Czy kamizelki odblaskowe są obowiązkowym wyposażeniem pojazdu?

W świetle obowiązujących przepisów do niezbędnego wyposażenia pojazdu nie należy kamizelka odblaskowa. Niemniej jednak mając na uwadze względy bezpieczeństwa zasadnym wydaje się posiadanie kamizelki odblaskowej, która powoduje, że stajemy się bardziej widoczni dla innych użytkowników dróg w sytuacjach takich jak np. wymiana koła po zmierzchu.