Dla kierowców

Wakacje dobiegają końca. Po dwumiesięcznej przerwie uczniowie wracają do szkół. Nad ich bezpieczeństwem będą czuwać policjanci, którzy wraz z rozpoczęciem roku szkolnego prowadzą działania „Bezpieczna droga do szkoły”.

Jak co roku pod szkołami pojawią się policjanci, którzy będą udzielać pomocy w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych, tzw. szkolnych  przejściach dla pieszych oraz od strony praktycznej uczyć prawidłowego zachowania się na drodze. Będziemy starali się objąć nadzorem jak największą ilość szkół, jednakże  w pierwszej kolejności szkoły zagrożone wypadkowością oraz o dużym natężeniu ruchu. Ponadto przez cały okres roku szkolnego policjanci prowadzić będą stałą, systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną ukierunkowaną głównie na profilaktykę i edukację uczniów z najmłodszych klas.

 

W ramach prowadzonych działań w rejonach szkół policjanci będą reagować na wykroczenia popełniane przez kierujących, szczególnie takie jak nadmierna prędkość, kierowanie po użyciu alkoholu, wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych i w okolicach placówek szkół, przewożenie dzieci pojazdami niesprawnymi technicznie oraz w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu, a także na inne wykroczenia stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym.We wrześniu i październiku będziemy dążyć do skontrolowania wszystkich autobusów szkolnych.

 

 

 

Mimo prowadzenia wzmożonych działań przez Policję, obowiązkiem dorosłych jest zadbać o to, by przygotować dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym. Rodzice nie mogą czuć się zwolnieni  z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa swym pociechom. Przed rozpoczęciem roku szkolnego na przykład podczas wspólnego spaceru powinni oni pokazać dzieciom niekoniecznie najkrótszą, a najbezpieczniejszą drogę o szkoły. Tą drogą wspólnie z dziećmi powinni kilkakrotnie przejść utrwalając prawidłowe zachowania  w drodze do szkoły  i zwracając uwagę   na  zagrożenia związane z ruchem drogowym. Warto pamiętać, że przejście przez jezdnie to dla młodszych dzieci prawdziwe wyzwanie.

 

Przypominamy  podstawowe zasady, które należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

 • Dziecko do 7 roku życia może korzystać  z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.
 • Każda osoba poruszająca się po drodze  po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.
 • Pieszy idący po jezdni lub poboczu jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
 • Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie. W pozostałych przypadkach piesi są obowiązani iść jeden za drugim.
 • Przechodząc przez jednię lub torowisko, pieszy jest obowiązany korzystać z przejść dla pieszych. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest jednak dozwolone, gdy odległość od niego przekracza 100m. Warto pamiętać, że w przypadku gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100m od wyznaczonego przejścia przechodzenie dozwolone jest również na tym skrzyżowaniu.  
 • Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest w miejscu, w którym ruch pojazdów rozdzielono wysepką, przejście na każdej rozdzielonej jezdni uważa się za odrębne.
 • Przechodząc przez jednię należy iść najkrótszą drogą (prostopadle do osi jezdni), bez nieuzasadnionego zwalniania kroku.
 • Należy pamiętać, że nie wolno :

- wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych;

- wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

- przechodzić przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

- przebiegać przez jezdnię.

Przypominamy o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub w specjalnych urządzeniach przytrzymujących, tzw. podstawkach.

 • Dziecko mające mniej niż 150cm wzrostu przewozi się w specjalnym foteliku bezpieczeństwa lub w  innym urządzeniu przytrzymującym, dobranym do masy i wzrostu dziecka. Zarówno foteliki jak i podstawki muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Jeżeli ze względu na wzrost i masę dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pojazdu. Warunkiem jest aby wzrost dziecka wynosił co najmniej 135cm.
 • Jeżeli na tylnym siedzeniu przewozimy dwoje dzieci w fotelikach lub podstawkach i nie możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie trzeciego dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa, na tylnym siedzeniu. Warunkiem jest osiągnięcie przez dziecko minimalnego wieku 3 lat.  

