Dla kierowców

„Motocyklowy Mikołaj dla dzieci” z udziałem  policjantów
z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie

 

           W czwartek tj. 5 grudnia 2013 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie, odbyła się  impreza mikołajkowa zorganizowana przez stowarzyszenie motocyklowe MotoCorde.
W akcji uczestniczyli również przedstawiciele z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kraowie, którzy pomogli Mikołajowi bezpiecznie dotrzeć z podarunkami dla dzieci.

            Po przybyciu na miejsce do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na wszystkich uczestników akcji „Motocyklowego Mikołaja” czekała spora grupa dzieci, która przywitała wszystkich gości gorącymi brawami oraz okrzykami radości. Następnie  wszyscy uczestnicy  udali się do szkolnej świetlicy, gdzie zostały wręczone prezenty.  Każde dziecko było szczęśliwe, gdyż ich prośby zawarte w liście pisanym dwa tygodnie wcześniej do Świętego Mikołaja spełniły się. 

   
   

Działania Małopolskiej Policji

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

 

          W środę tj. 4 grudnia 2013r. na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja była ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa na drodze oraz eliminowanie negatywnych zachowań u kierowców oraz pieszych.

 Piesi jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego należą do tej kategorii użytkowników dróg, która jest najbardziej narażona na tragiczne skutki podczas zdarzeń drogowych.

           Policjanci podczas akcji szczególną uwagę zwracali na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz stanowczo reagowali  na kierujących, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego. Podczas działań skontrolowanych zostało prawie 1200 pojazdów, nałożono 694 mandaty karne. Ponadto ujawniono 368 wykroczeń popełnionych przez pieszych między innym:

  • przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych,
  • niestosowanie się przez pieszych do sygnalizacji świetlnej,

            Grudzień to miesiąc o najkrótszych dniach w roku wcześnie zapada zmrok dlatego też przypominamy pieszym aby zwracali większą uwagę na swoje bezpieczeństwo. Ważne jest aby poruszając się po drodze posiadać jakikolwiek element odblaskowy, dzięki któremu człowiek widoczny jest dla kierowcy z dalszej odległości co pozwala uchronić go przed potrąceniem. 

Prawie 100 pijanych kierujących

ujawnionych podczas „andrzejkowego” weekendu.

 

W ostatni tzw. „andrzejkowy” weekend tj. od 29 listopada do 1 grudnia 2013r. na terenie województwa małopolskiego policjanci ujawnili prawie 100 nietrzeźwych oraz będących w stanie po użyciu alkoholu kierujących. W tym okresie doszło do 25 wypadków drogowych w wyniku, których 2 osoby poniosły śmierć.

Jedną z głównych przyczyn i problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego jest kierowanie pod wpływem alkoholu. Mimo wzmożonych działań policyjnych oraz prowadzonych kampanii społecznych uświadamiających skutki kierowania po pijanemu, nietrzeźwi kierujący wciąż pojawiają się na naszych drogach stwarzając ogromne zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Alkohol wydłuża czas reakcji, pogarsza koordynację ruchów, ogranicza pole widzenia, znacznie obniża samokontrolę i koncentrację, powoduje błędną ocenę własnych możliwości.

Chcąc ograniczyć to zjawisko i wyeliminować z ruchu tych nieodpowiedzialnych uczestników ruchu drogowego Policja nieustannie prowadzi nasilone kontrole drogowe, podczas których każdorazowo badany jest stanu trzeźwości kierującego.

 

„Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” i „Pasy”

W środę w ostatnim tygodniu października policjanci przeprowadzili działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” i „Pasy”. Podczas akcji skontrolowano 1136 samochodów w wyniku czego nałożono 314 mandatów głownie za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa przez kierujących. Ukarano 18 rowerzystów, którzy posiadali nieprawidłowe oświetlenie przy swoich rowerach oraz za jazdę wzdłuż przejścia dla pieszych. Podczas działań funkcjonariusze wypisali 283 mandaty oraz zanotowali 257 pouczeń wobec pieszych niestosujących się do sygnalizacji świetlnej oraz tym którzy przechodzili przez jednię w miejscach do tego niedozwolonych. Ujawniono 11 nietrzeźwych kierujących oraz 6 pieszych będących pod wpływem alkoholu, którzy stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Akcja prowadzona jest cały rok i ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na małopolskich drogach.

 

„Bezpieczne Święta Wszystkich Świętych”

 Policyjna akcja „Znicz 2013” trwała od 31 października do 3 listopada 2013r. Głównym jej celem było zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz na głównych ciągach komunikacyjnych naszego województwa. Szczególna uwaga zwracana była na bezpieczeństwo pieszych, których w tym okresie w rejonach cmentarzy jest znacznie więcej niż zwykle.

W rejonach nekropolii umiejscowionych przy ruchliwych ciągach policjanci udzielali pomocy podróżnym w bezpiecznym dotarciu na groby bliskich. Na najruchliwszych drogach, szczególnie na skrzyżowaniach przy drogach wlotowych i wylotowych z Krakowa i innych miast oraz w pobliżu cmentarzy policjanci utrzymywali płynność ruchu podejmując ręczną regulację.

Podczas działań policjanci przede wszystkim udzielali wszechstronnej pomocy uczestnikom ruchu drogowego, ale również zdecydowanie reagowali na lekceważenie zasad bezpieczeństwa. Dużą uwagę zwracano na wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu, tj. na nadmierną prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa, jazdę bez pasów bezpieczeństwa i przewożenie dzieci bez fotelików ochronnych. Każdorazowo badano stan trzeźwości kierującego, w sumie ujawniono 96 pijanych kierujących.

Podczas działań "Znicz 2013" (od 31.11.2013r. do 3.11.2013r.) na terenie województwa małopolskiego odnotowano 23 wypadki drogowe, w których 1 osoba zginęła, a 30 zostało rannych.  W porównywalnym okresie ubiegłego roku ( 31.10.2012r. – 4. 11.2012r.), na drogach naszego województwa zaistniały 46 wypadki drogowe, w wyniku, których śmierć poniosła 1 osoba, natomiast rannych zostało 63.

Do jedynego wypadku śmiertelnego doszło 31 października 2013 r. około godziny 16.45
w miejscowości Zagórze, w powiecie chrzanowskim, gdzie 76 letni kierujący samochodem marki Fiat Punto wykonując manewr wyprzedzania doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku samochodem marki Fiat Siena, kierowanym przez 64 – letnia kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń kierowca Fiata Punto poniósł śmierć na miejscu.

Strony