Poruszanie się skuterem po autostradzie.

Poruszanie się motorowerem (pot. skuterem) o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm ³, który nie jest pojazdem silnikowym (art. 2 pkt. 32 Ustawa Prawa o ruchu drogowym), i dlatego nie może być pojazdem samochodowym. W związku z tym informuję, iż po autostradzie A4 tj. po obwodnicy Krakowa poruszanie się motorowerem jest zabronione, zgodnie z art.2 pkt.3 Ustawy Prawa o ruchu drogowym.

autostrada – „drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych........”