Proszę o informację, co oznacza kod 01 w dokumencie prawa jazdy?

W omawianej sprawie należałoby zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 21 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 89, poz. 855). Zgodnie z załącznikiem w polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe:

1) 01 - wymagana korekta i/lub ochrona wzroku:
01.01 - okulary,
01.02 - soczewka (i) kontaktowa (e),
01.03 - szkła ochronne,
01.04 - szkło matowe,
01.05 - przepaska na oko,
01.06 - okulary lub szkła kontaktowe.