Dla kierowców

Działania Policji ruchu drogowego ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów i pojazdów ciężarowych

W poniedziałek 15 października 2018 roku, na terenie Małopolski zostały przeprowadzone kolejne działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów i pojazdów ciężarowych.

 

W czasie jednodniowych działań policjanci skontrolowali 2174 pojazdy,  w tym ponad 1000 samochodów ciężarowych oraz 182 busy i autobusy. Ujawniono 242 naruszenia związane ze złym stanem technicznym kontrolowanych w czasie akcji pojazdów,  a w 25 przypadkach nie dopuszczono do dalszej jazdy.

Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów - czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców.

Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego. W trakcie działań ujawniono 10 kierujących prowadzących pojazd po alkoholu.

 

W blisko 300 małopolskich szkołach podstawowych realizowana jest IX edycja Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Akcja konkursowa została zainicjowana przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2010 roku.

Szkoły biorące udział w konkursie, poprzez różnego rodzaju inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym pokazują, że nie tylko uczą ale również dbają o bezpieczeństwo swoich uczniów w drodze do i ze szkoły. Uczniowie przystępują do różnego rodzaju konkursów plastycznych i wiedzy o tematyce bezpieczeństwa na drodze, uczestniczą w spotkaniach, imprezach plenerowych oraz evevtach, których tematem przewodnim jest ruch drogowy.

Promocja akcji ma oddźwięk w mediach, tak lokalnych jak i ogólnopolskich, gdzie ukazuje się wiele publikacji promujących korzystanie przez pieszych z elementów odblaskowych. 

Akcja konkursowa w szkołach będzie realizowana do końca października, po czym Jury Konkursu oceni podjęte inicjatywy, a 10 grudnia br. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się uroczysta gala podsumowująca tegoroczną akcję.

Podsumowanie wszystkich ośmiu zrealizowanych edycji:

Dzięki tej inicjatywie przez okres ośmiu lat w konkursie wzięło udział ponad 2,5 tys. szkół podstawowych z Małopolski, blisko 500 tys. uczniów zostało wyposażonych w różnego rodzaju elementy odblaskowe i kamizelki odblaskowe, promocja akcji miała również swój oddźwięk w mediach lokalnych, w mediach ogólnowojewódzkich, w mediach ogólnopolskich - w sumie ukazało się blisko 32 tys. publikacji promujących korzystanie przez pieszych z elementów odblaskowych. Ponadto, przeprowadzono prawie 3 tys. konkursów plastycznych i wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

36 zawodników, reprezentujących 17 garnizonów Policji oraz Żandarmerię Wojskową, przez ostatnie cztery dni rywalizowało o tytuł najlepszego policjanta ruchu drogowego w kraju. Uczestnicy, wyłonieni wcześniej w eliminacjach wojewódzkich, zmierzyli się w 6 konkurencjach sprawdzających ich wiedzę i umiejętności zawodowe. Zwycięzcą finałowego konkursu został mł. asp. Marcin Sulik z KSP. Drugie miejsce przypadło policjantowi z Gorzowa Wielkopolskiego sierż. szt. Łukaszowi  Zalewskiemu, a trzecie mł. asp. Cezaremu Piotrowskiemu z Olsztyna.

W dniach 18.09.-21.09. br. w Małopolsce  miał miejsce finał XXXI edycji  Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”, nad którym patronat honorowy objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Joachim Brudziński. W sześciu konkurencjach konkursowych rozgrywanych przez cztery dni udział wzięli najlepsi funkcjonariusze ruchu drogowego z kraju. Do współzawodnictwa na szczeblu krajowym  przystąpiło 34 policjantów ruchu drogowego z Polski. Zostali oni wyłonieni podczas eliminacji przeprowadzanych na szczeblach  powiatowym i wojewódzkim. Każdy  garnizon zgłosił po dwóch policjantów. Dodatkowo w finale konkursu na zasadzie honorowego uczestnictwa brali udział dwaj żołnierze z Żandarmerii Wojskowej. W sumie startowało 36 zawodników reprezentujących 17 garnizonów Policji oraz Żandarmerię Wojskową. Zawodnicy rywalizowali w wielu zadaniach sprawdzających ich wiedzę oraz umiejętności zawodowe. Poszczególne  konkurencje rozgrywane były na terenie Krakowa oraz Chrzanowa.

