Dla kierowców

W środę 23 stycznia 2019 roku policjanci z wydziałów: prewencji i ruchu drogowego KWP w Krakowie, w Klubie Seniora przy Parafii Najświętszego Imienia Maryi Ojców Pijarów w Krakowie, przeprowadzili pogadankę profilaktyczno – edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa.

Spotkanie to odbyło się przy okazji obchodzonego w tym czasie Dnia Babci i Dziadka. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich uczestników głos zabrała policjantka ruchu drogowego, która przedstawiła podstawowe zasady ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwróciła na bezpieczeństwo pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego, a zarazem najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo na drodze. Podkreśliła jak ważne jest używanie elementów odblaskowych zwłaszcza po zmroku i nie tylko w miejscach gdzie jest to nakazane prawem.

Następnie głos zabrała policjantka z wydziału prewencji, która omówiła ważny aspekt oszustw metodą na wnuczka i policjanta. Ostrzegła przed sposobem działania sprawców tych oszustw. Na konkretnych przykładach omówiła jak wygląda krok po kroku postępowanie tych przestępców i poinstruowała jak należy postępować w przypadku stania się ich ofiarą.

Po omówieniu tematów, policjantki bardzo szczegółowo odpowiadały na liczne pytania zadawane przez uczestników spotkania, po czym każdemu wręczyły okolicznościowy upominek.

Policyjne działania „Bezpieczne przejście dla pieszych”

W czwartek, tj. 24 stycznia 2019 roku na terenie Krakowa policjanci ruchu drogowego z komendy wojewódzkiej i miejskiej Policji w Krakowie, przeprowadzą wspólne działania pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych”.

Celem tej akcji jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pieszy bowiem jest najbardziej narażony na niebezpieczeństwo, zwłaszcza w okresie zimowym. Statystyki pokazują, że znaczna ilość tych zdarzeń ma miejsce na przejściu dla pieszych.

W ubiegłym roku w Krakowie na drogach śmierć poniosły 23 osoby, w tym 17 pieszych - co stanowi 74 % wszystkich zabitych. Chcąc ograniczyć to zagrożenie, działania pod kątem bezpieczeństwa pieszych będą realizowane w stolicy Małopolski. Szczególnym nadzorem objęte zostaną rejony skrzyżowań i przejść dla pieszych, na których najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem tych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Podczas prowadzonych działań policjanci będą zwracać szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą przyglądać się, czy piesi nie łamią zasad ruchu drogowego. Akcja będzie miała również charakter profilaktyczny, funkcjonariusze będą edukować niechronionych uczestników ruchu drogowego co do zasad przestrzegania przepisów, zachowania szczególnej ostrożności oraz używania elementów odblaskowych nie tylko w miejscach gdzie jest to nakazane prawem.

Po raz kolejny apelujemy do kierowców i pieszych! Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed utratą życia i zdrowia.

W ramach kolejnej odsłony piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie art. 20 Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz § 15, 27, 31, 32, 58, 60c, 66 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych przygotowali krótkie przypomnienie dla kierowców dotyczące zasad odwoływania ograniczeń prędkości w poszczególnych miejscach.

Ponadto należy pamiętać, że kierujący pojazdem zawsze obowiązany jest jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, uwzględniając panujące warunki drogowe, atmosferyczne i natężenie ruchu. Mowa jest tu o prędkości bezpiecznej. Jest to szczególnie istotne w okresie zimowym, zwłaszcza teraz kiedy rozpoczynają się ferie.

 

Piątkowy przepis drogowy – odwołanie prędkości, kiedy i na jakich zasadach

 

W okresie od 11 stycznia do 24 lutego 2019 roku małopolska Policja będzie prowadziła policyjne działania „Bezpieczne ferie 2019”.

 

Podczas ferii zimowych najistotniejszym zadaniem Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie Małopolski, w szczególności zaś dzieciom i młodzieży spędzającym ferie w formach zarówno zorganizowanego wypoczynku, jak również w miejscu zamieszkania.

 

Ferie zimowe są bowiem nie tylko czasem zwiększonego prawdopodobieństwa zaistnienia kolizji i wypadków drogowych (w tym z udziałem wypoczywających dzieci), ale także z uwagi na specyfikę spędzania czasu wolnego niosą za sobą większe zagrożenie czynnikami patologicznymi i demoralizacją.

 

Porady dla wypoczywających w czasie ferii zimowych 2019 roku:

- z zakresu ruchu drogowego

 - z zakresu prewencji

Policyjne kontrole autokarów podczas ferii zimowych 2019 roku

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, małopolska Policja przypomina jak należy dokonać zgłoszenia dotyczącego prośby o policyjną kontrolę autokaru przed wyjazdem.

W największych miastach Małopolski tj. w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu wyznaczone są stałe punkty sprawdzania autobusów. Pozwoli to bez zbędnej zwłoki skontrolować autokary wyjeżdżające o podobnej porze w podróż.

W miarę możliwości prośby o kontrolę autokarów powinny być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. dzień przed wyjazdem.   

 

Wykaz punktów kontroli pojazdów wraz z numerami telefonów kontaktowych

 

W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu podróżnych policjanci będą natychmiast podejmować interwencje poza wyznaczonymi punktami kontroli – w miejscu zaistniałego niebezpieczeństwa.

Policyjna kontrola autokarów polega na:

  • sprawdzeniu stanu trzeźwości kierującego,
  • sprawdzeniu wymaganych w czasie jazdy dokumentów,
  • skontrolowaniu stanu technicznego i obowiązkowego wyposażenia pojazdu, prawidłowego oznakowania oraz jego oświetlenia, zwrócenia uwagi na stan ogumienia, układ kierowniczy oraz hamulcowy,
  • sprawdzeniu przestrzegania czasu pracy i obowiązujących przerw w prowadzeniu pojazdu.

 

Strony