Działania małopolskiej Policji „Bezpieczne ferie 2018” w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa

Działania małopolskiej Policji „Bezpieczne ferie 2018”  w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa

W okresie od 15 stycznia do 25 lutego 2018 roku małopolska Policja będzie prowadziła policyjne działania „Bezpieczne ferie 2018”.

Podczas ferii zimowych najistotniejszym zadaniem Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie Małopolski, w szczególności zaś dzieciom i młodzieży spędzającym ferie w formach zarówno zorganizowanego wypoczynku, jak również w miejscu zamieszkania.

Ferie zimowe są bowiem nie tylko czasem zwiększonego prawdopodobieństwa zaistnienia kolizji i wypadków drogowych (w tym z udziałem wypoczywających dzieci), ale także z uwagi na specyfikę spędzania czasu wolnego niosą za sobą większe zagrożenie czynnikami patologicznymi i demoralizacją.

Prezentacja z poradami dla kierujących

Wykaz  punktów kontroli autokarów na terenie całego kraju

Prezentacja z poradami prewencyjnymi