Dobór - Godziny przyjęć

Dobór - Godziny przyjęć
  • Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, tel. kontaktowy: (012) 615-40-68

w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 14.30

  • Odbiór skierowań na etap Test Wiedzy Ogólnej (TWO) i Test Sprawności Fizycznej (TSF)

w piątki od 9.00 do 14.00

  • Rozmowy Kwalifikacyjne (RK)

we wtorki od 10.00 do 14.00

  • Odbiór skierowań na Komisję Lekarską (KL) i składanie ankiet bezpieczeństwa osobowego

w środy od 10.00 do 13.00