 Zachęcamy szkoły podstawowe do wzięcia udziału w akcji „Odblaskowa Szkoła”

 

We wrześniu rozpoczyna się realizacja IX edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” skierowanego do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie woj. małopolskiego. Celem tej akcji jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe, a także możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

 Statystyka

W 2017 roku w Małopolsce odnotowano 371 ofiar wśród dzieci do lat 14,  w tym  7 śmiertelnych,  a 364 zostało rannych. Najbardziej zagrożoną kategorią uczestników ruchu drogowego wśród tej grupy wiekowej okazali się pasażerowie samochodów osobowych -  w wypadkach zostało poszkodowanych 205 osób oraz piesi - w wypadkach zostało poszkodowanych 121 osób.

Na początku roku szkolnego 2017/2018 (w okresie od 4 - 8.09.2017r.) na małopolskich drogach doszło do 61 wypadków drogowych, w których 2 osoby zginęły, a 72 zostały ranne. W grupie wiekowej dzieci do lat 14 doszło do 5 wypadkach drogowych, w których 6 dzieci doznało obrażeń ciała, nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

 

We wtorek 28 sierpnia br. w kinie Kijów w Krakowie odbyła się narada dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego, organizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

W spotkaniu uczestniczyła policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, która w swoim wystąpieniu zachęcała obecnych dyrektorów szkół podstawowych do wzięcia udziału w IX edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Małopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła” dla szkół podstawowych z całego województwa, został zainicjowany przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie w 2010 roku. Jego celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Tegoroczna akcja jest realizowana w Małopolsce po raz dziewiąty. Podsumowując osiem poprzednich edycji można powiedzieć, że cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem. W sumie w konkursie wzięło udział ponad 2500 szkół podstawowych z Małopolski, blisko 500 tys. uczniów zostało wyposażonych w elementy odblaskowe i kamizelki odblaskowe. Ukazało się ponad 30 tys. publikacji w mediach promujących korzystanie z elementów odblaskowych. Ponadto, przeprowadzono prawie 3000 konkursów plastycznych i wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Konkurs „Odblaskowa Szkoła” prowadzony jest na początku nowego roku szkolnego. Szkoły podstawowe dbając o bezpieczeństwo uczniów – wyposażają je w elementy odblaskowe, pilnując żeby z nich korzystały w codziennej drodze do i ze szkoły, dbają także o prawidłowe oznakowanie rejonów szkół, ponadto organizują akcje edukacyjne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym angażując w takie działania również rodziców. Małopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła” jako innowacyjne podejście Policji do edukacji uczniów, przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa na drodze najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Od roku 2009, tj. przed rozpoczęciem akcji konkursowej do roku 2017 wśród dzieci do lat 14 liczba ofiar wypadków drogowych uległa zmniejszeniu o 34%.

 

 

Jeszcze raz zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Odblaskowa Szkoła”.

 

Tegoroczny 75 "Tour de Pologne" dobiegł końca.

W dniach od 4 do 10 sierpnia 2018 roku na terenie woj. małopolskiego odbyło się pięć etapów „75 TOUR DE POLOGNE UCI WORLD TOUR” - największego wydarzenia kolarskiego w Polsce.

Długość wszystkich etapów podczas rozgrywanego międzynarodowego wyścigu na terenie Małopolski wyniosła 507 kilometrów.

Jak co roku w zabezpieczeniu i w prowadzeniu wyścigu brało udział blisko 450 małopolskich policjantów, którzy dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Funkcjonariusze zabezpieczali przejazd kolarzy na trasach wyścigu, kierowali ruchem drogowym, organizowali objazdy.

 

Wszystkie etapy wyścigu przebiegły bezpiecznie.

Małopolska Policja w czasie wakacji prowadzi działania „Bezpieczne wakacje”

Małopolska Policja od początku wakacji prowadzi na terenie całego województwa działania pn. „Bezpieczne Wakacje 2018”. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowi priorytet działań.

Głównym zadaniem Policji ruchu drogowego w tym czasie, jest kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek. Szczególnym nadzorem zostały objęte zorganizowane formy przewozu.

Kontrole autokarów są dokonywane jeszcze przed wyruszeniem autokarów w trasę. Sprawdzany jest każdorazowo stan trzeźwości kierującego, dokumenty uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdów i jego obowiązkowe wyposażenie. W Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu zostały wyznaczone stałe punkty kontroli autokarów, co pozwala w jednym czasie sprawdzić większą ilość autobusów wyjeżdzających na letni wypoczynek.