 Przebieg kolejnych dni zawodów opisywaliśmy tutaj:

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/xxxi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-policjant-ruchu-drogowego-dzien-pierwszy

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/xxxi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-policjant-ruchu-drogowego-drugi-dzien-zawodow

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/xxxi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-policjant-ruchu-drogowego-trzeci-dzien-zawodow

Finał konkursu obejmował następujące konkurencje:

Konkurencja K-1 – test ze znajomości przepisów, w szczególności ustaw: prawo o ruchu drogowym, zagadnień prawa karnego, procedury karnej, prawa o wykroczeniach, procedury wykroczeniowej, oraz regulujących transport drogowy, a także taktyki pracy policjanta  oraz innych przepisów służbowych –  najlepszy w tej konkurencji  był mł.asp. Marcin Opałacz z KWP Rzeszów;

Konkurencja K-2 – strzelanie z broni służbowej z dobiegiem – w tej dyscyplinie najlepszy był mł. asp. Artur Wojciechowski z KWP Kielce;

Konkurencja K-3 – kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu – tu zwyciężył st. sierż. Jacek Głowacki z KWP Katowice;

Konkurencja K-4 – jazda sprawnościowa motocyklem służbowym -  w tej dyscyplinie bezkonkurencyjny był  sierż. szt. Dawid Suder z KWP Kraków;

Konkurencja K-5 – jazda sprawnościowa samochodem osobowym po wyznaczonym torze oraz przebiegnięcie wyznaczonego odcinka - najlepszy w tej konkurencji  był sierż. szt. Paweł Baran z KWP Lublin;

Konkurencja K-6 – sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych -  w tej dyscyplinie zwyciężył mł.asp. Marcin Sulik z KSP Warszawa.

21 września 2018 r. to ostatni dzień zawodów. Przed południem zakończono ostatnią konkurencję – test ze znajomości wybranych przepisów. Po tej konkurencji  komisja, która od początku śledziła poczynania uczestników podsumowała punktację każdego z zawodników. Na tej podstawie wyłoniła laureata konkursu i zwycięzców w klasyfikacji  drużynowej.

O godz. 14:00 na dziedzińcu siedziby OPP w Krakowie rozpoczęto uroczysty apel  z okazji zakończenia  finału  konkursu. Ceremonię rozpoczął meldunek, który dowódca uroczystości złożył Zastępcy Komendanta Głównego nadinsp. Janowi Lachowi.  

Następnie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta przywitał wszystkich uczestników uroczystości. Generał podkreślił, że prowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” to wyróżnienie i prestiż dla małopolskiego garnizonu . Dla policjantów to dodatkowe doświadczenie i nauka. Generał  pogratulował zwycięzcom i ich przełożonym, za wysoki poziom umiejętności oraz podziękował wszystkim policjantom i podmiotom zaangażowanych w organizację tego dużego przedsięwzięcia w tym Małopolskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego.

Kolejno głos zabrał Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski, który w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Joachima Brudzińskiego odczytał list gratulacyjny.

Po odczytaniu listu przystąpiono do uroczystego nagrodzenia laureatów konkursu. Puchary i nagrody wręczali  Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik i Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Zdzisław Sudoł. 

Mł.asp. Marcin SULIK z Komendy Stołecznej Policji  został Policjantem Ruchu Drogowego 2018 roku. Drugie miejsce zajął sierż. szt. Łukasz Zalewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a trzecie  mł.asp. Cezary Piotrowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

W klasyfikacji drużynowej:

Pierwsze miejsce zajęła załoga z KSP w Warszawie w składzie: mł.asp. Marcin Sulik, mł.asp. Konrad Szpak

Drugie miejsce policjanci z KWP w Krakowie w składzie: asp. Michał Majcher, sierż. szt. Dawid Suder

Trzecie miejsce policjanci z KWP w Gorzowie Wielkopolskim: sierż. szt. Łukasz Zalewski, sierż. Paweł Alchimowicz

Nagrodę specjalną otrzymał także uczestnik z najdłuższym stażem w Policji (22 lata) mł. asp. Cezary Piotrowski z KWP w Olsztynie. Puchary za honorowe uczestnictwo w zawodach przyznano dwóm żołnierzom Żandarmerii Wojskowej, natomiast wszystkim uczestnikom zawodów wręczono okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Na zakończenie ceremonii głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, który podkreślił, że zakończony konkurs jest zarówno elementem szkolenia jak  i zwrócenia uwagi na kwestię bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym najważniejszą rolę pełnią doskonale wyszkoleni policjanci.  Praca „na ulicy” jest  trudna i niebezpieczna. Mówiąc o tym, generał przypomniał  nazwiska  policjantów, którzy w ciągu ostatniego roku tragicznie zginęli podczas pełnienia służby na drodze.  Komendant wspomniał o Programie Modernizacji Policji, w tym realizowanej modernizacji budynków, zakupach wyposażenia i pojazdów policjantów ruchu drogowego jako elementach poprawy warunków ich pracy.

