Bezpieczne Wakacje – porady dla kierujących oraz informacje o policyjnych kontrolach autokarów

Bezpieczne Wakacje – porady dla podróżujących

Organizacja bezpiecznych wakacji letnich 2017 r. na terenie województwa małopolskiego – w zakresie bezpieczeństwa  na drogach

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to obszar będący priorytetem działań Policji. Wakacje to nie tylko czas relaksu i swobody, ale także okres dodatkowych zagrożeń  i niebezpieczeństw. W czasie ubiegłorocznych wakacji w województwie małopolskim odnotowano 897 wypadków drogowych, w których zginęły 34 osoby, a 1129 zostało rannych. W grupie wiekowej dzieci do lat 14 w wypadkach drogowych odnotowaliśmy 2 ofiary śmiertelne i 108 rannych.

Przez cały okres tegorocznych wakacji Policja prowadzi działania kontrolno – prewencyjne, przede wszystkim na drogach tranzytowych prowadzących do górskich, atrakcyjnych turystycznie miejscowości wypoczynkowych. Służba będzie nasilona w okresie wymiany turnusów wypoczynkowych.

Działania kontrolne uzupełnione zostaną aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną – policjanci będą uczestniczyć w spotkaniach z wypoczywającymi dziećmi na koloniach oraz na licznych piknikach, okolicznościowych imprezach profilaktycznych, eventach promujących bezpieczeństwo. 

Kontrole autokarów

Główna uwaga podczas działań kontrolnych zwrócona zostanie na sposób wykonywania zorganizowanego transportu dzieci i młodzieży.

Za pośrednictwem mediów rodzice, opiekunowie, organizatorzy wyjazdów informowani będą o możliwości sprawdzenia stanu technicznego autobusów i trzeźwości kierujących jeszcze przed wyruszeniem w trasę.

Prośby o policyjną kontrolę należy kierować pod nr tel. 112 lub 997.

W największych miastach województwa małopolskiego, tj. w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu wyznaczone zostaną stałe punkty sprawdzania autobusów. Pozwoli  to bez zbędnej zwłoki skontrolować wiele autokarów wyjeżdżających o podobnej porze  w podróż.

Wyznaczone stałe punkty kontroli autokarów:

  • w Krakowie - parking przy Centrum Handlowym Plaza, al. Pokoju 44, nr tel. 12 615 41 11, 12 615 29 05, 997 lub 112.
  • w Tarnowie - ul. Bandrowskiego – przy rampie, nr tel. 14 633 01 39, 997 lub 112.
  • w Nowym Sączu - ul. Bulwar Narwiku (po przeciwnej stronie sklepu Biedronka), nr tel. 18 442 46 30, lub 997 112.

W pozostałych rejonach województwa, prośby o policyjne kontrole autobusów należy kierować do dyżurnego właściwej miejscowo jednostki Policji, który będzie kierował patrole policyjne na wskazane miejsce sprawdzenia autobusu.

Ze względów organizacyjnych prośby takie muszą być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.   

W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu podróżnych policjanci będą natychmiastowo podejmować interwencje poza wyznaczonymi punktami kontroli  – w miejscu zaistniałego zdarzenia.

Podczas ubiegłorocznych wakacji skontrolowano 1121 autobusów, w tym 508 jeszcze przed wyjazdem w trasę, co stanowi. 45% wszystkich skontrolowanych autokarów.

Ponadto kontrole drogowe uczestników ruchu drogowego będą dokonywane zwłaszcza w zakresie:

  • badania stanu trzeźwości kierujących,
  • sposobu przewożenia dzieci w pojazdach,
  • niedostosowania prędkości do obowiązujących przepisów, 
  • nieprawidłowego wyprzedzania,
  • wymuszania pierwszeństwa przejazdu,
  • nieprawidłowego przejeżdżania przejść dla pieszych.

Podczas ubiegłorocznych wakacji małopolscy policjanci skontrolowali ogółem 99 794 pojazdów, ujawnili 73 816 wykroczeń, za które nałożono 57 639 mandatów karnych. Zatrzymano 1270 praw jazdy i 4713 dowodów rejestracyjnych w tym 2852 za zły stan techniczny. Ponadto zatrzymano 2138 nietrzeźwych kierujących.