Od 22.06. do 31.07.2018 roku skontrolowano 1174 autobusy, z czego 1104 w komunikacji krajowej i 70 w komunikacji międzynarodowej. Podobnie jak w latach ubiegłych za pośrednictwem mediów przekazano informacje o możliwości skontrolowania autobusu turystycznego jeszcze przed wyjazdem w trasę. Na prośbę rodziców, opiekunów czy też organizatorów wyjazdów skontrolowano 373 autokary (tj. prawie co 3. autobus). Sprawdzenia te ujawniły 79 usterek technicznych, za które zatrzymano 45 dowodów rejestracyjnych. Do najistotniejszych należały usterki: ogumienia, układu hamulcowego.

Podczas prowadzonych działań stwierdzono 4 przypadki kierowania autobusem przez nietrzeźwych kierujących - 3 dotyczyły linii regularnych, natomiast 1 dotyczył przewozu turystów.

Miało to miejsce 6 lipca 2018r. o godzinie 7.35 w miejscowości Kalwaria w powiecie wadowickim. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego autobusem, który przewoził turystów na wypoczynek. Po przebadaniu u kierowcy stwierdzono prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy natomiast pasażerowie po przybyciu na miejsce innego, tym razem trzeźwego kierowcy udali się w dalszą podróż.

W trosce o bezpieczeństwo, policjanci w czasie wakacji szczególną uwagę zwracają na indywidualne przejazdy. Kontrole dotyczą wykroczeń popełnianych przez kierujących, a zwłaszcza: przekroczenia dozwolonej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi czy też prawidłowości przewozu dzieci.

Każdorazowo sprawdzany jest stan trzeźwości kierującego. Od początku wakacji, tj. od 22.06 do 31.07.2018 roku małopolscy policjanci skontrolowali ogółem 50 777 pojazdów. Ujawniono 35 155 wykroczeń. Zatrzymano 542 prawa jazdy i 2373 dowody rejestracyjne w tym 1419 za zły stan techniczny. Przez cały okres wakacji stosowana jest zaostrzona procedura kontrolna polegającą na każdorazowym sprawdzaniu stanu trzeźwości kierującego podczas kontroli drogowej. Pozwoliło to na ujawnienie i wyeliminowanie z ruchu 935 nietrzeźwych kierujących.

Działania kontrolne uzupełniane są aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu. Zaowocowało to 146 wystąpieniami w mediach.

 

Podjęte zostały również akcje edukacyjne, w sumie zrealizowano blisko 600 takich spotkań. Ponadto wakacje to okres gdzie na terenie województwa małopolskiego policjanci organizują i uczestniczą w szeregu akcjach profilaktycznych w ramach działań „Kręci mnie bezpieczeństwo”, podczas których m.in. promowane są zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rowerzystów.

W okresie od 22 czerwca do 31 lipca br. doszło do 403 wypadków drogowych (spadek o 96 tj. 19 %), w których zginęło 26 osób (wzrost o 10 tj. 62,5 % %), a 480 zostało rannych (spadek o 135 tj. 22 %). Zaistniało 3365 kolizji drogowych (wzrost o 234 tj. 7,5 % %),. W grupie wiekowej dzieci do lat 14 odnotowano 40 wypadków – bez ofiar śmiertelnych, natomiast 42 osoby zostały ranne. W lipcu ubiegłego roku odnotowano 64 wypadki, w których śmierć poniosło 1 dziecko, a 71 zostało rannych.

Bezpieczne wakacje 2018

Wakacje to nie tylko czas relaksu i swobody, ale także okres dodatkowych zagrożeń  i niebezpieczeństw.


W tym czasie małopolska Policja będzie prowadziła działania zapewniające bezpieczeństwo turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym w okresie wakacyjnym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowi priorytet policyjnych działań. Będą one zmierzać do zminimalizowania potencjalnych zagrożeń, a także poprawy bezpieczeństwa najmłodszych, tak w ruchu drogowym, jak i w zakresie bezpieczeństwa osobistego.

 

Porady z zakresu bezpieczeństwa na drodze.

Porady prewencyjne - dla dzieci i młodzieży

Porady prewencyjne - dla rodziców

Strony