów wypoczynkowych. W przypadku tworzenia się korków podejmowana była ręczna regulacja ruchem, a pojazdy kierowane były na drogi alternatywne.

Podczas zimowych ferii policjanci prowadzili działania kontrolne uczestników ruchu drogowego w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa drogowego. Ogółem funkcjonariusze skontrolowali blisko 60 tys. pojazdów, ujawnili  ponad 47 tys. wykroczeń.

W sumie zatrzymano 563 prowadzących pojazd po alkoholu  - nie stwierdzono przypadku prowadzenia autokaru po alkoholu.

Podczas ferii zimowych policjanci prowadzili nasiloną działalność profilaktyczno – edukacyjną. W miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadzili blisko 1300 takich spotkań. Na bieżąco współpracowano z mediami. W sumie zarejestrowano około 100 policyjnych wystąpień w środkach masowego przekazu.

Wstępne dane statystyczne tegorocznych ferii zimowych przedstawiają się następująco:

W okresie od 10 stycznia do 23 lutego 2020 roku na terenie Małopolski doszło do 277 wypadków, w których 17 osób zginęło, a 307 zostało rannych. Jeśli chodzi o zdarzenia drogowe z udziałem dzieci do lat 14 w tym okresie doszło do 17 wypadków, w których 19 dzieci zostało rannych i nie było wśród nich ofiar śmiertelnych.

Ferie w 2019 roku liczba wypadków - 239, liczba zabitych - 15, liczba rannych 286.

W piątek 17 stycznia 2020 roku, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie uroczyście wręczyli nagrodę specjalną za udział w Ogólnopolskim konkursie „Rymowanka – Zachęcanka”. Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Myszka uczennica klasy III, Zespołu Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach - powiat bocheński.

 

 

 

Nagrodzony wierszyk: 

By widocznym być na drodze,

Noś odblaski ku przestrodze.

Bezpieczeństwo ważna rzecz!

Noś odblaski – jasno świeć!!!

Wyróżniony przez małopolskich policjantów ruchu drogowego wierszyk został zamieszczony na okolicznościowym kalendarzyku, który był wykonany z okazji 10 jubileuszowej edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Podczas gali podsumowującej odblaskową akcję konkursową, zakładki z rymowanką otrzymał każdy nauczyciel oraz uczeń zwycięskich szkół podstawowych. Dzięki tej inicjatywie jej pouczająca treść dotarła do licznej grupy odbiorców.

Autorka rymowanki została wyróżniona na uroczystym apelu zorganizowanym przez Panią dyrektor, otrzymała okolicznościowy dyplom oraz dodatkowe upominki od małopolskiej Policji. Na koniec dziewczynka wręczyła zakładki ze swoim wierszykiem wszystkim obecnym na apelu uczniom.

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, policjanci przypomnieli zgromadzonym podstawowe zasady ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwrócili na bezpieczeństwo pieszych oraz obowiązek używania elementów odblaskowych.

Konkurs „Rymowanka – Zachęcanka” został zainicjowany przez Biuro Ruchu Drogowego KGP i przeprowadzony w 2019 roku. Skierowany był do uczniów klas I – III szkoły podstawowej, a jego celem było zachęcenie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

Dzisiaj, tj. 14 stycznia br. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, w Szkole Podstawowej nr 104 w Krakowie przeprowadzili spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w aspekcie zbliżających się ferii zimowych.

Prelekcja zawierała emisję krótkich filmów przestrzegających przed niebezpiecznymi zachowaniami. Poruszone zostały główne zagrożenia na jakie narażony jest uczestnik ruchu drogowego, oraz omówiono negatywne zachowania skutkujące powstawaniem wypadków.

W czasie prelekcji Policjanci dużą uwagę zwrócili na bezpieczeństwo pieszych, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo.

Kom. Joanna Biel – Radwańska, podniosła ważną kwestię dotyczącą obowiązku posiadania przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elelmentu odblaskowego. Zaznaczyła, aby ten ważny element bezpieczeństwa używać także w mieście, zwłaszcza w miejscach nieoświetlonych gdzie widoczność jest ograniczona.

Sierż. szt. Wojciech Wróbel przypomniał co oznaczają poszczególne gesty policjanta kierującego ruchem na skrzyżowaniu.

Dalsza część spotkania dotyczyła tematyki naruszeń prawa przez osoby niepełnoletnie, a także bezpieczeństwa w sieci. Prowadząca prelekcję st. sierż. Monika Kołodziejczyk – Knapik wskazała główne zagrożenia na jakie narażone są osoby korzystające w sposób niewłaściwy z sieci komputerowych.

Na koniec spotkania policjanci udzielali odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez młodzież, poszerzając ich wiedzę w zakresie interesujących ich zagadnień związanych z Policją.

 

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Rymowanka - Zachęcanka" dla uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Podsarniu

W ubiegły wtorek, tj. 15 października 2019 roku, podczas uroczystego apelu w Szkole Podstawowej im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Podsarniu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wręczyli uczennicy klasy II wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Rymowanka - Zachęcanka”.

Nagroda dla uczennicy została przyznana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Konkurs ten miał na celu promowanie idei noszenia elementów odblaskowych jako stałego elementu ubioru, plecaka lub tornistra wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poruszających się po drodze w obszarze zabudowanym i niezabudowanym. Do 12 lipca 2019 roku szkoły zainteresowane udziałem w konkursie, przesyłały do komend wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji prace konkursowe. Łącznie wpłynęło 1545 prac wykonanych przez dzieci z klas I-III szkół podstawowych. W naszym województwie przyznano 5 wyróżnień, które funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie uroczyście wręczali podczas specjalnych wizyt w szkołach.

Wszystkim laureatom konkursu jeszcze raz gratulujemy i zachęcamy do dalszej aktywności na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Małopolscy policjanci ruchu drogowego na zawodach kartingowych "Śladami Roberta Kubicy"

W piątek 11 października 2019 roku w Sulechowie niedaleko Krakowa na torze gokartowym, odbyła się Małopolska Międzyszkolna Liga Kartingowa" - Edycja I.

Cykl zawodów kartingowych "Śladami Roberta Kubicy" to indywidualne i zespołowe, amatorskie zawody kartingowe organizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zrzeszonych w Małopolskiej Lidze Kartingowej. Organizatorem  tych zawodów było Centrum Kształcenia Zawodowego w Krakowie. W tegorocznej edycji udział wzięły trzy 5 osobowe drużyny z Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie, Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.

Zawody mają na celu uczyć bezpiecznego zachowania na drogach. Podczas imprezy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili krótką pogadankę z zawodnikami na temat zagrożeń związanych z niewłaściwymi zachowaniami na drogach. Przestrzegali przed jazdą po alkoholu oraz narkotykach. Przy pomocy alkogogli i narkogogli chętni mogli przekonać się jakie jest pole widzenia osoby nietrzeźwej, a także odurzonej narkotykami.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja najnowszej wersji radiowozu policyjnego BMW.

 

 

 

Strony