Nadinsp. Jan Lach podziękował i pogratulował mł.asp. Marcinowi Sulikowi i pozostałym finalistom wiedzy i umiejętności jakie zaprezentowali podczas elimanacji i finału konkursu, które  przydadzą się w codziennej służbie. Podziękował funkcjonariuszom Żandarmerii Wojskowej za udział w konkursie. Podziękował również osobom, które przyczyniły się do organizacji konkursu, w tym Wojewodzie Małopolskiemu za wsparcie dla lokalnej Policji.

Zawody dla policjantów ruchu drogowego mają już ponad trzydziestoletnią tradycję. Pokazują, jak ważna jest rola funkcjonariuszy „drogówki” w życiu społecznym. Mają oni bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo każdego uczestnika ruchu drogowego. Poprzez swoją pracę przyczyniają się do realizacji „Narodowego Programu Bezpieczeństwa ruchu Drogowego 2013–2020”, którego głównymi celami są: doprowadzenie do mniejszej liczby wypadków drogowych, obniżenie liczby  zabitych na drogach zmniejszenie liczby osób ciężko rannych w wypadkach, ograniczenie prędkości rozwijanych na polskich drogach, większa dbałość o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Celem prowadzonych działań „Bezpieczna droga do szkoły” jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się po drogach po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej, które często aby dojść do szkoły muszą pokonać ruchliwą jezdnię.  

W rejonach szkół policjanci zdecydowanie reagować będą na wykroczenia popełniane przez kierujących, szczególnie takie jak nadmierna prędkość, kierowanie po użyciu alkoholu, wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych i w okolicach placówek szkół, przewożenie dzieci pojazdami niesprawnymi technicznie oraz w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu, a także na inne wykroczenia  stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym.

 

We wrześniu i październiku będziemy dążyć do skontrolowania wszystkich autobusów dowożących dzieci do szkoły.

Ponadto  przez cały okres roku szkolnego policjanci prowadzić będą stałą, systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną ukierunkowaną głównie na profilaktykę i edukację uczniów najmłodszych klas.

Ważna rada dla rodziców!

Mimo prowadzenia wzmożonych działań przez Policję rodzice nie mogą czuć się zwolnieni z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa swym pociechom. Przed rozpoczęciem roku szkolnego powinni oni pokazać dzieciom nie najkrótszą, a najbezpieczniejszą drogę o szkoły. Tą drogą wspólnie z dziećmi powinni kilkakrotnie przejść utrwalając prawidłowe zachowania  w drodze do szkoły  i zwracając uwagę na  zagrożenia związane z ruchem drogowy.

Założenia akcji "Bezpieczna droga do szkoły" propagowano za pośrednictwem mediów. 

W czasie ostatniego weekendu wakacyjnego małopolska Policja apeluje do podróżujących o zachowanie rozwagi na drodze i życzliwość wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego!

Ostatni weekend wakacji to czas powrotów i bardzo dużego natężenia ruchu na drogach. Powoduje to wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypominamy, że niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe wykonywanie manewrów wyprzedzania, wymijania i omijania to najczęstsze przyczyny wypadków na drogach.

Wpływ na bezpieczeństwo ma również jazda bez zapiętych pasów, a także przewożenie dzieci w sposób niezgodny z przepisami oraz kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu. 

Podczas ostatniego weekendu sierpniowego nad bezpieczeństwem podróżnych będzie czuwać ponad 1000 policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze przede wszystkim będą nadzorować główne szlaki komunikacyjne województwa, udzielać wskazówek i rad kierującym, a w przypadku tworzenia się tzw. korków  będą starać się upłynniać ruch i kierować pojazdy na drogi objazdowe.

 

Ponadto do działań włączony zostanie policyjny śmigłowiec, którego załoga będzie nadzorowała sytuacje na drodze i na bieżąco przekazywała informacje na temat utrudnień  w ruchu.

Podczas najbliższego weekendu należy spodziewać się częstszych kontroli drogowych.

Policjanci będą reagować na wykroczenia i przestępstwa wpływające na liczbę wypadków drogowych iich ofiar, przede wszystkim na:

- nadmierną prędkość, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu,

- nie zapinanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących samochodem i przewożenie dzieci  niezgodnie z przepisami (bez fotelików lub urządzeń przytrzymujących dla dzieci), kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, każda kontrola drogowa będzie wiązała się z badaniem trzeźwości kierującego.

Kierujący powinni pamiętać,  że  policyjne działania nawet najbardziej nasilone nie zastąpią rozsądku i wyobraźni uczestników ruchu drogowego.

Małopolska Policja życzy bezpiecznych powrotów do domu.

Strony