Kierownictwo

 • ant
  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
  Nadinspektor Tomasz Miłkowski jest doktorem nauk prawnych. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku, pełniąc ją początkowo w pionie prewencji Komisariatu IV w Rudzie Śląskiej. Po ukończeniu w 1995 roku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, służbę kontynuował w pionie dochodzenio-śledczym Komendy...
  więcej
 • ant
  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
  Absolwent pedagogiki ze specjalnością wychowanie obronne Uniwersytetu Pedagogicznego. Przebieg służby: 1991 - służba w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie 2006 - dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie 15 lutego 2012 - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie Posiadane...
  więcej
 • ant
  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
  Komendant nadzoruje służby kryminalne małopolskiego garnizonu Policji. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.Ukończył również Studium Oficerskie w WSPol w Szczytnie. W Policji pełni służbę od 1992 roku, zdobywając doświadczenie najpierw jako policjant pionu...
  więcej
 • ant
  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
  Komendant nadzoruje służby wspomagające Policji - w zakresie logistycznym. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie bezpośrednio nadzoruje: Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydziała Łączności i Informatyki, Wydział Transportu, Wydział ds. Zamówień...
  więcej

Komendanci wojewódzcy Policji w Krakowie po 1990 roku