terminarz przyjęć

KWP Kraków

Termin przyjęcia 20 marca 16 kwietnia 21 maja 2 lipca 24 września 27 grudnia Ogółem

Planowany

limit przyjęć na

2018 rok

81 15

20

50 30 110

306